Kultur

– Småpenger fra KrF til kultur

KrF har ikke fått gjennomslag i kulturpolitikken, mener opposisjonen etter budsjettforliket mellom KrF og regjeringspartiene.

– Det er småpenger til kultur i budsjettforliket, sier Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen til Dagsavisen. Hun mener Ap og KrF kunne fått til et mye bedre kulturbudsjett sammen.

Verken hun eller SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård er imponert over KrFs innsats på kultur i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene – om man ser bort fra at partiet fikk stoppet det som ville vært et reelt kutt i pressestøtten. Men heller ikke her fikk KrF den økningen de egentlig ville ha.

– KrF er ikke akkurat i ferd med å få stort gjennomslag i kulturpolitikken, når de nå går inn i de blås rekker, mener Øvstegård.

Les også: Drømmer om 100 stipender

Kunstnerøkonomien

For ifølge budsjettavtalen som ble inngått tirsdag kveld i Stortinget mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF, blir det ingen styrking av kunstnerøkonomien med 100 nye stipender. Dette er noe både KrF, Ap og SV har tatt sterkt til orde for, senest for en uke siden i Dagsavisen. Da sa KrFs kulturpolitiske talsperson Geir Bekkevold at han mente det var på høy tid med et løft til kunstnerne, og ville som Ap og SV bevilge 30 millioner til 100 nye stipender.

– Jeg er skuffet over at man ikke fikk det til på kunstnerøkonomien. Der har det ikke skjedd noen ting, sier SVs Freddy André Øvstegård.

– Det er synd at man ikke vil investere i de som faktisk fremfører og skaper kunsten. Jeg er skuffet over både KrF og Venstre her. Begge partier har gått høyt på banen i denne saken, sier Øvstegård.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vikingskipene

Øvstegård og SV er også skuffet over at det ikke blir noe av en ønsket redningspakke på 20 millioner til vikingskipene på Bygdøy. Både Gokstadskipet og Osebergskipet har fått skader. Universitetet i Oslo, som har ansvaret for skipene, frykter at skipene kan kollapse.

– Vikingskipene er vår kulturarv, som nå råtner på rot. Universitetet i Oslo var jo klar og tydelig på dette: Det er krise, sier Øvstegård, som også ser med bekymring på manglende oppfølging av de store scenekunstinstitusjonene. Han mener de er sulteforet og har hatt en realnedgang de siste fem årene.

Aps Anette Trettebergstuen mener generelt KrF sitter igjen med småpenger etter budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

– I KrF og Aps alternative budsjetter har vi stort sett like hovedprioriteringer, deriblant å styrke kunstnerøkonomien. Dette har de ikke fått gjennomslag for hos Frp, Høyre og Venstre, sier Trettebergstuen til Dagsavisen.

Hun mener dette viser at KrF hadde hatt mye mer å hente også på kulturområdet om partiet hadde valgt venstresiden på sitt landsmøte 2. november.

– Det er helt klart at Ap og KrF sammen hadde fått til en kraftfull kultursatsing dersom det var vi som skulle lage budsjett sammen. Ap bruker 500 millioner mer enn regjeringen, påpeker Trettebergstuen.

Les også: Kulturmeldingen: Venter på Trines framtidsvisjoner

Enig med Ap

KrFs kulturpolitiske talsperson, Geir Bekkevold, sier seg rett og slett helt enig med Trettebergstuen i dette siste.

– Ja, jeg tror virkelig KrF og Ap kunne fått til mye bra kulturpolitikk sammen, sier Bekkevold, som var på «rød side» da KrF skulle ta sitt veivalg.

Nå virker han ikke fornøyd med det hans eget partis forhandlere har fått til på kultur.

– Jeg er ganske fornøyd med pressestøtten, men jeg er like skuffet som Ap og SV over at det ikke ble en styrking av kunstnerøkonomien. Jeg tar det nesten personlig! Jeg har kjempet for dette løftet lenge, og kommer til å stå på videre. Kanskje får vi gjort noe når kunstnermeldingen kommer, kanskje i revidert. Jeg kommer ikke til å gi meg, sier Bekkevold, som i likhet med SV ble svært overrasket over at regjeringen ikke vil ta vare på vikingskipene på Bygdøy.

– Her er det nesten slik at jeg vil oppfordre til ikke å grave opp det nye vikingskipet i Østfold. Regjeringen vil jo ikke ta vare på de vikingskipene vi allerede har, sier Bekkevold.

Les også: I denne norske byen rives en hel bydel. Toget skal fram. (Dagsavisen+)