Skoleelever fra Nordstrand skole i Oslo i februar 1945. Her har de hentet havresuppe, såkalt «svenskesuppe» i store spann, og er på vei til skolen.
Kultur

Nazifiseringen som mislyktes

Mens norsk politi og byråkrati ganske raskt ble nazifisert under krigen, klarte lærere, rektorer og foreldre å mobilisere sterk motstand mot at norske skoleelever skulle få det som barna i Hitler-Tyskland. – Skolemotstanden fikk stor gjennomslagskraft i det norske samfunnet, sier historieforsker.

Hei!

Denne artikkelen krever abonnement.

Du må logge inn for å lese videre