Kultur

Frykter konkurser – festivalene ber Oslo om forbud nå

Hvis Oslo kommune allerede vet at det ikke blir tillatt med festivaler i sommer, må det komme forbud nå. Dette krever Norges største festivalaktører i brev til helsebyråden.

Med få måneder igjen til de store musikkfestivalene starter, er det fortsatt uvisst om arrangørene kan gå videre med planene for sommerens festivaler. Fra 12. mars ble alle kulturarrangementer forbudt fram til 13. april på grunn av koronakrisen.

«Blant oss arrangører av store festivaler, og blant befolkningen generelt, er det liten tro på at vi dagen etter dagens forbud 13. april vil ha mulighet for å starte med store festivaler», heter det i brevet, sendt denne uka fra Oslos største festivaler til Oslos helsebyråd Robert Steen.

Brevet er sendt av Øyafestivalens bookingsjef Claes Olsen, på vegne av musikkfestivalene Oslo Sommertid, Piknik i Parken, Over Oslo, Tons of Rock, Miniøya, Øyafestivalen, Findings, samt gratisfestivalene Melafestivalen og Oslo Pride.

Festivalene ber ikke om penger, men om avklaring minst to måneder i forveien på om Oslo kommune i sommer vil tillate arrangementer med publikum over 2.000.

«Det vil være vesentlig å kunne ta en avgjørelse om man skal gjennomføre innen 2–3 måneder før festival, for slik å hindre i verste fall store konkurser», heter det i brevet.

Kostnadene eskalerer

– Fra starten av mai må vi inn i full planleggingsmodus, med bindende bestillinger og økt bemanning. Det er helt essensielt å kunne avlyse i god tid for å unngå at kostnadene eskalerer og underskuddet går til værs, kommenterer Claes Olsen fra Øyafestivalen.

Øyafestivalen er Norges største festival og samler over 17.000 betalende daglig på festivalarenaen i Tøyenparken. For 2018 gikk festivalen med et overskudd før skatt på knapt 1.3 millioner kroner.

Les også: 1980 konserter avlyst. 7700 permittert. Slik ser det tause musikk-Norge ut (+)

I brevet til helsebyråden og helseetaten i Oslo kommune understreker festivalarrangørene:

«Dersom dere, som har kunnskapen om de helsemessige aspektene og smitterisikoen ved store forsamlinger, sitter på informasjon som tilsier at det allerede nå kan konstateres at vi ikke kan ha store festivaler i Oslo sommeren 2020,  ønsker vi at dere minimum gir forbud for tre måneder av gangen for arrangementer på for eksempel over 2000 mennesker.»

«Vi festivalene vil selvsagt gå på store underskudd på grunn av dette, men sjansen for at vi kan unngå konkurser er vesentlige ved en slik langsiktighet» skriver de ni festivalene til helsebyråden.

###

Konsert med bandet Highasakite fra da de spilte på festivalen OverOslo i 2017. Foto: Mode Steinkjer

Omsetter for en milliard

Også forbundet Norske Konsertarrangører har sendt brev til Folkehelseinstituttet på vegne av 160 norske festivaler og bedt om langtidsbestemmelser for sommeren 2020.

Norske Konsertarrangører påpeker at festivalene mister tillit hos publikum så lenge de ikke kan gi klare beskjeder om arrangementer kan gjennomføres.

Forbundet påpeker at en rekke festivaler av økonomiske grunner må ta beslutning om eventuell avlysning i april og mai.

Et forbud fra lokale eller nasjonale myndigheter gjør at arrangørene kan påberope seg såkalt «force majeure», når en avlysning skyldes forhold utenfor arrangørens kontroll.

Landets 20 største festivaler omsetter for en milliard kroner årlig og samler nærmere 800.000 besøkende, ifølge tall fra Norske Konsertarrangører.

– Økonomisk og juridisk er det helt avgjørende for festivalene at det kommer klare retningslinjer fra myndighetene nå. Avlyser festivalene på egen hånd, må de dekke alle kontraktsforpliktelser selv. Det er en urimelig situasjon å sette arrangørene i, sier leder Tone Østerdal i Norske konsertarrangører.

Les også: Ingen norsk festival har muskler til å bære en hel sommer med koronaavlysninger (+)

– Øyafestivalen er en organisasjon med helårsdrift og ti fulltidsansatte. Hvor stort tapet blir kommer an på når avgjørelsen kan tas, og hvor mye støtte vi får fra ulike kompensasjonsordninger. En sen avlysning og ingen støtte vil bety enorme tap for oss og resten av leverandørkjeden, understreker Claes Olsen i Øyafestivalen.

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester opplyser gjennom pressekontakt Cecilie Dahl at Oslo kommune følger nasjonale myndigheters retningslinjer.

Parkteatret: Myndighetenes råd har vært tvetydige. Det har gjort det vanskelig for oss