Kultur

Abid Raja får kritikk fra kulturlivet

Norges største kunstnerorganisasjon er skuffet over kulturminister Abid Raja (V), og mener at han har brutt løftet sitt om å ta kulturlivet med på råd når viktige saker skal avgjøres.

1 av 2

– Jeg vil gå så langt som å si at vi er svært skuffet over både Kulturrådet og Kulturdepartementet. Vi ble lovet av kulturminister Abid Raja å bli tatt med på råd, noe vi alle i bransjen har bedt om siden mars 2020. Ingen av organisasjonen i kulturbransjen som jeg har snakket med har blitt tatt med på råd, så mine forventninger er dessverre lave, skriver Hans Ole Rian i en e-post til Dagsavisen. Rian leder kunstnerorganisasjonen Creo, og har altså ikke særlig tro på den varslede gjenåpningsplanen for kulturlivet, som trolig blir ferdig denne uka.

Les også: Kultur-Norge: – Veldig gode nyheter fra Raja

Mange innspill

Creo organiserer 9000 medlemmer, og er Norges største kunstnerorganisasjon. Creo har tidligere markert støtte til SVs representantforslag i Stortinget, «Plan for en trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen åpner for det». Der krever SV at regjeringen handler og lager en klar plan for hvordan kulturlivet skal åpne opp når koronaen slipper taket. Forslaget får trolig flertall, og kulturkomiteen i Stortinget skal avgi sin innstilling 25. februar. I mellomtiden har Raja nedsatt en arbeidsgruppe som skal gi innspill til helsemyndighetene og regjeringen på hvordan sommerens store utendørsarrangementer kan gjennomføres innenfor smittevernreglene. Han har også gitt Kulturrådet og Norsk filminstitutt (NFI) i oppdrag å samle innspill og levere en gjenåpningsplan for kulturlivet. Creo var blant de aktørene som har deltatt på et digitalt innspillsmøte med Raja, og som har sendt skriftlig innspill til Kulturrådet. Innspillene skal danne grunnlaget for gjenåpningsplanen, som opprinnelig skulle leveres til departementet 15. februar. Planen er imidlertid forsinket, men ifølge kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet er planen mest sannsynlig klar i løpet av denne uka.

Frustrasjoner

Men Hans Ole Rian har lave forventninger til denne planen. Han har lenge vært kritisk til samarbeidet som hittil har foregått mellom kulturlivet og Kulturdepartementet under koronapandemien.

– Altfor ofte har vi ikke blitt involvert i arbeidet med forskrifter, kompensasjonsordninger og tiltak, med det resultatet at større eller mindre deler av dem har vært unødvendig uklare, upresise og dessverre ofte også har vært dårlig forklart og kommunisert til bransjen, skriver Rian.

– Dette har gjerne ført til at vi har måtte kontakte de forskjellige departementene og/eller Kulturrådet i etterkant, for å få endret både innhold, innretning og forklaringer og tekster på de forskjellige hjemmesidene, fortsetter han.

– Mange ganger har de ansvarlige byråkratene respondert på våre henvendelser, og rettet opp både i innhold og tekst. Men mange ganger har det også vært svært vanskelig å nå inn til riktig adressat. Dette har ført til mange frustrasjoner, unødvendig ekstraarbeid og ekstrakostnader vi gjerne skulle unngått, sier Rian.

– Vi hadde derfor håpet på bedre tider nå, men må igjen erkjenne at våre myndigheter verken ønsker at alle gode krefter skal jobbe sammen, og at de ikke ønsker å ta i bruk den kompetansen som finnes i organisasjonene.

– Lydhøre

Raja sier at han ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Creo.

– Vi har forsøkt å involvere kulturbransjen når det har vært mulig, blant annet gjennom innspillsmøter og i høringsprosesser, skriver Raja på vegne av Kulturdepartementet i en e-post til Dagsavisen.

– Regjeringen har prioritert å få ordningene på plass så raskt som mulig for å tilføre likviditet til kulturaktørene, og dette har blant annet medført korte høringsfrister. Vi har helt siden krisen rammet i mars 2020 vært lydhøre og justert støtteordningene slik at de best mulig skal imøtekomme kulturbransjens behov, mener han, og legger til at innspillene fra kulturlivet er viktige bidrag til utformingen av kulturpolitikken.

– Departementet legger opp til bred involvering av kultursektoren i arbeidet med å legge til rette for at kulturlivet kan vende tilbake etter koronakrisen.

Les også: SV: – Dårlig lederskap av Raja