Kultur

Reisebransjen vil ta miljøgrep

Én av tre nordmenn lar miljø styre valget av reisemål. Nå vil bransjen selv ta miljøgrep.

Bilde 1 av 2

– Jeg har også fløyet mye fordi det er billig og lett tilgjengelig. Nå tenker jeg meg mer om, og føler jeg må ha en god grunn for å reise med fly, sier Sigrid Elsrud.

I 2015 startet hun Togbloggen, en blogg om gledene og de praktiske utfordringene ved å ta tog. I fjor merket hun at klimabevisstheten hos reiselystne nordmenn var i ferd med å våkne.

– På bloggen kunne jeg se det helt konkret, ved at siden som handlet om tog og klima plutselig var blant de mest leste, forteller hun.

Tar miljøhensyn

Også reiselivsbransjen har merket at forbrukerne er blitt mer opptatt av miljø. I 2017 oppga 23 prosent at miljøhensyn var styrende for deres valg av reiseprodukt og reisemål, i 2019 hadde tallet økt til 33 prosent.

– Vi ser på alle våre undersøkelser at stadig flere er opptatt av miljø og bærekraft. Å kunne tilby bærekraftige alternativer vil bli en forutsetning for å være konkurransedyktig, sier leder for Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

Forrige uke lanserte Virke Reise i samarbeid med reisebyråer og reisearrangører et veikart for et mer bærekraftig reiseliv, med særlig søkelys på reiser til utlandet. Målet er en nullutslippsbransje hvor man kan reise med god samvittighet.

– Bransjen må legge til rette for innovasjon ved blant annet å bidra til at elfly blir en realitet, sier hun. Enn så lenge mener hun det ikke er til å komme bort fra at mange av oss må fly mindre.

– Mange må faktiske endre reisemønsteret sitt. De som flyr mye, bør fly sjeldnere. At selv vi i reisebransjen sier at noen må reise mindre, viser at vi tar klimakrisen på alvor, sier hun.

Grønnvasking av bransjen

Magnus Helgerud er idéhistoriker med reise som spesialfelt, og har skrevet boka «Si meg hvor du reiser, og jeg skal si deg hvem du er». Han mener den største utfordringen for å få redusert reisebransjens klimagassutslipp er å endre folks holdning til det å reise.

– Nordmenn ser det nærmest som en menneskerett å kunne fly på ferie til utlandet et par ganger i året. Skal man få til endringer, må det levesettet angripes. Derfor synes jeg det er helt greit å påføre folk litt flyskam, sier han. Han er kritisk til reisebransjens forsøk på grønnvasking.

– Et av reiseselskapene skriver for eksempel om «grønne flyvninger» på sine sider. Der forklarer de hvordan de blant annet alltid prøver å velge korteste vei og laste flyet på best mulig måte. For meg høres det ut som å beskrive noe man uansett ville gjort som et miljøtiltak, sier an.

Et annet eksempel på grønnvasking er konseptet «økoturisme».

– Det tilbys for eksempel turer til Australia for å redde Great Barrier Reef. Det er vel heller tvilsomt at det er et godt miljøtiltak at en nordmann flyr til den andre siden av kloden for å redde korallrev, påpeker han.

Fremfor lange flyturer oppfordrer Helgerud til kortreiste reiser, der selve reisen er en del av opplevelsen, og å bli lenger når du først er ute og reiser, enten det er med fly eller tog.

Selv tar han alltid tog.

– Men jeg skal innrømme at det først og fremst er på grunn av flyskrekk, ikke flyskam, sier han.

Reis smartere

Det nye veikartet for bærekraft gir råd rettet mot både forbrukerne, politikerne og bransjen selv.

– Kundene må ta smartere valg, samtidig som bransjen må endre seg, sier Bergmål i Virke Reise.

– Det må bli lettere for forbrukerne å se hvilke alternativer man har når man skal ut og reise. Og det må bli lettere å ta gode valg, for eksempel ved å ta tog i stedet for fly, påpeker hun.

Reisebyrået Berg-Hansen selger over to millioner flyreiser i året. De oppfordrer kundene til å velge bærekraftige alternativer.

– Til privatkunder oppfordrer vi til å heller reise på én lang tur enn mange små. Eller å forlenge jobbreisen med et privat opphold. Til bedriftskunder foreslår vi alltid et kortreist alternativ – for eksempel å legge teambuilding-turen med tog til Hafjell i stedet for fly nedover i Europa, sier administrerende direktør i Berg-Hansen, Per Arne Villadsen.

Berg-Hansen har også gått sammen med flere andre aktører om å starte verdens første kommersielle elfly-rute.

– Målet er at det skal gå elfly mellom Stavanger og Bergen i løpet av 2023, forteller han.

Krever mer

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener det er bra at reisebransjen vil gjøre det lettere å velge bærekraftige alternativer. Men hun mener det vil kreve mer enn det som er skissert i veikartet.

– Man er nødt til å gjøre noe med de lange flyreisene, det er disse som bidrar til desidert mest utslipp i reiselivsbransjen i dag, påpeker hun.

I veikartet fra Virke oppfordres særlig privatpersoner til å tenke gjennom sitt eget reisemønster.

– Bransjen må passe på å ikke legge alt ansvaret over på forbrukeren. Jeg skulle gjerne sett flere forslag til hvordan bransjen skal få oss til å ta færre lange flyturer, sier Riise.

Hun påpeker at det har vært stort engasjement for togreiser de siste årene, og håper reisebransjen vil gjøre enda mer for å bygge opp under dette.

Togblogger Elsrud er ingen prinsipiell motstander av å fly, men mener man bør tenke seg om to ganger.

– Jeg tror dessuten man kan få vel så fine avbrekk av å velge noe annet enn en flyreise. Det er så mange kortreiste muligheter vi ikke har brukt, fordi flyturene har vært så lett tilgjengelige, sier hun, og tipser om at ikke bare tog, men også ferje kan gi gode reiseopplevelser. I høst dro hun og mannen til Moskva med tog og ferje.

– Det går tog direkte fra Oslo til Stockholm, og ferje videre til Helsinki. Derfra går det gode høyhastighetstog videre til St. Petersburg og deretter til Moskva. Det eneste som er litt plundrete med den reisen, er at man må skaffe visum, sier hun. (NTB tema)

Mer fra Dagsavisen