Kultur

SV om Y-blokka: Vil hastebehandle stans i rivingen i Stortinget

I siste liten har SV levert et forslag i Stortinget der de ber om hastebehandling av en stans i rivingen av Y-blokka.

Saken oppdateres.

Forslaget ble levert Stortinget tirsdag morgen. Det er et uavhengig representantforslag, et såkalt Dokument 8-forslag.

– Vi mener det er meningsløst at Statsbygg kan få fortsette å rive Y-blokka i tre måneder fram til domstolen skal behandle saken om å rive. Det vitner om manglende respekt for domstolen, sier SVs stortingsrepresentant Petter Eide til Dagsavisen. Han sitter på oslobenken.
– Derfor ber vi nå Stortinget ta stilling til en stans i rivingen fram til slutten av august, når saken skal opp i Oslo tingrett. Vi ber regjeringen instruere Statsbygg til å stanse rivingen fram til domstolen har fått sagt sitt, og at det prinsipielt bør være slik at domstolen får siste ord. Dette er også en kultursak av nasjonal interesse, sier Eide.

Les også :Y- blokka rives: Slik blir «Operasjon Picasso»

Bakgrunnen for forslaget er at Norske arkitekters landsforbund (NAL), Fortidsminneforeningen og Støttegruppen for å bevare Y-blokka i mars stevnet staten fordi de mener reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for rivingen ikke er gyldig. De ba derfor Oslo tingrett om et midlertidig forbud mot riving av Y-blokka inntil saken er behandlet. Det fikk de i april nei til. Saken skal likevel opp i Oslo tingrett i slutten av august. Samtidig har Statsbygg allerede begynt forberedelsene til å sikre Picassos to kunstverker, og til å rive hele blokka. SV vil nå - i tolvte time - forsøke å få Stortinget med på en midlertidig stans i riviningen til retten får sagt sitt i august.

Les også: Y-blokka: Rivingsmotstanderne stevner staten

I tolvte time

At rivingen av Y-blokka kom til å starte før rettssaken, har vært kjent i flere uker. Eide innrømmer at SVs stortingsgruppe kunne levert inn dette forslaget mye før, og at dette skjer lovlig seint. Han sier at debatten hittil har handlet mye om for og imot riving, og om sikkerhet kontra kulturbevaring.
– Det rent formalistiske argumententet i denne saken, nemlig at regjeringen bør respektere domstolen, kom til oss i nå i siste sekund. Så nå gjør vi det i alle fall, fordi vi mener det er riktig å gjøre. Stortinget bør få en anledning til å diskutere Y-blokka. Vi ønsker en hastebehandling i Stortinget, noe som betyr at det kan skje i løpet av kort tid, sier Eide, som tror SV har støtte i Stortinget.
– Men vi vet ennå ikke om vi får flertall, sier Eide, som peker på at alle partier bortsett fra Høyre og Ap 22. april stemte for å bevare Y-blokka i Oslo bystyre.
–  Venstre stemte også for i bystyret, men det spørs om de tør å bryte ut av regjeringen de sitter i . Frp er også en joker her. De kan finne på å stemme sammen med oss, eller stemme imot sine tidligere regjeringspartnere, sier Eide.

Lenkeaksjon

I formiddag holder Petter Eide en appell foran Stortinget, i en aksjon sammen med støttegruppene for å bevare Y-blokka. Aksjonistene dannet tirsdag morgen en lenke av folk fra Y-blokka til Stortinget. Med taktfaste rop om å «La Y stå», sluttet mellom 100 og 200 mennesker seg til lenken av folk som med behørig avstand klarte å sno seg bort til Stortinget fra regjeringskvartalet, ifølge NTB.

Motstanderne mot rivingen har store forhåpninger til det nye SV-forslaget, men de har hele tiden fortsatt kampen for Y-blokka i gatene. Den siste uka har det vært en rekke aksjoner og kunstneriske ytringer foran blokka. Gatekunstneren AFK har  malt Picasso på byggegjerdet, noe Statsbygg fjernet. Demonstranter fra Atelier Particular, sirkus- og gjøglergruppa Stella Polaris, miljøgruppa Extinciton Rebellion og ProjektorPøblene har alle stilt opp foran den omstridte blokka med dans, performance og prosjektorkunst. Hanne-Sophie Claussen i Støtteaksjon for å bevare Y-blokka sier at Støtteaksjonen og andre i det siste fått flere avslag fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) om å få gjennomføre markeringer.

– Vi har i de seks årene vi har holdt på alltid hatt en god dialog med DSS, Statsbygg og politiet. Nå opplever vi at de prøver å hindre oss i å være der, og at de umiddelbart fjerner kunstneriske uttrykk som er malt på gjerdet, sier Claussen til Dagsavisen.

– De gir oftere avslag på våre søknader om å aksjonere ved Y-blokka, og viser til at vi hindrer arbeidet. Men vi har fått avslag på arrangementer som er godt innenfor smittevernreglene, og nå heter det plutselig at vi må søke en uke i forveien, mens vi tidligere kunne sende søknad dagen i forveien av et arrangement. Alt dette opplever vi som innskrenkende på vår ytringsfrihet, sier Claussen.

Fakta om Y-blokka

1969: Y-blokka står ferdig i regjeringskvartalet. Det er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som sees på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.
22. juli 2011: Blokka blir skadd i bombeangrepet mot regjeringskvartalet.
Mai 2014: Regjeringen beslutter at Y-blokka og flere andre bygg skal rives. En årsak er hensynet til sikkerheten, ettersom bygget ligger delvis over hovedveien Ring 1. De to verkene av Nesjar/Picasso skal bevares.
Juni 2014: Statsbygg får i oppdrag å starte arbeidet med reguleringsplan for nytt regjeringskvartal.
Oktober 2016: Oslo bystyre behandler reguleringsplanen. Flertallet, Ap og Høyre, støtter riving.
Juni 2019: Stortingsflertallet slutter seg til regjeringens forslag til nytt regjeringskvartal. SV får ikke støtte for et forslag om delvis bevaring.

Mars 2020: Motstanderne mot riving stevner staten.
April 2020: Et flertall i Oslo bystyre sier nå ja til å bevare Y-blokka.
Mai 2020: SV vil fremme forslag i Stortinget om en midlertidig stans i rivingen av Y-blokka.

Mer fra Dagsavisen