Kultur

Kultur-Norge: – Veldig gode nyheter fra Raja

Kulturminister Abid Rajas plan om stimulere til økt aktivitet i kultur-Norge utløste den rene hallelujastemningen i kulturlivet.

Oslo  20140822.
KS og lærerorganisasjonene møttes igjen  til nye sonderinger fredag ettermidag. Her Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

–  Dette er veldig gode nyheter. Endelig opplever kunst- og kulturfeltet en større grad av forutsigbarhet, sier Tone Østerdal, leder i Norske Konsertarrangører.

Hun representer over 400 festivaler, spillesteder og konsertarrangører landet rundt.

Onsdag formiddag ventet hun spent på hva kulturminister Abid Raja (V) ville komme med, og svaret var altså en forlengelse av de eksisterende kompensasjonsordningene ut september, med en gradvis nedtrapping fram mot nyttår – samtidig som Raja lanserte en ny stimuleringsordning som etter planen skal tre i kraft 1. oktober.

Les også: 900 millioner kroner til ny ordning i kultursektoren

Invitt til kulturlivet

Med planen kom Raja med 900 ekstra millioner, et løfte om å sikre kultursektoren forutsigbarhet og langsiktighet, og en invitasjon til et innspillsmøte i Kulturdepartementet på mandag.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at krisetiltakene må opprettholdes like lenge som krisen varer. Vi er ikke helt der enda, men i dag tok regjeringen et langt steg i riktig retning. Ikke minst er det positivt at innsatsen nå rettes over mot stimulering til aktivitet, skriver Østerdal i en e-post til Dagsavisen.

– Dette er i tråd med hva bransjen har ønsket, og vi er svært glade for at kulturministeren inviterer oss med på råd om hvordan stimuleringsordningene kan og bør se ut. Det er et vesentlig moment her at ordningene må bidra til å opprettholde de fungerende strukturene i bransjen, og at hele næringskjeden knyttet til arrangementer kan sveives i gang igjen, skriver Østerdal, og legger til:

– Så gjenstår det å se om det faktisk er penger nok i kompensasjonsordningen til å dekke henholdsvis 100, 70 og 50 prosent av de tapte billettinntektene i månedene som kommer, men her er mitt inntrykk at kulturministeren vet at han har en jobb å gjøre i regjeringen og overfor Stortinget dersom de avsatte midlene kommer til kort.

Arne Strand: «Selfie-kongen» ligger an til å bli Venstres leder

– Et bra grep

Også i CREO, Norges største kunstnerorganisasjon, er stemningen svært god.

– Jeg kan jo ikke være negativ til 900 millioner! Det går ikke an, sier CREO-leder Hans Ole Rian til Dagsavisen.

– Jeg kan heller ikke være negativ til at departementet nå svarer oss på det vi har sagt at vi ønsker: Forutsigbarhet og langsiktige signaler. De ser altså nå for seg hvordan støtteordningene vil se ut fram til nyttår. Det er vi veldig takknemlige for, og det setter vi stor pris på. Mye er veldig bra her, spesielt at tiltak rettes mot økt aktivitet, sier Rian om Rajas nye stimuleringsordning.

Rian forstår det slik at planlagte arrangementer nå som en regel skal avholdes, og så kan man få dekket det man eventuelt taper på å overholde strenge smitteverntiltak.

– Da kan vi få hjulene i gang, folk kan begynne å jobbe, men med en sikkerhet i ryggen: At de ikke risikerer å gå konkurs, sier Rian, som ser fram til å møte Raja i Kulturdepartementet på mandag.

– Da kan vi få gått gjennom detaljene, se om vi har forstått alt dette riktig, og komme med våre innspill. Vi er takknemlige for at han så raskt inviterer oss til å komme med våre synspunkter. Et bra grep, sier Rian.

– Veldig positivt

– Det er jo veldig positivt at regjeringen ser at man trenger en langsiktig kompensasjon og stimulering av markedet, sier også Janette Haukland, som snakker på vegne av sine i alt rundt 200 medlemsbedrifter i Sponsor- og Eventforeningen.

Eventbransjen har lenge slitt med at de ikke treffes godt nok av kompensasjonsordningene som har kommet hittil. Nå har det blitt klart at de sorterer under Næringsdepartementet og statsråd Iselin Nybø (V), men at deler av virksomheten faller inn under ordninger fra Kulturdepartementet.

–  Vi representerer en bred del av leverandører til kulturarrangementer, og den første kompensasjonsordningen gikk til noen og ikke alle. Det derfor viktig nå at også vi i eventbransjen får en plass som en avvikler av alle disse potensielle arrangementene som nå kan komme som følge av en stimuleringsordning, sier hun.

– Så håper vi at vi i Sponsor- og Eventforeningen, som representerer mange av avviklerne og underleverandørene til kultur, også får en plass ved Rajas bord på mandag. Slik kan vi få spilt inn hva vi tenker man bør ta hensyn til i det videre arbeidet med en stimuleringsordning. Jeg har ikke sett noen invitasjon ennå, men jeg har invitert meg selv! sier Haukland.

Les også: Eventbransjen: – Kan bli et konkursras uten like

– Sårt tiltrengt

Handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjonen Virke er også fornøyd med Raja, med noen forbehold:

– Dette er gledelig og sårt tiltrengt. Kulturnæringen får umiddelbar støtte og tiltak som stimulerer til aktivitet, bærekraftig omstilling og utvikling – det ruster næringen for fremtiden. Vi er glade for at kulturministeren har invitert inn næringen til utformingen av disse stimuleringsordningene, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i en pressemelding.

– I dag er vi glade, likevel skulle vi sett at regjeringen viste mer langsiktighet. Konsekvensene av smittevernstiltakene og krisetiltakene for kulturnæringen må samsvare, derfor bør støtten for hele verdikjeden i kulturnæringen gjelde så lenge vi har avstandskrav som går hardt utover lønnsomheten, sier Kristensen, og fortsetter:

– Næringen trenger en ordning for aktiv permittering for å unngå kompetanseflukt. Vi trenger også en løsning for hvordan vi kan ha flere grupper av 200 personer på samme arrangement – dette vil gjøre mye med lønnsomheten i næringen, og gi flere nordmenn tilgang til kultur under koronapandemien, sier Horneland Kristensen.