Kultur

Advarer Raja mot å droppe spleiselag

Det vekker sterke reaksjoner at kulturminister Abid Raja (V) med et pennestrøk i statsbudsjettet trekker staten ut av spleiselaget som holder liv i kulturlivet ute i landet.

Teatersjef Elisabeth Egseth Hansen ved Trøndelag Teater er ikke fornøyd at spleiselaget trues.                              Foto: Terje Visnes/Trøndelag Teater