Kultur

– Synd dersom kunstverkene ikke kan gjøres tilgjengelige

Rivingen av Y-blokka er i full gang, men i løpet av få dager får vi vite om enda et juridisk spørsmål kan stikke kjepper i hjulene for statsråd Nikolai Astrup (H) og hans plan om å sikre Picassos kunst.

Akkurat nå sitter kommunalminister Nikolai Astrup og vurderer hva det siste utspillet fra Carl Nesjar og Erling Viksjøs arvinger vil bety for det videre rivingsarbeidet som nå gjøres i Y-blokka.

Det var før helgen at det ble kjent at Nesjar og Viksjøs arvinger hevder at de ikke har gitt sitt samtykke til at Picasso-kunsten i Y-blokka skal skjæres ut og brukes i det nye regjeringskvartalet.

– Vi gjør nå en vurdering av henvendelsen fra Nesjar og Viksjøs arvinger, skriver Astrup i en e-post til Dagsavisen. Astrup tar sikte på å sende et svar til arvingene i løpet av uka.

Les også: Arvingene vil stanse riving av Y-blokka – forbereder søksmål mot staten

Høy prioritet

Også Oslos byplansjef Siri Gauthun Kielland vil komme med en uttalelse om dette spørsmålet i løpet denne uka, trolig før fredag, ifølge hennes kommunikasjonsdirektør Trude Luice Nedregård Isaksen.

Saken har høy prioritet hos byplansjefen, heter det, og kan i teorien få konsekvenser for Oslo kommunes rivingstillatelse, som ble gitt i desember i fjor. Et sentralt premiss for tillatelsen var nettopp at kunsten skulle gjenbrukes.

Astrup gir imidlertid uttrykk for at rivingen av Y-blokka uansett skal gå sin gang i regjeringskvartalet, og at protestene fra arvingene kommer «i 13. time».

Nikolai Astrup må ta enda en vurdering av Y-blokka. Foto: Mimsy Møller

Nikolai Astrup må ta enda en vurdering av Y-blokka. Foto: Mimsy Møller. 

– Veldig synd

I den grad Nesjar og Viksjøs arvinger har noen rettigheter, må de ta stilling til om kunsten skal ødelegges sammen bygget, eller om den skal tas vare på og stilles ut i den nye A-blokka i regjeringskvartalet, mener Astrup.

– Utgangspunktet er at fjerning av Y-blokken er nødvendig for å få bygget et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal med nødvendig sikkerhet, sier han, og sår samtidig tvil om Picassos kunst kan bli tatt vare på når arvingene protesterer.

– Er det opp til oss så skal Picassokunsten tas vare på og brukes i det nye kvartalet, uttaler Astrup til Dagsavisen.

– Det mener vi kan gjøres på en måte som respekterer kunsten, sier han.

– Vi registrerer at det er uenighet mellom Picassos arvinger og Nesjar og Viksjøs arvinger om det er mulig. Det ville være veldig synd dersom kunstverkene ikke kan gjøres tilgjengelig for alle i det nye regjeringskvartalet, sier Astrup.

Kun Picasso

Samtidig er det altså Oslo kommune som gir tillatelse til riving, og som eventuelt kan trekke tillatelsen tilbake. For tiden er det flertall i bystyret for å verne Y-blokka. Departementet har på sin side for lengst innhentet samtykke fra Picassos arvinger.

I 2014 ble eksperter på opphavsrett i organisasjonen BONO konsultert om hvem som hadde opphavsretten til kunstverkene, og de konkluderte med at dette kun gjaldt Picassos arvinger.

Disse arvingene er nå inneforstått med at Picassos «Fiskerne» og «Måken» skal skjæres ut, tas vare på, for så å bli plassert i den nye A-blokka. Arbeidet med å skjære løs kunsten er allerede godt i gang, og Statsbygg regner med å være ferdig med dette arbeidet i siste halvdel av juli.

Les også: Siste besøk i Y-blokka

– Alle midler

Men samtykket fra Picassos arvinger er ikke nok, mener altså Nesjar og Viksjøs arvinger, som sier at også de har opphavsretten til kunsten. For selv om det var Picasso som tegnet «Fiskerne» og «Måken», mener de at også billedkunstneren Carl Nesjar og arkitekten Erling Viksjø var helt sentrale i å skape kunstverkene som i over 50 år har prydet Y-blokka både utendørs og innendørs.

De mener Y-blokka og kunstverkene henger uløselig sammen i en helhet, og at dette er et fellesverk, som de tre partene juridisk har lik rett til. De har sendt brev til Astrups departement om dette, og varsler søksmål mot staten.

– Vi kommer til å bruke alle midler vi har, til å stanse rivingen, sa Gro Nesjar Greve til NTB før helgen. En opphavsrettsekspert, Hans Marius Graasvold mener at departementets vurdering er en tabbe som kan stoppe rivingen, og at en grunnleggende forutsetningene for rivning har falt bort.

Les også: Stor bildeserie: Slik ser Y-blokka ut på innsiden like før bygningen rives

Nyeste fra Dagsavisen.no: