Kultur

Tybring-Gjedde: – Hun misforstår ytringsfrihet

Uttalelsene til kulturminister Trine Skei Grande i «Ways of Seeing»-debatten får Christian Tybring-Gjedde til å reagere.

– Trine Skei Grande hevder i Dagsavisen at hun er overrasket over at FrP ikke har en mer «grunnleggende liberal holdning» til ytringsfriheten. Da har hun misforstått konseptet ytringsfrihet, sier Christian Tybring Gjedde, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

Det omstridte teaterstykket «Ways of Seeing» settes neste uke opp igjen på Vega Scene som del av dokumentarfestivalen Human. Forestillingen omfatter bilder filmet utenfor hjemmene til blant andre justisminister Tor Mikkel Wara, Christian Tybring-Gjedde og Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), beredskapsminister.

Her kan du lese uttalelsene Tybring-Gjedde viser til: Grande slår tilbake mot Frp i teaterdebatt

Ville kutte støtte

Etter at stykket ble vist på Black Box Teater i november, foreslo Oslo Frp å kutte all kommunal støtte til Black Box Teater. I Dagsavisen denne uka mente fylkesleder i Oslo Frp Tone Ims Larssen at kulturminister Trine Skei Grande burde stille krav til Black Box for å motta videre statsstøtte.

– Dette er ikke den politikken regjeringen står for. Jeg har levert en kulturmelding til Stortinget som er soleklar: Rommet for ytringsfrihet skal ligge til grunn for kulturpolitikken til denne regjeringen, svarte Grande i Dagsavisen i går.

Christian Tybring-Gjedde mener kulturmeldingen ikke uten videre kan tas til inntekt for å gi støtte til Black Box Teater.

– Grande kommer med påstander hun ikke har dekning for. Det står ikke i kulturmeldingen at man nødvendigvis skal støtte Black Box Teater eller teater som spionerer på samfunnsborgere. Det står heller ikke i regjeringsplattformen, sier Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

Les også: Setter opp politianmeldt stykke på ny (+)

Trusler

Siden 6. desember i fjor har justisminister Tor Mikkel Waras hus ved tre tilfeller blitt utsatt for hærverk og trusler. PST etterforsker truslene. «Det står lite respekt av og er lite kollegialt av en statsråd som rett etter alvorlige trusler og angrep på eiendom til en regjeringskollega går ut og sier hun vil øke den økonomiske støtten til teatret som har stått for overvåkingen, og samtidig være så freidig å påstå at det er regjeringens politikk. Hva ville Grande sagt om det var hun som hadde blitt truet, hennes eiendom angrepet og hennes hjem som hadde blitt filmet og overvåket i ytringsfrihetens navn?» skriver Tybring-Gjedde i en mail til Dagsavisen.

– Det kan ikke være noen tvil om at angrepene mot Tor Mikkel Wara har sammenheng med dette teaterstykket. Dette skjer ikke ut av det blå. Det er feil når Trine Skei Grande hevder at det ikke er noen sammenheng, sier Christian Tybring-Gjedde.

«Ytringsfrihet betyr retten til å ytre uten represalier. Og det er ingen som hevder at Black Box Teaters ytringer skal forbys. Det er en påstand Grande kommer med for å etablere et forsvar av sin egen manglende logikk», understreker Tybring-Gjedde.

«Ways of Seeing» vises på Vega Scene tirsdag 26. februar, som del av programmet på Human internasjonale dokumentarfilmfestival. Fredag 1. mars er det debatt med bl.a kulturminister Trine Skei Grande og Oslo Frps fylkesleder Tone Ims Larssen om ytringsfrihet i kunsten, på Vega Scene, i samarbeid med Human-festivalen og Dramatikerforbundet.

Mer fra Dagsavisen