Kultur

Grande slår tilbake mot Frp i teaterdebatt

– Jeg synes det er rart at Fremskrittspartiet ikke har en mer grunnleggende liberal holdning til ytringsfrihet i kunsten.

Bilde 1 av 2

Dette sier kulturminister Trine Skei Grande (V) til Dagsavisen.

Etter den omstridte forestillingen «Ways of Seeing» på Black Box Teater ville Oslo Frp kutte all kommunal støtte til teaterscenen. I Dagsavisen i går uttalte fylkesleder i Oslo Frp Tone Ims Larssen at kulturministeren burde stille krav til Black Box for å få videre statlig støtte.

Neste uke settes «Ways of Seeing» opp på ny under dokumentarfilmfestivalen Human i Oslo, denne gang på Vega Scene. Under festivalen deltar kulturministeren i debatt med Frp-fylkesleder Larssen om ytringsfrihet i kunsten. «– Vi vil ikke støtte de som setter opp dette stykket. Det er trist om Black Box ikke får en korreks etter dette», uttalte Oslo Frps fylkesleder Tone Ims Larssen til Dagsavisen i går.

Reagerer

Kulturministeren reagerer på fylkeslederens uttalelser i Dagsavisen om å frata støtte til Black Box.

– Dette er ikke den politikken regjeringen står for, kommenterer Trine Skei Grande.

– Jeg har levert en kulturmelding til Stortinget som er soleklar: Rommet for ytringsfrihet skal ligge til grunn for kulturpolitikken til denne regjeringen, sier Grande.

– Det betyr ikke at kultur ikke skal være gjenstand for debatt. Men det må gå an å kritisere et kunstuttrykk uten å ville forby det, sier Grande.

Forestillingen «Ways of Seeing» omfatter bilder filmet utenfor huset til blant andre justisminister Tor Mikkel Wara og Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for FrP. 6. desember, en uke etter siste «Ways of Seeing»-forestilling på Black Box, ble justisminister Tor Mikkel Waras hus utsatt for hærverk. Siden har det vært ytterligere to tilfeller av trusler og hærverk mot Waras hus, og truslene etterforskes av PST. Flere har satt truslene i sammenheng med «Ways of Seeing».

– Det er ikke noe grunnlag for å si at disse truslene har sammenheng med forestillingen. Dette er en sak som etterforskes av politiet. Vi får vente på konklusjonen i etterforskningen, sier kulturministeren.

Tone Ims Larssen og flere andre i Frp mener stykket går over grensene for kunstnerisk frihet ved å krenke privatlivets fred, og Tor Mikkel Waras samboer har politianmeldt Black Box .

– Kulturstøtten skal gi rom til den frie ytringen. Så har man et selvstendig ansvar for å holde seg innenfor straffeloven. Det er det ikke kulturstøttens oppgave å vurdere, sier Grande.

– Men jeg håper denne debatten og dette stykket også fører til at man tenker over hvordan man bruker politikeres hjem i offentlig formidling. Når journalister eller kunstnere viser fram våre hjem, øker det trusselnivået for oss politikere. Det har vi mange eksempler på. Her må man ikke være naiv, sier Grande.

Hun forteller at «Ways of Seeing»- forestillingen ikke er diskutert rundt regjeringsbordet.

– Men vi har behov for å uttrykke medfølelse for det Tor Mikkel har opplevd. Det må være tøft. Ikke minst fordi det er en trussel ikke bare mot deg selv, men de rundt deg.

12 millioner

Black Box Teater får drøyt 12 millioner i driftsstøtte fra Oslo kommune og 7.2 millioner over statsbudsjettet for 2019. Black Box er et programmerende teater som presenterer og produserer scenekunst fra eksterne kunstnere. «Ways of Seeing» er en støttet av Kulturrådet og Dramatikkens hus, med Black Box som medprodusent.

– Venstre har økt støtten til Black Box over to år, både utenfor og innenfor regjering. Støtten går til den programmerende scenen, og altså ikke direkte til dette prosjektet, understreker Grande.

– «Ways of Seeing» er støttet av Kulturrådet. Det er dermed innenfor et viktig prinsipp i kulturpolitikken: Armlengdes avstand mellom politikken og kulturstøtten. Det er intet ønske om å gjøre den armen kortere. Mitt ønske er heller å gjøre den lenger.

Da Oslo Frp la fram forslag om å kutte støtten til Black Box, fikk forslaget bare Oslo Frps egne stemmer i bystyret. ««Jeg er skuffet over at ingen andre stemte for å stoppe støtten til Black Box. Da er det fritt fram for å oppfordre til terror mot norske politikere», uttalte Oslo Frps Peter N. Myhre til Dagsavisen etter avstemningen.

Kulturminister Trine Skei Grande avviser dette:

– Nei. Det er ikke noe grunnlag for å si det. Vi avventer etterforskningen av om dette har kobling.