Kultur

Kultur + skole = sant

Skoleminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande slår seg sammen om å lage en felles stortingsmelding om kulturskolen og barne- og ungdomskultur. Men var det egentlig dette Stortinget bestilte?, spør SV.

Bilde 1 av 2

Det er ikke hverdagskost at to statsråder fra to forskjellige partier går sammen om å levere en felles stortingsmelding. Men nå sitter kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister Trine Skei Grande (V) her foran oss og smiler bredt og bekrefter at det er akkurat det de skal gjøre.

De gjør det klart at målet er at de skal levere en felles stortingsmelding om barne- og ungdomskultur til Stortinget innen høsten 2020.

– Det er første gang i historien at det lages en stortingsmelding om barn, ungdom og kultur, sier kulturminister Trine Skei Grande, som er særlig opptatt av den ballasten og dannelsen kulturen kan gi unge for å bli aktive borgere i et moderne, demokratisk mediesamfunn. Men hun vil også se på mulighetene som ligger i ny teknologi, for å spre kunst og kultur til unge.

– Som at en lærer i Lierne kan putte VR-briller på ungene og vise dem en kunstutstilling eller en middelalderkirke, foreslår hun.

Stortingsvedtak

Regjeringen lovte allerede i Jeløya-erklæringen at de skulle komme med en slik melding, som skal leveres av Kulturdepartementet (KUD). Tanken at meldingen skal handle om kunst og kultur for og med barn og unge, og at man løfter statusen på formidling til barn og unge og «deres egne kulturuttrykk», som dataspill. Samtidig gjorde Stortinget et vedtak i juni i fjor, der de etter forslag fra KrF bestilte en egen stortingsmelding om landets kommunale kulturskoler, som opposisjonen mener er modne for reformer. Denne meldingen er det Kunnskapsdepartementet (KD) som skal levere. Nå slår de to statsrådene fast at kulturskolemeldingen skal integreres inn i meldingen om barne- og ungdomskultur. KUD vil ha ansvaret for barne- og ungdomskulturmeldingen, men vil jobbe tett med KD. KD har dessuten bestilt et såkalt «kunnskapsgrunnlag» om kulturskolen, som skal leveres høsten 2019.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Baktanker

Dermed har de to statsrådene inngått et samarbeid som skal vare i flere år.

– Bakgrunnen er at Trine og Kulturdepartementet skal lage en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur, mens utgangspunktet for oss i Kunnskapsdepartementet er at vi skal lage en stortingsmelding om kulturskolen. Da tenker vi at det blir kunstig at to departementer skal lage to stortingsmeldinger, som begge handler om barn, ungdom og kultur. Så da hopper vi ut av sektorene våre og så gjør vi det sammen, sier Sanner.

– Jeg tror dette blir en sunn øvelse for oss begge, og så har vi i Kulturdepartementet en liten baktanke med dette. For jeg tror det er lurt at Kunnskapsdepartementet har oss med i denne prosessen, smiler Grande, og antyder at hennes departement sitter på kunnskaper kunnskapsministeren ikke har.

– Vi skal se kultur og skole i sammenheng i Kunnskapsdepartementet, fortsetter Sanner.

– Vi skal blant annet utarbeide en strategi for de praktisk-estetiske fagene, og gjennom fagfornyelsen sikre at blant annet fagene kunst og håndverk og musikk blir mer praktiske.

Les også: Nytt fylke vil få tre teatre

Kunnskap om kultur

Kunnskapsminister Sanner har ellers også bestilt et såkalt «kunnskapsgrunnlag» om kulturskolen, som skal leveres til ham innen høsten 2019.

– Vi trenger ny kunnskap som grunnlag for ny politikk. Vi vil se tilgjengelighet, gode ordninger for lavinntektsfamilier og på kulturskolens rolle i et bredere perspektiv, sier Sanner.

– Vi skal se på samarbeidet mellom kulturskolen, skolen og SFO, mellom kulturskolen og det lokale kulturlivet, trekke inn frivillige organisasjoner og kulturskoler drevet av private eller ideelle. Som integreringsminister vil jeg også se på kulturlivets og kulturskolenes rolle i et integreringsperspektiv.

– Tvilsom oppfølging

Men SVs kulturpolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, mener kulturskolen fortjener en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole. Det var det Stortinget bestilte – mot Høyres og Frps stemmer. Også i sommer har det pågått en debatt om kulturskolen, der partier som KrF, SV og Ap mener noe må gjøres med ventelister, synkende elevtall, skjev rekruttering, stor variasjon i tilbud og økende priser.

– Det kan være uheldig for kulturskolefeltet å bli «druknet» i en større, mer generell stortingsmelding, og det kan ikke minst stilles spørsmål ved om hvorvidt dette følger opp Stortingets vedtak om en «egen stortingsmelding» om kulturskolen, sier Øvstegård til Dagsavisen.

– Når regjeringen nå signalerer at kulturskolemeldingen skal slås sammen med en generell melding, er det en veldig tvilsom oppfølging av Stortingets vedtak, mener Øvstegård, som nå har tatt dette opp i Stortinget. Han har sendt et skriftlig spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande, som han venter svar fra i løpet av uka. Også Hans Ole Rian i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) mener kulturskolen hadde fortjent en egen melding. Som MFO-leder har han engasjert seg sterkt i spørsmålet, og han har store forventninger til meldingen.

– Jeg er skeptisk til at kulturskolen skal inn som «en integrert del» i en større melding. Kulturskolen som tema kan miste fokus og status, frykter Rian.

Les også: Erkjenner at regionreformen var en hestehandel

Mer fra Dagsavisen