Kultur

Y-blokka: Rivingsmotstanderne stevner staten

Mens Statsbygg er i full gang med å forberede riving av Y-blokka, saksøker motstanderne staten.

Oslo  20161025.
En ring rundt Y - Pablo Picasso 135 år.
Støtteaksjonen "En ring rundt Y" holdes for den rivningstruede Y-blokka i Regjeringskvartalet i Oslo tirsdag ettermiddag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Situasjonen for Y-blokka er prekær siden det allerede er igangsatt forberedende rivningsarbeider, men vi har tillit til at retten vil stanse dette arbeidet for å hindre uopprettelig skade, sier president Gisle Løkken i Norske arkitekters landsforbund i en pressemelding.

– Stevningen, som er utarbeidet av DLA Piper, dokumenterer de mange prosessuelle feil som er gjort i saken, og viser med tyngde at det er Norges troverdighet som kulturnasjon og rettsstat som nå står på spill, sier Løkken.

Les også: Astrup knuser håp for Y-blokka

Leverte stevning

Den som blir saksøkt, er staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), der den ansvarlige statsråden er Nikolai Astrup (H). Det er altså DLA Piper, ved advokat Berit Reiss-Andersen, som torsdag leverte stevningen på vegne av Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen. Støtteaksjon for å bevare Y-blokka og Oslo Arkitektforening er oppført som «Andre aktører» i stevningen.

– Ikke riktig

Stevningen gjelder «Ugyldighet av statlig reguleringsplan og rammetillatelse for rivning av Y-blokka», heter det. Søksmålet rettes også mot Statsbygg.

– Stevningen påviser alvorlige saksbehandlingsfeil og feil rettsanvendelse i planprosessen og de vedtak som ligger til grunn for rivningstillatelsen, sier advokat Berit Reiss-Andersen i pressemeldingen.

– Det er ikke riktig som det har vært hevdet fra regjeringens side at det har vært en grundig prosess hvor alle har blitt hørt, mener hun.

– Den reelle beslutningen om rivning ble fattet 25. mai 2014. Innspill etter dette har ikke hatt noen innflytelse og det har derfor vært en skinnprosess. Nå er det viktig at domstolen som en uavhengig instans får prøvet rettmessigheten av vedtakene, sier Reiss-Andersen.

Les også: Y-blokka: Astrup stiller seg uforstående til søksmål