Kultur

Y-blokka: Ny vurdering klar før jul

Statsbygg får lov til å rive Y-blokka. Men Kommunaldepartementet ber dem vente til de har vurdert saken. Det skjer før jul.

– Departementet tar sikte på å ferdigbehandle saken før jul, skriver Lars Jacob Hiim (H) i en e-post til Dagsavisen.

Hiim er statsråd Monica Mælands statssekretær i Kommunal- og moderningseringsdepartementet. Nå gjør han det altså klart at nok en viktig avgjørelse om Y-blokka kan komme om kort tid.

Les også: Avviser at Y-blokka rives før jul

Nye momenter

Hiim skriver også at han forventer at Statsbygg venter med rivingen av Y-blokka til departementet har vurdert en omgjøringsbegjæring og «nye momenter» i saken.

Organisasjonene som forsøker stanse rivingen, som Norske arkitekters landsforbund, Oslo Arkitektforening og Fortidsminneforeningen, mener for eksempel at rivingen kan være i strid en FN-konvensjon om særlig kulturelle rettigheter, Det handler blant annet om den norske staten har lov til å ødelegge et kulturminne av stor nasjonal betydning.

Ja til riving

Fredag ga Plan- og bygningsetaten i Oslo tillatelse til å rive Y-blokka, ifølge NTB, dette selv om Plan- og bygningsetaten egentlig er helt imot å rive blokka.

– Det er ikke en hemmelighet at Plan- og bygningsetaten hadde ønsket å bevare Y-blokka, men regelverket er klart: Vi måtte gi rivetillatelse siden riving er fastlagt i statens reguleringsplan, og nå er også igangsettingstillatelsen til riving gitt, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland til NTB.

– Vi anmoder sterkt om at Statsbygg venter med å rive til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ferdig med sin saksbehandling, sier hun.

Søknaden fra Statsbygg omfatter riving av Y-blokka med to underetasjer, samt utvendig trapp og lokk over Hospitsgata. Arealet som skal rives er på 21.750 kvadratmeter.

– Departementet forventer at Statsbygg avventer departementets behandling av omgjøringsbegjæringen før noe igangsettes, skriver også Hiim til Dagsavisen.

Les også: Rivingstillatelse gitt for Y-blokka

Truet kulturminne

Kulturvernorganisasjonen Europa Nostra plasserte nylig Y-blokka på lista over de viktigste truede kulturminnene i Europa. På Dagsavisens spørsmål om momenter som dette får noe å si for departementets vurdering, svarer statssekretær Lars Jacob Hiim:

– Det er gjort grundige vurderinger om bevaring og hvordan vi skal håndtere kulturminner. Etter terrorangrepet 22. juli landet regjeringen på å bevare Høyblokken og rive Y-blokken for å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal, der picassokunsten fra Y-blokken er integrert, skriver han til Dagsavisen.

– Det er ikke naturlig for oss å gi ytterligere kommentarer mens omgjøringsbegjæringen er til behandling, legger han til.