Kultur

Y-blokka: Astrup stiller seg uforstående til søksmål

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) har vanskelig for å forstå at de som vil verne Y-blokka nå går til søksmål mot staten.

«Y-blokk-statsråd» Nikolai Astrup (H) skjønner ikke helt hvorfor rivningsmotstanderne går til søksmål mot staten.                                                       Foto: Mimsy Møller

– Vi mener at vi har fulgt alle demokratiske spilleregler, og har derfor vanskelig for å forstå at det er grunnlag for søksmål, skriver kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en e-post til Dagsavisen.

– Vi har så langt ikke mottatt en stevning. Det er derfor for tidlig å si noe om eventuelle konsekvenser for fremdriften, skriver Astrup.

– Udemokratisk

Astrups fremdriftsplan er i korte trekk å avvente nok en avklaring fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, noe som skal skje før 9. mars. Om Fylkesmannen avgjør til regjeringens fordel, vil Astrup sette strek for debatten, beslutte riving, og så la Statsbygg rive.

Les også: Astrup kan rive Y-blokka i mars

Men torsdag meldte NRK at Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka med flere går til søksmål mot staten. I tillegg til Støtteaksjonen deltar Norske arkitekters landsforbund (NAL), Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening i søksmålet. Til NRK sa partene at de går til søksmål fordi prosessen rundt rivingen er formet slik at ingen kan klage på den, noe de mener er udemokratisk.

Staten, en bølle?

Gisle Løkken, president i NAL, uttaler seg på vegne av de som går til søksmål.

– Vi gjør dette av den enkle grunn at vi vil ha prøvd beslutningen om å rive Y-blokka rettslig, av en nøytral part, sier Løkken til Dagsavisen. Han sier forberedelsene til en eventuell rettssak kan ta flere uker.

– Vi har hele tiden ment at grunnlaget for å rive bygger på feil premisser. En nøytral part vil kunne vurdere jussen i det, sier han.

– Her forventer vi at staten viser anstendighet og tillater at dette blir prøvd for retten. Vi forventer at staten respekterer de formelle prosessene vi har i en rettsstat, og at staten ikke viser seg som en bølle og river før rettssaken er i gang, sier Løkken, som mener både Sivilombudsmannen og Fylkesmannen har «mer enn antydet» at dettte er den beste løsningen.

– Jeg ser at statsråden gjentagende viser til at dette er en demokratisk beslutning fordi det er vedtatt i Stortinget. Men hvilket grunnlag har Stortinget hatt for å beslutte dette, når man ikke har vurdert tunge, faglige innvendinger mot å rive Y-blokka? spør Løkken.

Les også: Lars Lillo-Stenberg synger ut mot riving av Y-blokka: – Skammelig