Kultur

Festivalsjefer raser mot Kulturrådet: – Vi er sjokkert

Øyafestivalen og Bergenfestivalen er nullet av Kulturrådet: Dramatisk og overraskende, sier festivalsjefene

Øyafestivalen, Øya, 2019

– Vi er sjokkert, sier Tonje Kaada, daglig leder for Øyafestivalen. Torsdag fikk Øya beskjed fra Kulturrådet om at de mister all festivalstøtte fra 2020. For 2019 fikk Øya 1.2 millioner fra Norsk Kulturråds festivalstøtteordning.

Også Bergenfest er nullet av Kulturrådet. Festivalen fikk 550.000 i støtte for 2019.

– Dette er veldig rart. Jeg er forundret over Kulturrådets saksbehandling. For oss er dette dramatisk, sier Frank Nes.

Tidligere var Øyafestivalen en del av knutepunkt-ordningen, der utvalgte festivaler fikk fast støtte over statsbudsjettet. Øyafestivalen fikk drøye to millioner kroner årlig gjennom knutepunktordningen. Fra 2017 ble ordningen overført til en felles festivalstøtte under Kulturrådet. Her har Øya fått kuttet støtten år for år, fra 1.7 millioner kroner i 2018 til 1.2 millioner for 2019. At Øya mistet støtten for neste år, kom likevel overraskende på festivalen:

– Dette kom veldig overraskende. Støtten er blitt gradvis kuttet etter at knutepunktordningen ble lagt over til den nye festivalstøtten. Men å gå fra 1.2 millioner til null i støtte var vi ikke forberedt på. Vi har ikke fått noen signaler på at vi ville miste all støtten, sier Tonje Kaada.

«Både Øyafestivalen og Bergenfest har stort omfang og holder høy kvalitet, og har gode økonomiske forutsetninger. Etter vår oppfatning kan midlene fra tilskuddsordningen komme bedre til nytte hos andre festivaler», uttalte Kulturrådets utvalgsleder Jan Ole Otnæs i pressemeldingen ved torsdagens tildelinger.

- Både Øyafestivalen og Bergenfest har fått reduksjoner de siste årene og begge har for et år siden fått varsel i forbindelse med vedtaket for 2019, om at det vil kunne komme reduksjoner av vesentlig karakter. Varselet sier ikke eksplisitt at de vil reduseres til null, men at graden av reduksjon vil vurderes i forbindelse med søknadsbehandlingen for 2020, sier Otnæs nå til Dagsavisen.

Norges største

Øyafestivalen er Norges største musikkfestival og samler over 17.000 publikummere daglig på festivalarenaen i Tøyenparken, andre uka i august hvert år. Festivalen har vært utsolgt 18 år på rad.

Med en omsetning på 80 millioner i 2018 fikk Øyafestivalen A/S et overskudd før skatt på knapt 1.3 millioner kroner, det svakeste driftsresultatet siden 2009. Øya får 1.55 millioner i driftsstøtte fra Oslo kommune.På spørsmål om konsekvensene av støttekuttet for Øya, svarer Kaada.

– Dette kom så overraskende at vi ikke har fått diskutert det ennå. Men kvaliteten på festivalproduktet skal det ikke gå ut over.

Bilde av Daglig leder Tonje Kaada i Øyafestivalen sammen med kunstnerisk leder Claes Olsen.

Daglig leder Tonje Kaada og bookingsjef Claes Olsen i Øyafestivalen. Foto: Bernt Erik Pedersen

Solgt til oppkjøpsfond

I 2018 ble aksjemajoriteten i Øyafestivalen solgt til festivalselskapet Superstruct, som driver flere store europeiske festivaler, og eies av det internasjonale oppkjøpsfondet Providence Equity. Superstruct har fått styreleder og tre styremedlemmer i Øyafestivalen A/S, mens de opprinnelige eierne av Øyafestivalen har fått styreplasser i Superstruct.

Les også: Beboere på Tøyen krever åpenhet rundt Øya-kjøpet

– Med den nye eierstrukturen ser vi ingen grunn til å bidra til festivalen videre. Vi ser ikke at de har et reelt støttebehov, uttalte Jan Ole Otnæs, leder av Kulturrådets musikkutvalg for arrangør- og festivalstøtte, til Dagsavisen torsdag. Daglig leder Tonje Kaada reagerer på uttalelsene fra utvalgslederen:

– Konkurransevridende

– I kriteriene for festivalstøtteordningen heter det at alle organisasjonsformer kan søke, det står ikke noe om at enkelte organisasjonsformer eller eiere er utelukket fra ordningen. Hvis det er sånn at en bestemt type festivaler ikke kan søke på ordningen, må Kulturrådet være klare på det. Øyafestivalen er fortsatt et norsk selskap som betaler skatt og avgifter i Norge. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det skulle ha noe å si at vi har utenlandske investorer på eiersiden. Det er mange som aktører som mottar støtte fra Kulturrådet som har store utenlandske eiere, påpeker Kaada.

