Kultur

Slik vil de hjelpe kulturlivet ut av krisen

Midt i kulturlivets mørkeste time legges det planer for hvordan sektoren kan bygges opp igjen etter pandemien.

Publikum på Øya.