Kultur

Y-blokka: Vurderer å droppe rettssaken

– Stemningen er laber. Vi må vurdere hva vi gjør videre, sier motstanderne etter at Oslo tingrett gir klarsignal til å rive Y-blokka.

Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL), innrømmer at Oslo tingretts avgjørelse i går gjør ham både skuffet og resignert. Retten gir ikke medhold i saksøkernes krav om vente med å rive Y-blokka til den planlagte rettssaken i august.

– Stemningen er laber nå. Dette er et nederlag for kulturnasjonen Norge, og vi har lært at staten har uinnskrenket anledning til å utvise fritt skjønn selv der det åpenbart strider mot kravet til åpne og kunnskapsbaserte prosesser. Myndighetene bestemte seg på forhånd, har ikke lyttet til noen, og sier likevel stolt at de har gjort alt riktig, sier han til Dagsavisen.

Vil bruke tid

Nå vil NAL og den andre saksøkeren, Fortidsminneforeningen, bruke litt tid på å vurdere hva de gjør videre. Kanskje anker de kjennelsen i tingretten.

– Man kan jo også si at det ikke har noen hensikt med en rettssak om de allerede har rukket å skjære ut kunsten i Y-blokka, sier Løkken.

For Statsbyggs plan er å først sikre kunsten på bygget, som Carl Nesjar og Pablo Picasso har laget, slik at den kan tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet, opplyser kommunalminister Nikolai Astrup i en pressemelding. Etter planen skal Statsbygg starte rivingen i april.

De to organisasjonene har sammen stevnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet for retten. De mener at reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for rivingen ikke er gyldig. Men Oslo tingrett gir altså allerede nå klarsignal til at bygget kan rives.

– Retten har kommet til at det ikke er sannsynlig at reguleringsplanen eller rammetillatelsen er ugyldig, heter det i kjennelsen.

Saksøkernes advokat Berit Reiss-Andersen sier at kjennelsen viser at avgjørelsen om riving i realiteten ble gjort i 2014, før planprosessen ble iverksatt, og er skuffet over at retten likevel gir staten medhold.

– Det betyr at de prosessene som regjeringen viser til, som hevdes å være brede demokratiske prosesser fram til planvedtaket ble fattet i 2017, ikke har hatt noe innhold. Dette fordi avgjørelsen ble tatt på et tidlig tidspunkt, sier advokaten til Aftenposten.

Fortsetter arbeidet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at de vil be Statsbygg om å fortsette sitt planlagte arbeid.

– Etter dagens kjennelse kan vi fortsette arbeidet med å bygge et nytt, åpent og grønt regjeringskvartal. Det er jeg glad for, selv om det betyr at Y-blokka må vike, sier Astrup.

NAL og Fortidsminneforeningen mener imidlertid at den kunstneriske verdien forringes om verket fjernes.

– Det er svært mange som føler det støtende at man skal rive regjeringskvartalet, fordi destruksjonen av disse bygningene åpenbart også var terroristens mål, sa saksøkernes advokat Berit Reiss-Andersen i rettsmøtet i saken i mars.