Kultur

Statsbygg har fått ordre om riving

Ordren om å rive Y-blokka er gitt. Prosessen dit avslører en stor grunnleggende svakhet i hele vårt demokrati, mener arkitektpresident.

Bilde 1 av 2

– Bukken og havresekken, kaller vi dette på godt norsk, sier Gisle Løkken til Dagsavisen.

Han er president i Norske arkitekters landsforbund, NAL, som er en av organisasjonene som har kjempet imot statens planer om å rive Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo helt siden disse ble kjent.

Les også: Her er bildene av det omstridte regjeringskvartalet (D+)
Les også: Utstilling viser bildene

– Staten bestemmer, og er selv klageinstans. De fleste forstår at det er uheldig i prinsipielle saker som denne, at departementet først stiller forslag, og så vurderer klagene som kommer imot sitt eget forslag. De konkluderer, igjen og igjen, med at departementet, altså de selv, ikke har gjort noe feil, sier Løkken.

Les også: Youngstorget skal splittes i to, planlegger staten

Vil ikke utsette

Onsdag meldte NTB at kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) vil gi Statsbygg ordre om å starte arbeidet med å forberede rivingen av Y-blokka. Dette skjer til tross for at støtteaksjonen, NAL, fortidsminneforeningen og Oslo arkitektforening har varslet at de går til søksmål mot staten for å stoppe rivingen.

– Departementet har i dag behandlet forespørselen om utsatt iverksetting av riving og kommet fram til at vi ikke imøtekommer den, sier Astrup til NRK, sitert av NTB.

Les også: – Staten behandler Oslo som en pølsebod, mener byrådsleder Raymond Johansen

– Ingen nye argumenter

Grunnen til at minister Nikolai Astrup (H) gir klarsignal til å gå videre med rivingen, er at departementet mener at det ikke kommer fram nye argumenter som ikke er vurdert tidligere.

– Min ambisjon er at vi nå skal sette i gang og få levert på vedtaket som Stortinget har fattet, sier Astrup.

Les også: NRKs hovedkvarter på Marienlyst er solgt og kjøpt

– Urovekkende

– Uklokt og arrogant, mener Gisle Løkken i NAL.

Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka har bedt om at det gis utsatt iverksetting av rivetillatelsen til rettskraftig dom i deres søksmål mot staten foreligger.

– Det er satt i gang en prosess vi mener er saklig og ryddig, og pekt på mange alvorlige sider de burde ta hensyn til. Grunnen til at det hele havner så feil ut, er at staten har kjørt såkalt statlig reguleringsplan, der alle klager havner hos og vurderes av dem man klager på. Det i seg selv avdekker et urovekkende prinsipp, en stor grunnleggende svakhet i hele vårt demokrati og hvordan vi gjennomfører prosesser, sier Løkken.

Les også: Hvorfor skriver alle så mye om en gammel kiosk på Vålerenga, egentlig?

– Se til nav-skandalen

Ifølge NAL-presidenten stiller fagmiljøene i flere andre europeiske land seg kritisk til Norges planer for Y-blokka.

– Y-blokka er ikke på lista over verdensarv, men den ligger tett opptil. Det burde ringe i mange varselsbjeller for norske myndigheter. At den norske stat føler seg hevet over norske lover og internasjonale konvensjoner om hvordan verdensarv skal ivaretas er urovekkende. Det skader ikke å se dette i lys av Nav-skandalen, der den norske stat også sier at de aldri tar feil. Med Y-blokka hadde vi muligheten til å teste saken for retten. Jeg syns de burde kunnet innrømme såpass, sier Gisle Løkken.

Les også: Landets dyreste steinrøys er nå kjøpt

– Økonomisk motivert

Men Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver altså i sin melding at det ikke skal gis utsatt iverksetting av rivetillatelsen.

– Det er blant annet lagt vekt på at utsatt iverksetting vil forårsake betydelige økonomiske konsekvenser for det offentlige og være til hinder for gjennomføring av politisk fattet vedtak om å gjenreise regjeringskvartalet. Departementet har også lagt vekt på at søksmål høyst sannsynlig ikke vil få et annet utfall enn at reguleringsplanen og rammetillatelsen opprettholdes som gyldige, heter det fra departementet.

– Svarene vi får, framfører ingen nye motargument. Fra å komme med tunge sikkerhetsargumenter, har alt nå kokt ned til økonomi. Vi må gjennomføre for ikke å tape mer penger, sier departementet. Det er et tynt argument når det gjelder å ta vare på verdensarven, sier Gisle Løkken.

– Kan ikke skilles

Y-blokka er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og omtales som et senmodernistisk hovedverk i Norge. Kunstnerne Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verkene «Fiskerne», som ses på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen. Det har ligget i planene å ta vare på Picasso og Nesjars kunst selv om resten av bygget rives.

– Dette er et av de sterkeste eksemplene vi har på at kunst og arkitektur er integrert. OM man skjærer av kunsten, ødelegger man både den og bygget. Det er ingen god løsning. Kanskje den verste løsningen. De hører sammen. Tror man at man faktisk ivaretar kunsten ved å skjære den av bygget den hører til, har man et ganske begrenset syn på både kunst og arkitektur, sier Løkken.

Nyeste fra Dagsavisen.no: