Kultur

Y-blokka rives: Slik blir «Operasjon Picasso»

Om kort tid begynner arbeidet med å skjære løs Picassos to kunstverk fra Y-blokka. – Vi skal være veldig forsiktige, lover Statsbygg.

– Vi går i gang med arbeidet med å sikre Picassos to kunstverk så fort som mulig nå etter påske, sier Pål Weiby, som er kommunikasjonsleder i Statsbygg.

Stålrammer

– Vi tar det sakte og vi skal være veldig forsiktige. Vi mener vi har funnet en tilfredsstillende, sikker og god måte å gjøre dette på, sier Weiby, som regner med at det vil ta nærmere tre måneder å skjære løs og sikre Picassos to kjente kunstverk, «Fiskerne» og «Måken».

Det betyr at Picassos to kunstverk kan være ute av Y-blokka til sommeren, før motstandernes varslede rettssak tidlig i høst. Like før påske ble det klart at rivningsmotstanderne tapte saken om en midlertidig stans i rivingen av Y-blokka. Dermed kan «Operasjon Picasso», som vi kan kalle den, fortsette etter planen.

I grove trekk er planen slik, ifølge Weiby: Man tilpasser, tilrettelegger og skjærer slik at begge kunstverkene, både «Fiskerne» og «Måken», kan sikres med kraftige stålrammer foran, bak og under. Så skal kunstverkene senkes ned på et transportkjøretøy ved hjelp av flere såkalte jekketårn, før verkene transporteres bort og plasseres i bokser et lite stykke unna i regjeringskvartalet.

Les også: Y-blokka: Vurderer å droppe rettssaken

«Måken» slik den står innendørs i Y-blokka enn så lenge.
Foto: Statsbygg/Hans Fredrik Asbjørnsen

«Måken» slik den står innendørs i Y-blokka enn så lenge. Foto: Statsbygg / Hans Fredrik Asbjørnsen

Svære bokser

Bare «Fiskerne» alene vil sammen med stålet veie rundt 200 tonn.

– Dette er noen kjempesvære «bokser», ja, sier Weiby.

– «Måken» står innendørs nå, og skal derfor inn i en klimatisert boks. «Fiskerne» er vant til vær, vind og temperatursvingninger, og skal fortsatt stå ute. Den kommer til å ha en stålramme rundt seg, og blir ikke stilt ut på en kunstnerisk måte, men vi håper å få til at det blir mulig for folk å titte inn på den, sier Weiby.

– Vi har blitt spurt om hvorfor vi ikke setter verkene bort på lager, eller stiller dem ut i Ekebergparken eller lignende. Svaret på det er rett og slett at det sikreste er å flytte verkene så kort som mulig. De skal jo inn i den nye A-blokka når den står ferdig i regjeringskvartalet, sier Weiby, og legger til:

– En annen ting er at om vi skulle begynne å kjøre av gårde med en 200 tonn tung boks gjennom Oslo sentrum, ville vi rive ned alt av elektrisitet og kjøreledninger på veien.

En av Statsbyggs plantegninger av hvordan «Fiskerne» skal sikres og jekkes ned til et transportkjøretøy.           Foto: Statsbygg

En av Statsbyggs plantegninger av hvordan «Fiskerne» skal sikres og jekkes ned til et transportkjøretøy. Foto: Statsbygg

Utdrag fra Statsbyggs plan over hvordan «Måken» skal hentes ut av Y-blokka.
Foto: Statsbygg

Utdrag fra Statsbyggs plan over hvordan «Måken» skal hentes ut av Y-blokka. Foto: Statsbygg

A-blokka

I den nye A-blokka skal «Måken» stå i foajeen i det som blir kvartalets hovedinngang, mens «Fiskerne» skal pryde Einar Gerhardsens plass. Fram til da skal kunstverkene altså stå i boksene sine til Y-blokka er helt revet, noe som kan ta 10–12 måneder, og så til A-blokka en gang står ferdig, ifølge Statsbygg.

Det er ennå ikke avklart hvilke departementer som skal inn der. Som kjent har spørsmålet om å rive Y-blokka vært omstridt i årevis. Mange har hevdet at kunstverkene er en integrert del av Y-blokka, og flere har sådd tvil om det i det hele tatt er mulig å skjære løs Picasso-verkene uten å skade dem. «Operasjon Picasso» framstår i det hele tatt som et helt unikt prosjekt som i alle fall ikke har vært gjort i Norge før.

– Sett fra et ingeniørteknisk ståsted er dette en spennende og utfordrende oppgave, og vi ville ikke gått i gang med dette om vi ikke trodde det skulle gå bra. Vi har brukt lang tid på å planlegge grundig, teste og søke faglige råd, sier Weiby, som sier at rivingsarbeidet hittil ikke har blitt forsinket av koronakrisen.

– Foreløpig har vi ikke blitt forsinket på grunn av koronaviruset, men det kan jo skje, selv om vi følger restriksjoner og smitteverntiltak, sier Weiby til Dagsavisen.

Les også: Astrup knuser håp for Y-blokka

Fakta om Y-blokka

Y-blokka sto ferdig i 1969. 22. juli 2011 ble den skadet i terrorangrepet.

I 2014 bestemte regjeringen seg for å rive Y-blokka i forbindelse med byggingen av det nye regjeringskvartalet. Samtidig bestemte de at de vil ta vare på Picassos to integrerte kunstverk, «Fiskerne» og «Måken».

KORO og Picassos arvinger har anbefalt regjeringen at kunstverkene skal plasseres i den nye A-blokka.

2. mars startet Statsbygg arbeidet med å montere et byggegjerde rundt Y-blokka.

Om kort tid begynner arbeidet med å skjære løs og sikre Picassos to kunstverk. Fiskerne» av Nesjar og Picasso. Kunsten skal tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet. Kunstverkene skal skjæres ut, tas ned og sikres før rivingen av bygningen begynner.

Regjeringen besluttet i 2014 at Y-blokken, i likhet med S-blokken og R4, skal rives for å få på plass til et funksjonelt og sikkert regjeringskvartal. S-blokken ble revet i 2015. R4 er nå i ferd med å rives.