Kultur

Y-blokka: Regjeringsadvokaten avviser arvingenes krav

Regjeringsadvokaten sier nei til at Carl Nesjar og Erling Viksjøs arvinger skal slippe å betale for forsinkelser i arbeidet med å sikre kunsten i Y-blokka.

Arkitekt Erling Viksjø og kunstner Carl Nesjars arvinger stevner som kjent staten for å hindre at  Picassos «Måken» og «Fiskerne» blir sikret og fjernet fra Y-blokka. De mener også at de som Viksjø og Nesjars arvinger har opphavsrett til kunsten i  Y-blokka, på linje med Pablo Picasso. De har samtidig bedt om å få slippe å stå ansvarlig for de økonomiske kostnadene en midlertidig stans i arbeidet vil medføre for staten. Dette sier regjeringsadvokaten nå nei til.

Les også: Arvingene vil stanse riving av Y-blokka – forbereder søksmål mot staten

For seint ute

Det kommer fram i et brev til arvingene, datert 30. juni, som er signert regjeringsadvokat Ingvill Matre Meinich. Hun har vurdert saken på vegne av kommunalminster Nikolai Astrup og regjeringen. «Slik saken står er staten ikke innstilt på å avstå fra å gjøre ansvar gjeldende etter tvisteloven §32-11», skriver Meinich, som også understreker at arvingene er sent ute med sine krav. «Dette fornyede kravet bl.a. om stans av rivingen, er fremsatt svært sent», skriver hun. «For staten som tiltakshaver vil stans i arbeidene lede til et stort tap, alt avhengig av hvor lang stansen blir. Denne situasjonen kunne ha vært unngått dersom saksøkerne på et tidligere tidspunkt hadde gjort sine påståtte rettigheter gjeldende».

Får ikke fritak

Arvingene sendte stevningen mot staten mandag denne uka.

Der sier de at de har opphavsrett til de to kunstverkene, og at de ikke vil gi samtykke til at kunstverkene kan gis ny plassering i det nye regjeringskvartalet.

– Det reises sak for Oslo tingrett med krav om forbud mot riving og remontering av «Fiskerne» og «Måken», bekreftet deres advokat Ida Gjessing til NTB. Regjeringen avviste det rettslige grunnlaget for dette.

Les også: Regjeringen avviser krav om å stanse rivingen av Y-blokka

Arvingene ønsker en vurdering av opphavsrettighetene, og ønsker derfor midlertidig stans i arbeidet med riving og demontering inntil dette er avklart. De ba altså samtidig om fritak for å stå økonomisk ansvarlig kostnadene ved å stanse arbeidet med kunsten i Y-blokka, som nå pågår for fullt, og skal være ferdig i løpet av denne måneden. Det fritaket får de nå ikke.

.

Mer fra Dagsavisen