Kultur

Raja møtte motbør i Stortinget – trekker forslag om spleiselag

Kulturminister Abid Raja (V) ser seg nødt til å trekke sitt omstridte forslag om å oppheve spleiselaget for kultur. Nå legger han forslaget på is, mens Ap og SV nå vil stoppe planen en gang for alle.

1 av 2

– Det klokeste nå er å utsette dette og gjøre en ny vurdering når koronakrisen over, skriver kulturminister Abid Raja (V) i en e-post til Dagsavisen. Hans forslag i statsbudsjettet om å oppheve fordelingsnøkkelen i den 30 år gamle avtalen mellom stat og fylke om å dele på regningen 70-30 for kulturlivet har møtt motstand og uro ute i Kultur-Norge. Nå trekker Raja forslaget tilbake.

– Nå skal jeg være veldig tydelig på at dette er en prosess vi heller må se på igjen etter at pandemien har gitt seg, sier Raja.

– Jeg vil si til kulturinstitusjonene at de ikke trenger å gå rundt å unødig engste og bekymre seg for økonomien neste år. Dette gjennomføres ikke i 2021, og for 2022 så skal vi gjøre en helt ny og uhildet vurdering av avviklingen av fordelingsnøklene sett i lys av erfaringene vi får i krisen sektoren nå står i.

Les også: Advarer Raja mot å droppe spleiselag

Tok det opp med Raja

Raja gir også uttrykk for at dette er noe han har ment lenge, men at han har kommunisert det via Kristin Ørmen Johnsen, Høyres kulturpolitiske talsperson og leder for kulturkomiteen på Stortinget. Hun sier til Dagsavisen at det var hun som først gikk til Raja og sa at hun mente forslaget burde utsettes.

– Jeg har tatt dette opp direkte med kulturminister Abid Raja, sier Johnsen til Dagsavisen.

– Jeg har sagt at jeg mener saken om fordelingsnøklene bør legges på is. Det sa Kulturdepartementet ja til. Vi må se an koronasituasjonen og det kommer også en ny kulturlov, og da får vi se på dette på nytt. . Inntil jeg hører argumenter som er bedre, så jeg ser personlig ikke noen grunn til å endre på en ordning som har fungert godt i 30 år. Vi må uansett sikre den nasjonale musikk- og scenekunsten inntil vi eventuelt har funnet andre ordninger, sier Johnsen til Dagsavisen. Ifølge kulturministeren er også de andre regjeringspartiene, KrF og Venstre, også enige i dette.

Bør stoppes

Opposisjonspartiene i kulturkomiteen på Stortinget mener ikke bare at forslaget skal utsettes, det bør også stoppes en gang for alle.

– Vi kommer til å fremme forslag i Stortinget om at dette stoppes for godt, sier SVs kulturpolitiske talsperson Freddy Andrè Øvstegård,

– Vi kommer til å fremme forslag om at dette ikke skal gjøres, sier Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson for Ap, mens Sps kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen sier til Dagsavisen at dette er forslag partiet hennes kan støtte.

– Min umiddelbare reaksjon da jeg leste statsbudsjettet var at «her må det være en feil», sier Sem-Jacobsen.

– Jeg tenkte at her har noen av byråkratene som har ivret veldig for regionreformen i Kulturdepartementet fått dette inn, og så har ikke Abid Raja fått det med seg. Eller så er det Abid Raja og regjeringen som på død og liv vil avskaffe den fordelingsnøkkelen, og da er vi på gyngende grunn. Da skjønner jeg godt at mange er bekymret, når vi kan miste en ordning som har fungert godt i 30 år, sier hun til Dagsavisen.

Les også: Regjeringen dropper forslaget om å gi fylkeskommunene mer ansvar for kulturen

Kaffen i halsen

Også Aps Anette Trettebergstuen mener forslaget prinsipielt er feil.

– Jeg fikk kaffen i halsen den ettermiddagen jeg først leste statsbudsjettet. Jeg måtte lese flere ganger for å se om jeg hadde forstått det riktig. Det er arrogant å snikinnføre en komponent i regionreformen når du har sagt at du legger den på is, sier Trettebergstuen.

– Dette er et forslag som bryter med Ap kulturpolitiske ideologi som sier at at vi skal ha sterke kulturinstitusjoner over hele landet. Folk skal få tilgang på kultur av høy kvalitet uansett hvor de bor. Dette er også ekstremt dårlig timing midt i en krise, sier hun.

– Først avlyser Raja regionreformen, og får et stort «hurra» tilbake, sier SVs Freddy Øvstegård.

– Da er det oppsiktsvekkende at han fortsatt ville oppheve spleiselaget, når dette var ett av de store ankepunktene mot reformen. Det er som om han vil snikinnføre regionreformen likevel, sier SVs kulturpolitiske talsperson Freddy Andrè Øvstegård til Dagsavisen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.