Kultur

NRK på strømmetoppen

I koronaåret 2020 opplevde NRK en fordobling i antall brukere på NRK TV.

– NRK TV hadde 650.000 unike brukere daglig i 2020. Det er en vekst på nesten 50 prosent fra 2019. Trenden har fortsatt inn i 2021. Både NRK TV og NRK Super har gjort det veldig bra etter at Disney+ ble lansert. Det er veldig gledelig, sier medieanalytiker Håkon Lund Sørensen i NRK Forskningen. Strømmetrafikken på NRKs online-tilbud opplevde sterk vekst i korona-året 2020. NRK-trafikken vil øke av flere årsaker i årene som kommer, mener tallknuseren i NRK.

– Det er flere årsaker til veksten, som at koronarestriksjonene førte til at vi har oppholdt oss mer hjemme, og at det har skjedd store nyhetshendelser. Flere har fått øynene opp for NRK TV det siste året. Selv i periodene med mildere koronarestriksjoner så vi vekst på NRK TV i fjor. I tillegg ser vi at flere eldre seergrupper har begynt å bruke strømming i større grad enn før. Denne trenden ser vi for oss kommer til øke, sier Lund Sørensen.

Les også: Jobber med «storslagen og voldsom» spenningsfilm om koronakrisen (+)

Spørsmålet for NRK er hvordan de stadig flere strømmetjenestene vil påvirke nordmenns bruk av allmennkringkasterens online-tilbud.

– Det er ikke tvil om at Disney+ med sin store innholdskatalog utgjør en stor og mektig aktør. En av styrkene til NRK TV er at vi har et bredt spekter av innhold, og vi ser at trafikken på forskjellig typer innhold er økende. NRKs publikum på nett ser ikke bare dramaseriene, men i økende grad direktesendt sport, nyheter, norsk barne-TV, dokumentarer og norske aktualitetsprogram. Dette er NRKs lineære TV-tilbud som vi ser lar seg konvertere til strømmetjenesten. Vi ser at de eldre seergruppene har begynt å flytte seervanene fra lineær-TV til strømming. Dette er NRKs lineære TV-tilbud som vi ser lar seg konvertere til strømmetjenesten. Vi ser at de eldre seergruppene har begynt å flytte seervanene fra lineær-TV til strømming. Dette er tradisjonelt grupper som NRK står sterkt hos, sier Lund Sørensen.

Se noe på TV?: De beste seriene på Netflix

Nordmenn strømmer mer TV år for år, og ligger i tet i det som er en global medieutvikling. Noen har kommet lenger: Sveriges Television anslått at deres onlineplattform SVT Play vil gå forbi lineære SVT1 og SVT2 i antall seere i løpet av 2021. NRKs medieanalytiker tror ikke så vil skje her med det første.

– Det tror jeg ikke kommer til å være tilfelle for NRK i 2021. Vårt publikum brukte 49 minutter daglig i snitt på NRKS lineære kanaler, og 11 minutter i snitt på strømming i 2020. Samtidig er det mulig at aldersgruppene under 50 år bruker NRK TV mer enn de bruker lineærkanalene. Vi tror på ingen måte at strømmemarkedet nådde sitt potensial i 2020, Trafikken på NRK TV vil fortsette å øke i 2021 og 202, etterhvert som eldre grupper endrer seervaner. Vi er ikke ferdig med å vokse. Akkurat hva nivået blir er ikke så godt å si. Spørsmålet er hvordan befolkningen og markedet kommer til å reagere på å ha mange tilbud. Hvor mye tåler det norske markedet når antallet aktører øker, og hvem kan dette gå utover.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.