Kultur

– Målet har vært å berge bransjen over krisen

Akutt avlysning av filmopptak koster flesk, og filmprodusentene vil ha garantifond mot korona. Nå svarer Kulturdepartementet at de jobber med saken, men ikke kan si når et slikt fond kan komme.

– Så lenge smittesituasjonen krever nedstengning eller sterkt redusert kapasitet, vil regjeringen søke å bidra med økonomiske støtteordninger til bransjene som rammes. Vi vurderer fortløpende tiltak som kan bidra til å skape større forutsigbarhet. Nøyaktig hvordan disse ordningene vil se ut over tid er det for tidlig å si noe om, skriver statssekretær Gunhild Berge Stang (V) i en e-post til Dagsavisen.

Les også: Reagerer på grønt lys til ny «Mission: Impossible»-film

Bråstopp

Det er Stangs foreløpige svar på filmbransjens store problem denne høsten. Risikoen for at et opptak eller en hel filminnspilling akutt må avlyses på grunn av korona, med de økonomiske følgene det kan få.

Slik smittesituasjonen ser ut nå, får ikke filmprodusentene forsikring mot covid-19, og må ta all økonomisk risiko selv. Det gjelder også produsent Gudny Hummelvoll i det uavhengige produksjonsselskapet Hummelfilm, som i Dagsavisen fredag fortalte om at innspillingen av Odd-Magnus Williamsons film «Ingenting å le av» brått måtte stoppe innspillingen.

Seks personer på settet var blitt smittet av koronaviruset. Innspillingen var så vidt kommet i gang igjen etter at Norge stengte ned 12. mars. Nå må produksjonen måttet sette alt på vent enda en gang.

– Vi får ikke forsikring mot covid-19, så vi produsenter må ta all økonomisk risiko når en filmproduksjon brått må stoppes på grunn av viruset. Derfor ønsker vi nå at myndighetene oppretter et garantifond. Dette handler om å sikre norsk filmproduksjon i årene som kommer, sa Hummelvoll til Dagsavisen.

Les også: Filmprodusenter krever statlig garantifond mot korona

Ikke hørt noe siden mai

Også Åse Kringstad, leder for Virke Produsentforeningen, slo alarm i Dagsavisen:

– Vi mener regjeringen bør innføre et garantifond som gir større trygghet for norske filmprodusenter i en vanskelig og usikker tid, slik at publikum også i framtida kan få se norske filmer og serier. Et slikt fond har Storbritannia nå fått på plass, mens Frankrike og Tyskland er like om hjørnet, sier Kringstad.

Kringstad fortalte at Virke Produsentforeningen sammen med andre bransjeorganisasjoner tok kontakt med departementet i slutten av mai.

– Departementet noterte seg dette og skulle ta det med videre. Siden har vi ikke hørt noe, hevder Kringstad.

– Vi har mottatt innspill om garantifond, bekrefter statssekretær Stang i e-posten, og understreker at hun forstår problemene for filmbransjen, der mange ikke våger å sette i gang store, dyre prosjekter som kanskje må stoppe over natten.

– Korona-krisen har stanset og vanskeliggjort planlagt produksjon i mange bransjer – ikke minst i kulturbransjen, skriver Stang, som altså «fortløpende» vurderer ulike tiltak.

–  Et statlig garantifond og andre ordninger må ses i sammenheng med støtteordninger for andre bransjer. Målet har vært å berge bransjen over krisen, og det er noe vi fortsatt jobber for, skriver hun.

Les også: – Når Tom Cruise får svar, bør Kultur-Norge også få det