En av dem er festivalen Tons of Rock, som tidligere i år ble kjøpt opp av den multinasjonale konsertgiganten Live Nation. Tons of Rock fikk redusert Kulturrådet-støtten fra 450.000 til 350.000 for 2021.

Tons of Rock, 2019

Fra Tons of Rock 2019 på Ekebergsletta i Oslo. Foto: Mode Steinkjer

– Knutepunktordningen la til rette for at festivaler kunne få støtte til ikke-kommersielle prosjekter. Den nye ordningen virker konkurransevridende, og fremstår nå som ren driftsstøtte. For pop og rock-festivalene ser dette ut som underskuddsgaranti. Må man gå dårlig for å få støtte? spør Kaada.

- Ordningen er ikke ment som underskuddsgaranti, og det er heller ingen forutsetning at festivaler må gå dårlig for å prioriteres. Det er heller ikke slik at tilskudd fra ordningen skal fungere som premiepenger til festivaler som går bra. Det er mange hensyn og forutsetninger som ligger til grunn for prioriteringene. Det er fagutvalgets oppgave å fordele midlene til beste for formålene med festivalordningen som helhet. Det er fortsatt slik at alle organisasjonsformer kan søke tilskudd fra ordningen, sier Jan Ole Otnæs i Kulturrådet.

Les også: Oslo World vinner festivalstøtte, Øya mister alt

Klagde på kutt

Øya-festivalen klagde på støttekuttet i fjor, men fikk ikke medhold i Kulturrådet. Øyafestivalen har ikke bestemt om de skal anke årets støttekutt.

– Vi håper politikerne nå kan komme på banen og se om festivalstøtteordningen fungerer som den skal. I forskriftene for knutepunktordningen som ble videreført til den nye festivalstøtten het det at støtten skulle bidra til forutsigbarhet og utvikle spydspisser i festival-Norge. Det gjør ikke den nye ordningen, mener Kaada.

Til våren startet Kulturrådet en evaluering av festivalstøtteordningen.

Sigrid på scenen under årets Øyafestival. Foto: Mode Steinkjer

– Dramatisk

Bergenfest er en av Norges største festivaler og samler både store internasjonale navn og norske headlinere på festivalområdet ved Koengen i Bergen. Siden 2018 har festivalstøtten fra Kulturrådet gått fra 800.000 til 700.000 og nå 550.000 for 2020.

– Vi har fått nedtrekk i støtten de siste par årene, og vært forberedt på at det ville fortsette, men å gå fra 550.000 til null er dramatisk, sier Frank Nes, daglig leder i Bergen Live, som arrangerer festivalen for stiftelsen Bergenfest

– Det er pop og rock-feltet som Kulturrådet nå tar fra. Jeg trodde vi var ferdig med synet på pop og rock som noe kommersielt og mindreverdig, sier Frank Nes.

- Ordningen prioriterer et stort mangfold av festivaler over hele landet, inkludert 58 populærmusikkfestivaler – flere enn noen gang tidligere og flere enn noe annet sjangerområde. Dette står i sterk kontrast til påstanden om at Kulturrådet tar fra pop- og rockfeltet. Kulturrådet er helt enig i at vi er ferdig med synet på pop og rock som noe mindreverdig, og ser helt klart at det varierer stort i hvilken grad populærmusikken er kommersiell, mener Otnæs.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stiftelsen Bergenfest har de siste årene gått med overskudd på et par hundre tusen årlig. Bergenfest omsatte i fjor for 27 millioner kroner.

– Jeg vet ikke hvor de tar det fra at vi har så god økonomi. Vi har drevet festival i mange år og aldri gått med store overskudd, vi har dratt med oss gammel gjeld fra underskuddsår og har en presset økonomi, sier Frank Nes.

– 550.000 er mye penger for Bergenfest. Og dette kommer uten forvarsel midt i desember, da er løpet allerede lagt for neste års festival og avtalene er gjort. Da har vi lite handlingsrom til å håndtere et slikt kutt. Av respekt for oss søkere burde Kulturrådet tatt kontakt og varslet om dette i god tid. Vi fikk en telefon torsdag tre minutter før pressemeldingen gikk ut, sier Frank Nes.

Les også: Artistkostnadene økte med fire millioner for Øyafestivalen

– Jeg blir provosert over den manglende kommunikasjonen fra Kulturrådets side. De virker ikke interessert i dialog. Vi får støtte fra Bergen kommune som har sett verdien av det vi driver med, det gjør tydeligvis ikke Kulturrådet. Vi har en viktig funksjon som en av de ledende festivalen i vår del av landet. Vi gjør mye for musikklivet regionalt og har en sterk satsing på lokale og regionale artister, sier Frank Nes.

– Siste ord er ikke sagt. Vi vil jobbe sammen med Øyafestivalen for å få synliggjort galskapen i Kulturrådets håndtering av festivalstøtten, sier Nes.

Artikkelforfatteren deltok på en panelsamtale i regi av Bergen Offentlige Bibliotek under årets Bergenfest