Kultur

Rapport: Flere filmkvinner i 2018

Filmmillionene ble likt fordelt mellom kvinner og menn, viser 2018-tallene fra Norsk filminstitutt. Men fortsatt er det få kvinner bak kamera i kinofilm.

– Dette er positive tall som viser at norsk filmbransje er på riktig vei, sier Åse Kringstad, nytilsatt leder for Virke Produsentforeningen, bransjeorganisasjonen for norske film-, TV- og spillprodusenter.

Kvinneandelen i norsk film og TV-drama har vært et diskusjonstema i filmbransjen de siste årene.

I 2017 la Norsk filminstitutt fram sin handlingsplan for kjønnsbalanse, hvor målet for kjønnsfordelingen i nøkkelposisjoner (manus, produksjon, regi) var 50/50 innen 2020.

Handlingsplanen omfattet utarbeidelse av en årlig NFI-rapport om kjønnsbalanse i norsk film, TV-drama og spill. Rapporten for 2018 offentliggjøres nå.

Filminstituttet konkluderer at kvinneandelen for produksjon- og utviklingstilskudd til sammen var på 51 prosent for 2018.

For alle formater – dokumentar, dramaserier, spilefilm og dokumentar – var kvinneandelen 48 prosent i produksjonstilskudd gitt av NFI.

For produksjon- og utviklingstilskudd var kvinneandelen på 51 prosent.

Flere hovedroller

Siden 2017 har NFI også talt antall kvinnelige hovedroller i norsk film, med mål å få opp kvinneandelen. Tallene for 2018 viser en markant økning:

Kvinneandelen i hovedroller for spillefilmer i 2018 er 52,5 prosent, opp fra 27 prosent i 2017.

Storfilmen «Sonja» som fortsatt går på kino har kvinnelig regissør, hovedrolle, manus og produsent.

Regissør Anne Sewitsky sto også bak dramaserien «Monster» for NRK i fjor. For dramaserier er andelen kvinner i nøkkelposisjoner noe ned fra 47 prosent til 41 prosent i 2018. Dramaserier er imidlertid en liten andel av NFIs samlede bevilgninger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

En kvinnelig regissør

I rapporten understreker NFI at tallene for tildelinger gjelder prosjekter som har fått støtte i 2018, og som dermed ikke har nådd kinoene og tv-skjermene ennå.

For første halvår 2019 er det bare seks norske filmer som har kinopremiere. Bare en av dem har kvinnelig regissør, dokumentarfilmen «Jeg ser deg». Det er også den eneste av premierefilmene som ikke har mottatt støtte fra NFI.

I 2018 var det 27 norske filmer som hadde premiere. NFI-rapporten viser at premierefilmer på kino fortsatt har lav andel kvinner i nøkkelposisjoner.

Andelen kvinner i nøkkelposisjoner er på 33, 3 prosent for filmer med premiere i 2018. Dette er en liten økning fra 2017, da kvinneandelen her var 30.8 prosent, påpeker NFI.

Les også: Stemte ned forslag om økt likestilling

– Gledelig

I høst fikk Norsk filminstitutt massiv kritikk i en rapport fra Riksrevisjonen, som blant annet mente at tilskuddsforvaltningen var lite effektiv og mangler overordnede mål.

Men på likestillingsfronten viser 2018-tallene viser at NFIs arbeid har gitt resultater, mener NFI-direktør Sindre Guldvog.

– Det er gledelig at vi allerede har kommet dit at det nå er likhet i fordelingen av tilskudd mellom kjønnene, kommenterer Guldvog.

– Det viser at det gir resultater å prioritere dette arbeidet. Men vi er ikke i mål før vi ikke trenger bruke virkemidler for å oppnå likhet.

For dokumentarfilm er det bare 22 prosent kvinner i nøkkelposisjon på filmer med NFI-støtte, mot 35 prosent i 2017, og 60 prosent i 2016.

Åse Kringstad, direktør Virke Produsentforeningen

Åse Kringstad, Virke Produsentforeningen

– I disse tallene kan noen få filmer gjør store utslag, derfor vil vi se svingninger over tid, kommenterer Åse Kringstad i Produsentforeningen.

– I det store bildet er det positivt for balansen om det ikke alltid er slik at flere kvinner enn menn lager dokumentar, og flere menn enn kvinner lager spillefilm. Men det er grunn til å følge med på utviklingen for dokumentar, sier Kringstad.

Anmeldelse av «Sonja»: Isdronning uten sikkerhetsnett

Kvotering

Det var i behandlingen av stortingsmeldingen om filmpolitikk i 2015 at opposisjonen fikk vedtatt et mål om 40 prosent kvinner i nøkkelposisjoner i norske filmer.

NFI har derfor innført moderat kvotering i søknadsbehandlinger.

– Tallene viser at radikal kvotering, som noen ønsker seg, ikke er nødvendig. Handlingsplaner og moderat kvotering har positiv effekt. Bransjen er bevisst på å bidra til bedre kjønnsbalanse, sier Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen.

Kultur- og likestillingsministeren: - Riktig retning

De siste ukene har kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) og Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen debattert i Dagsavisens spalter om tiltak for likestilling i norsk film.

Les også: Trine Skei Grande - «Slipp filmjubelen løs, Arbeiderpartiet»

Les også: Anette Trettebergstuen – «Filmbransjen er ikke deg, kulturminister»

Skei Grande er glad for de nye NFI-tallene:

– Jeg er glad for at arbeidet som NFI gjør for likestilling i film får så gode resultater i 2018. Representativitet og kjønnsbalanse i norsk film må vurderes over tid. NFI rapporterer over utviklingen hvert år, og vi ser at utviklingen går i riktig retning.

Den lave andelen kvinner i nøkkelroller blant kinopremierene i 2018, kommenterer statsråden slik, gjennom departementets kommunikasjonsenhet:

– Dersom man gjør et lite utvalg av filmer, vil man alltid finne skjevheter. Den norske filmvåren 2019 omfatter seks kinopremierer, hvorav bare en har kvinnelig regissør. Det blir for snevert å se på kjønnsbalansen over en så kort periode og basert på så få filmer.

– NFI kan i første rekke påvirke kjønnsbalansen i filmer de gir tilskudd til, og det er det tallene vi får presentert nå viser. Kjønnsbalansen i premierefilmer vil alltid inneholde en andel filmer som NFI ikke har gitt tilskudd til.

Norsk Filminstitutt

* Statens forvaltningsorgan for for filmpolitikk, underlagt Kulturdepartementet.

* Fordeler filmmidler til utvikling og produksjon, samt etterhåndsstøtte og insentivordning.

* For 2018 fordelte Norsk Filministitutt 67 millioner i utviklingsstøtte, 189 millioner i produksjonsstøtte, 138 millioner i etterhåndsstøtte og 39 millioner i lanseringsstøtte.

* Tilskuddsordningene omfatter både spillefilm, kortfilm, dokumentar, TV-drama og spill. 70 prosent av midlene går til spillefilm.

Mer fra Dagsavisen