Kultur

Forlaget trekker ikke omstridt Marte Michelet-bok – avviser etterkommeres krav

Grunnløse krav, fastslår advokat Cato Schiøtz, i sitt svar til etterkommerne som forlanger at Gyldendal forlag skal trekke boken «Hva visste hjemmefronten».

Bilde 1 av 2

Etterkommerne mener Marthe Michelets bok «Hva visste hjemmefronten» inneholder ærekrenkende påstander, og advokat Elden krevde sist uke at de ville innlede rettslig prosess med mindre forlaget umiddelbart stopper salget av boken og trekker den tilbake fra salg.

I dag svarer Gyldendal via advokat Schiøtz at de ikke trekker boka.

«I prosesskrivet presenteres det juridiske grunnlaget for et søksmål, og det fremsettes fire krav, som alle har det til felles at de mangler hjemmel», skriver Cato Schiøtz i sitt svarbrev til advokat Elden, som representerer åtte etterkommere etter hjemmefront-folk omtalt i boka.

«Konklusjonen er at de konkrete krav som er fremsatt (..) er uhjemlede. Hvis de etterlatte ønsker å prøve dette for retten, kan Gyldendal Norsk Forlag bare ta det til etterretning.» konkluderer Cato Schiøtz.

Gyldendal vil svare på spørsmålene om forlagsetikk i et eget brev, melder Cato Schiøtz.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Kravet er grunnløst»

Til kravet om tilbaketrekking av boka svarer Schiøtz: «Kravet er grunnløst: Norsk rett hjemler intet tilbaketrekningskrav for private parter – selv om vi skulle forutsette at det foreligger injurierende utsagn».

I svarbrevet hevder Schiøtz at Michelets bok «uansett ikke inneholder ærekrenkende uttalelser, som er rettsstridige». Schiøtz viser også til jusprofessor Olav Torvunds innlegg om saken sist uke, som konkluderer at det ikke foreligger rettstridig ærekrenkelse.

Marte Michelet ved utgivelsen av «Hva visste hjemmefronten», november 2018.Foto: Mimsy Møller

Schiøtz påpeker at de etterlatte ikke er omtalt i boka, og dermed ikke kan kreve erstatning i henhold til erstatningsloven.

«Hensynet til ytringsfriheten taler sterkt imot at en kontroversiell debattbok skal trekkes tilbake» skriver Schiøtz, og viser til at Gyldendal vil redegjøre i et eget skriv om den videre prosessen med boka.

Les også: Marte Michelet slår tilbake: – Uforståelig at de gjør dette til en krig

Elden: Vil ha rettet feil

«Her maler kollega Schiøtz Gyldendal inn i et hjørne jeg ikke tror hverken de eller kundene trives i» kommenterer advokat John Christian Elden pr e-post.

«Det er absurd å si at vi beklager feil, men vil ikke rette dem. Jeg presiserer at vi ikke ønsker boken trukket av markedet. Vi ønsker den rettet for erkjente feil, og forutsetter at de bruker nødvendige midler på å trykke den opp igjen. Det skulle bare mangle, og har med folkeskikk å gjøre», skriver Elden.

I prosesskrivet sendt fra advokat Elden til Gyldendal via Cato Schiøtz sist uke, heter det: «Krav. A: Tilbaketrekking av boken. Det kreves etter dette at Gyldendal Norsk Forlag snarest trekker tilbake boken mens arbeidet med omskrivinger og rettelser pågår».

Michelet har beklaget

De fire kravene fra de etterlatte er:

* Tilbaketrekking av boken

* Erstatning for økonomisk tap i arbeidet med å tilbakevise usannheter i boken

* Oppreisningserstatning

* Andel av salgsinntekter fra boken for etterlatte etter Alf T. Pettersen og Reidar Larsen

Les også: Avviser rettslig grunnlag for å stoppe Michelet-bok

Marte Michelet har beklaget til etterkommerne til Alf T. Pettersen, Reidar Larsen og Sverre Lie, for feil og feiltolkninger i omtalen av hjemmefrontens flyktningoperasjon Carl Pettersens Transport.

Beklagelsen kom i forbindelse med Michelets deltagelse på Bergen Internasjonale Litteraturfestival for to uker siden.

«Vi har krevet at boka trekkes, rettes og utgis på nytt. Det tenker vi er sunn fornuft og god skikk, etter at forfatter og forlag har erkjent at det er feil i boken. Det er ikke et rettskrav», kommenterte John Chr Elden overfor Dagsavisen sist uke.

Schiøtz i sitt svar til Elden henviser til uttalelser Elden har gitt om saken:

«Hvorfor sendes «prosessvarsel», hvis det er et moralsk krav man forfølger – og ikke et rettslig?
Men vi kan kanskje nå legge uttalelsene på NRK til grunn, og at det i dag innses at det ikke er rettslig hjemmel for kravet om tilbaketrekking?» skriver Schiøtz.

Til advokat

Etterkommerne gikk til advokat Elden etter utgivelsen av boka «Rapport frå ein gjennomgang av 'Hva visste hjemmefronten'» av Holocaust-forskerne Elise Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen.

I gjennomgangen kritiserer de tre Michelet bl.a for feilaktig omtale av grenselos Alf T. Pettersen og ledelsen for hjemmefrontens fluktvirksomhet Carl Fredriksens Transport. Michelet har beklaget at hun antydet at Larsen og Pettersen var drevet av profittmotiv når de hjalp jøder på flukt.

De åtte etterkommerne av motstandsfolk som Elden representerer, er: Jon Elling Whist, sønn av Alf T. Pettersen. Harald Klemetsen, barnebarn av Reidar Larsen. Magnus Sønsteby, barnebarn av Gunnar Sønsteby. Anders Ulstein, sønn av krigshistoriker Ragnar Ulstein. Bjørn Gjelsvik, sønn av Tore Gjelsvik. Dag Henrik Berggrav, barnebarn av biskop Eivind Berggrav.  Jens Chr. Hauge, sønn av Jens Chr. Hauge sr. Ingrid Brodersen Marstrander, niese av Arvid Brodersen.

Marte Michelet har understreket at hun nå jobber fulltid med en større gjennomgang av sin bok, med tanke på en ny utgave, og et omfattende tilsvar til kritikerne.

Gyldendal Forlag vil svare etterkommerne i et eget brev om det videre arbeidet med en ny utgave av «Hva visste hjemmefronten».

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: