Kultur

Y-blokka: – En kardinaltabbe av Astrup å rive nå

Om statsråd Nikolai Astrup river Y-blokka nå, er det en kardinalfeil han må holdes personlig ansvarlig for, mener Oslo Venstres Hallstein Bjercke, som håper Venstre tar tak i Stortinget.

– Nikolai Astrup må se at river han dette nå, etterlater han et stort krater i Oslo by etter et fantastisk kulturminne, sier Oslo Venstres Hallstein Bjercke til Dagsavisen. Han sår samtidig tvil om at byggeprosjektet i regjeringskvartalet vil lykkes slik det er planlagt. Det kan rakne på grunn av høye kostnader og endringer, mener han.

– Da er Nikolai Astrup personlig ansvarlig for det krateret resten av sitt liv. Det vil være en kardinaltabbe av Oslo-politikeren Nikolai Astrup å rive på det tidspunktet vi er nå, når så mye er uavklart knyttet til framtida for hele dette prosjektet, mener Bjercke, og legger til:

– Vi risikerer å bli stående der med et «Nikolai Astrups krater» i Oslo sentrum.

Les også: Riving av Y-blokka: Utsettelse kan koste staten millioner

Sak i Stortinget

Selv om Astrup har satt i gang forberedelsene til å rive Y-blokka, så har altså den betente rivingssaken igjen havnet i Stortinget. Torsdag skal kommunalkomiteen avgi innstilling om SVs forslag om stans i rivingen fram til en rettssak i slutten av august. 3. juni skal innstillingen debatteres og voteres over i salen. SV har også varslet et bredere forslag når Stortinget skal si sitt om det nye regjeringskvartalet i revidert nasjonalbudsjett i slutten av juni. Astrup og regjeringens byggeprosjekt blir mer og mer omstridt i Stortinget, blant annet fordi man mangler oversikt over hva det vil koste. SVs forslag går ut på at regjeringen må legge fram en oppdatert kostnadsramme for et nytt regjeringskvartal, og at rivingen av Y-blokka bør settes på vent, fordi det kan vise seg at det ikke lenger er nødvendig å rive den. Bjercke, som sto i spissen for at det nå er flertall i Oslo bystyre for å la Y-blokka stå, har mer tro på dette siste, enn SVs forslag i kommunalkomiteen. Og selv om hans Venstre-kolleger er statsråder i samme regjering som Nikolai Astrup, setter han sin lit til at både de og Venstres stortingsgruppe vil ta tak i mulighetene som kan ligge i Stortinget.

– Jeg stoler på at våre folk på Stortinget bruker de mulighetene de har til å få dette til. Men om det er å stemme på Dokument 8-forslaget fra SV, det er jeg ikke sikker på. Slike forslag blir ofte nedstemt, siden de ikke er godt nok saksforberedt, sier Bjercke.

Les også: Y-blokka: Fortsatt kamp i Stortinget

Bekymret for kostnader

Da har Bjercke mer tro på at behandlingen av byggeprosjektet i regjeringskvartalet kan føre til at Y-blokka får stå likevel.

– I revidert ligger det muligheter. Jeg er bekymret over de enorme kostnadene som staten påfører seg selv i regjeringskvartalet, og som ennå ingen har full oversikt over. Når Oslo kommune har gitt en så klar tilbakemelding på at Y-blokka bør bevares, blir det feil at staten bruker milliarder på å rive den, sier Bjercke.

– Det å utfordre kostnadssiden i dette prosjektet i Stortinget er høyst betimelig akkurat nå. Det er hele økonomien i dette, og tyngden i argumentasjonen: At den kulturhistoriske verdien av bygget styrker seg dag for dag, der vi får støtte av både Picassomuseet og MoMa i New York. Tida er på vår side, mener Bjercke.

Saken fortsetter under bildet.

Hallstein Bjercke i Oslo Venstre.

Osle Venstres Hallstein Bjercke. Foto: Mimsy Møller

– Ser etter muligheter

Tidligere Venstre-statsråd Ola Elvestuen sitter i dag på Stortinget. Han mener også at regjeringens byggeprosjekt er for omfattende, for dyrt og at det burde vært nedskalert.

– Jeg har prøvd å redde Y-blokka siden 2012, og kommer til å fortsette med det, sier Elvestuen. På spørsmål om han tror Y-blokka kan reddes som følge av forhandlingene om regjeringskvartalet, svarer han:

– Teknisk sett er det ikke noe problem å finne en løsning. Det er viljen det står på, og det presset må legges på Høyre, Ap og Frp i Stortinget. Det er bare de som kan få til en endring. Venstre og SV er ikke nok, sier Elvestuen, som svarer dette på spørsmål om Venstre vil stemme for SVs forslag:

– Vi skal nå inn forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett, og de er ikke påbegynt ennå. Vi forhandler om helheten, og det blir for tidlig å snakke om enkeltforslag. Men jeg gjør det Hallstein Bjercke påpekte, jeg ser etter de muligheter som finnes. Vi fra Venstre bruker de mulighetene vi har. Hvilke muligheter som åpner seg, det gjenstår å se.

Les også: Elvestuen med appell for Y-blokka - mot sin egen regjering

Mer fra Dagsavisen