Kultur

Arvingene vil stanse riving av Y-blokka – forbereder søksmål mot staten

Arvingene etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø truer staten med søksmål hvis ikke planene om å rive Y-blokka blir stanset.

Av Steinar Schjetne

– Vi kommer til å bruke alle midler vi har, til å stanse rivingen, sier Gro Nesjar Greve til NTB.

Det var NRK som først meldte at Greve, sammen med Erling Viksjøs arvinger, Mari Viksjø Grøstad og Espen Viksjø, forbereder å trekke staten for retten hvis ikke planene om å rive Y-blokka stanses.

I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir det anført at staten har verken har innhentet samtykke eller synspunkter fra arvingene etter Carl Nesjar og Erling Viksjø, som sammen med Pablo Picasso står bak kunstverket «Fiskerne» og «Måken» på Y-blokkas fasade.

Samarbeidet mellom Nesjar, Viksjø og Picasso resulterte juridisk sett i et fellesverk, som alle arvingene har lik opphavsrett til, mener Carl Nesjars datter. Kunstverket, byggverket og håndverket hører uløselig sammen – å skille dem «vil utgjøre en klar krenkelse av opphavers rettigheter til verket», framholder arvingene.

– Korrespondansen mellom Picasso og min pappa underbygger helt klart at dette er å anse som fellesverk, sier Gro Nesjar Greve til NTB

Advokat Ida Gjessing skriver at brevet er «å oppfatte som et søksmålsvarsel».

Les også: Regjeringskvartalet: – Må bruke norsk design (Dagsavisen+)

Omstridt vedtak

Det ble nylig klart at Stortinget ikke vil behandle spørsmålet om riving på nytt og en prøving av gyldigheten av rivingsvedtaket i Oslo tingrett førte ikke fram.

Prosessen med riving av det historiske bygget har imidlertid allerede startet og planen er at kunstverkene – to bilder av Picasso som Nesjar har sandblåst inn i betongfasaden på Y-blokka – skal sages ned i løpet av sommeren. Deretter skal de lagres inntil den endelige plasseringen i det nye regjeringskvartalet er klart.

Vedtaket om riving har vakt sterke reaksjoner på flere hold, men er gjennom seks år blitt opprettholdt, trass klagebehandling og rettslig prøving av gyldigheten.

Kravet fra de norske arvingene skal gjennomgås grundig, men det burde ha vært fremmet på et mye tidligere stadium, mener kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– De har hatt rikelig med tid på seg. Dette brevet kommer i 13. time, for å si det sånn, sier Astrup til NTB.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Bare Picassos arvinger

I 2014 ble Norges fremste eksperter på opphavsrett – organisasjonen BONO – konsultert om hvem som hadde opphavsretten til kunstverkene, og de konkluderte med at dette kun gjaldt Picassos arvinger. Dette har Nesjars arvinger vært kjent med i seks år, poengterer Astrup.

Y-blokka skal uansett ned. I den grad Nesjar og Viksjøs arvinger har noen rettigheter, må de ta stilling til om kunsten skal destrueres med bygget, om den skal lagres i 70 år til opphavsretten bortfaller eller hvordan den kan gjøres tilgjengelig for allmennheten, mener han.

– Det er ikke aktuelt å stanse rivearbeidene selv om arvingene til Nesjar og Viksjø mener de har rettigheter på linje med Picassos arvinger. Sistnevnte har akseptert at Y-blokka dessverre må vike for det nye regjeringskvartalet. De har akseptert og godkjent den nye plasseringen, sier Astrup.

Han understreker at han ikke ønsker at kunsten blir destruert med bygningen og sier han håper arvingene «er enige i at dette er kunstverk som fortjener å bli vist fram for allmennheten».

Les også: BU-leder truet med å trekke seg i protest. Endte med å få mistillit mot seg fra hele bydelsutvalget (Dagsavisen+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: