Kultur

Skuespiller nektes innreise: – Kjendisfaktoren avgjør for Raja

Saken om den danske skuespilleren som nektes innreise vekker reaksjoner: Flere enn Tom Cruise bør kunne få unntak, mener Ap. Bransjen savner tilpasset regelverk

– Det er tydeligvis slik at det er kjendisfaktoren og selfie-mulighetene som her avgjør hvem som slipper forbi reglene, kommenterer Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og første nestleder i kulturkomiteen på Stortinget.

Dagsavisen skrev i går om produsentene for dramaserien «Made In Oslo», som nå må stoppe innspillingen om ikke seriens mannlige hovedrolleinnehaver Jakob Cedergren får innreisetillatelse.

Cedergren er basert i Danmark, og kommer ikke lenger inn i Norge for å arbeide, etter at innreisevilkår ble kraftig innstrammet i slutten av januar. Da hadde Tordenfilm gjennomført de første 40 dagene av innspillingen. Andre del av innspillingen startet i mars - uten Cedergren.


I et brev til Kulturdepartementet ber produsentene Raja om hjelp til å få Cedergren inn i landet. Raja selv har ikke svart verken filmskaperne eller mediene på spørsmål om saken.

I et svarbrev fra Kulturdepartementet henviste ekspedisjonssjef til gjeldende innreiserestriksjoner

I høst ga regjeringen unntak fra innreise- og karantenerestriksjoner for Tom Cruise og teamet på storfilmen «Mission Impossible 7», som gjorde omfattende innspillinger i Norge med støtte gjennom insentivordningen.

Kulturminister Abid Raja besøkte filmsettet i Romsdal, og tok en selfie med Tom Cruise. Bildet ble distribuert til mediene av Kulturdepartementet og er senere er blitt hyppig gjengitt.

Nå reagerer flere på at kulturministeren hjalp Tom Cruise og en amerikansk storfilm, men ikke en dansk skuespiller i et norsk tv-drama.

– Vi er ett år inne i pandemien nå, og det er utrolig at regjeringen ikke har på plass et konsistent unntaksregelverk for filmbransjen. Det er ikke bare Tom Cruise store produksjoner avhenger av, dette gjelder flere, kommenterer Anette Trettebergstuen (Ap).

«Made In Oslo» lages for Viaplay av produsentene Tordenfilm, som har varslet at serien umulig kan gjennomføres uten Cedergren på settet, og at innreiserestriksjonene kan føre til økonomisk kollaps for selskapet.

Jobber for å få unntak for filmarbeidere

20. februar innførte næringsdepartementet unntak fra innreiserestriksjoner for utenlandske arbeidstakere med teknisk kompetanse strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet i norske virksomheter.

Saken fortsetter under videoen

Tordenfilm fikk avslag på søknaden om unntak fra innreiserestriksjoner for Cedergren, og avslaget kan ikke ankes.

Leder i Virke Produsentforeningen har jobbet opp mot Næringsdepartementet for å få på plass unntaksregler for filmarbeidere.


Jeg skjønner ikke at Raja ikke svarer

—  Åse Kringstad, Virke Produsentforeningen

Kringstad understreker at Kulturdepartementet ikke er fagdepartementet for innreiseregler. Men hun savner likevel engasjement fra Raja i saken.

– Jeg skjønner ikke at Raja ikke svarer. Han virker unnvikende. Han burde komme på banen og vise at han tar ansvar for kulturfeltet, mener Kringstad.

– Raja burde gjort alt han kan for at denne produksjonen skal gjennomføres. Han er jo opptatt av aktivitet i kulturlivet under koronapandemien. Og dette produksjonsselskapet har jo nettopp sørget for aktivitet, i trygge rammer, uten smitteutbrudd, sier Kringstad.

Kulturdepartementet er forelagt kritikken fra Kringstad og Trettebergstuen, men svarte i går ikke på Dagsavisens henvendelse om saken.

– Alle forstår at vi er i en krevende smittesituasjon, understreker Kringstad.

– Vi vil ikke utfordre smittevernsreglene. Men det er jo allerede en unntaksregel på plass, som vi mener praktiseres urimelig strengt, slik at det er umulig å få personale inn i landet utenom industri og helse.

– Vi ønsker oss en enkel unntaksregel for filmarbeidere. Smittevernmessig er det ingen grunn til at filmarbeidere ikke skal få innreise. Film- og tv-innspillinger foregår i svært kontrollerte former, på lukkede områder, med langt strengere smittevernsregime enn på de fleste andre norske arbeidsplasser, understreker Kringstad.

– Det er snakk om få personer. En unntaksregel for filmarbeidere vil kanskje omfatte 10 til 20 tilfeller tilsammen, sier Kringstad.

Gjennom høsten og vinteren har store norske produksjoner som «Exit 2» og «Beforeigners 2» fullført innspillinger uten smittetilfeller på settet, påpeker Kringstad.

– Det har svært store konsekvenser for produksjonene som rammes. Et solid og veldrevet selskap som Tordenfilm kan gå konkurs fordi de har en dansk skuespiller som er rammet av innreiserestriksjoner

Justisdepartementet svarer: – Jobber med gradvis åpning

«Dagens strenge innreiserestriksjoner gjelder foreløpig frem til 7. april. Regjeringen jobber med en gradvis åpning av grensene, og vurderer fortløpende behovet for å åpne for andre arbeidstakere, på bakgrunn av en helhetlig vurdering av smittesituasjonen og næringslivets behov», kommenterer statssekretær Lars Jakob Hiim (H). Det gis ingen åpning for skuespillere innenfor dagens regelverk, varsler Hiim:

«For å begrense risikoen for importsmitte, særlig import av muterte virusvarianter, strammet regjeringen i slutten av januar igjen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet får nå kun utlendinger som allerede er bosatt i Norge anledning til å reise inn. Svært få utlendinger har anledning til å reise til Norge for å jobbe nå.

Det er gjort noen unntak, bl.a. for personell i kritiske samfunnsfunksjoner og for utlendinger som er omfattet av en snever søknadsordning for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell, men skuespillere faller ikke inn under disse unntakene» forklarer statssekretær Lars Jakob Hiim (H), via Justisdepartementets kommunikasjonsenhet.

Næringsdepartementet: - Har stor forståelse

- Jeg har stor forståelse for at mange blir rammet av tiltakene og de strenge innreiserestriksjonene, men vi står nå i en smittesituasjon som krever at vi begrenser antallet som reiser inn i Norge. Mulige endringer i tiltakene og i unntaksordningen blir vurdert fortløpende og er basert på en rekke forskjellige forhold, blant annet effekten av tiltak mot importsmitte og hvilke funksjoner som vurderes som mest kritiske å opprettholde, kommenterer statssekretær Lucie Kathrine Sunde-Eidem, via Næringsdepartementets kommunikasjonsenhet.