Kultur

Skal diskutere Munch-spleis

Nå skal Trine (V) møte Rina (Ap) for å diskutere hvem som skal ta regningene for kulturinstitusjonene i Oslo.

1 av 2

«Skal vi dele på Munch, staten?» spurte Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i et debattinnlegg i Dagsavisen torsdag. La oss snakke om det, svarer kulturminister Trine Skei Grande (V) nå. Grande åpner for å endre fordelingen mellom stat og kommune for finansieringen av de store kulturinstitusjonene i Oslo.

– Vi skal lage en kulturmelding der vi skal gå gjennom denne fordelingen og se på hvilken rolle kulturinstitusjonene i Oslo har, sier Trine Skei Grande.

Hun tar diskusjonen videre med kulturbyråden i Oslo i et møte 21. juni mellom Kulturdepartementet og Oslo kommune.

– Innlegget er et positivt oppspill fra Rina. Vi skal møtes for å diskutere om fordelingen vi har i dag er riktig. I Oslo er staten enten «all inn» eller helt utenfor. I mange andre regioner er staten med på spleiselag isteden, sier Grande.

Motspiller

– Jeg har selv vært kulturbyråd i Oslo, og oppfattet staten ikke alltid som en medspiller, men ofte som en motspiller. Jeg har også vært kulturpolitiker i Nord-Trøndelag. Hadde man en god idé der, handlet det om å overtale staten til å være med. Hadde man en god idé i Oslo handlet det om å dytte ansvaret mellom hverandre. I kulturmeldingen håper jeg å styrke samarbeidet mellom regionale politikere og den nasjonale kulturpolitikken. I dag henger ikke alltid det helt sammen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kritikk mot reform

Debatten har gått høyt i vår om flytting av kulturinstitusjoner fra nasjonalt nivå til fylkesnivå. Et ekspertutvalg har anbefalt for Kommunal- og moderniseringsdepartementet at kulturinstitusjoner utenfor Oslo ikke lenger skal være et nasjonalt ansvar, men overføres til fylkeskommunen som del av regionreformen. Dette vil få store konsekvenser for institusjoner som Rogaland Teater, Bergen Filharmoniske, Stavanger Symfoniorkester og en rekke andre, har kritikere advart.

Sist uke advarte Kulturrådet mot reformforslaget, i en kronikk i Dagsavisen. I Dagsavisen i går stilte kulturbyråd Rina Mariann Hansen seg bak Kulturrådets kritikk, og savnet en drøfting av statens ansvar for det nasjonale oppdraget på kulturfeltet. I sitt høringssvar påpeker Oslo kommune at overføring av oppgaver på kulturfeltet er problematisk.

Byråden påpeker at Oslo kommune nå bygger tre store kulturinstitusjoner – nytt Munchmuseum, nytt Nasjonalmuseum og nytt hovedbibliotek. Samtidig som Oslo har det økonomiske ansvaret for kulturinstitusjoner av nasjonal karakter – «som Munchmuseet, Vigelandsanlegget, Popsenteret og Oslo Nye Teater», påpeker kulturbyråden.

– Jeg svarer ikke nå ja eller nei for hvert museum Rina utfordrer oss på, svarer Grande, på spørsmål om Kulturdepartementet vil dele regningen for driften av for eksempel Popsenteret.

– Men jeg diskuterer gjerne med Oslo kommune om hvordan Oslo henger sammen med den nasjonale kulturpolitikken. I dag blir Oslo kommune stående litt på utsiden.

Les også: På toppen av Oslos nye boktak

Kulturmelding i høst

Oslo kommune ønsker at staten skal gå inn med driftsmidler til det nye Munch-museet. Over statsbudsjettet har Oslo kommune fått 605 millioner over seks år for byggingen av Munchmuseet.

– Munch er en viktig del av den nasjonale kulturarven. Derfor tok Venstre initiativet til at staten for første gang skulle gå inn i et slikt bygg i Oslo, påpeker Grande.

I debatten om finansieringsansvaret for kulturinstitusjonene har en rekke kulturinstitusjoner og politikere påpekt at rammevilkårene vil bli mer usikre om ansvaret flyttes fra statlig til regionalt nivå.

– Vi har fått inn en rekke høringssvar som vi tar på alvor, og er i dialog med fylkeskommunene. Så vil vi konkludere i kulturmeldingen som kommer i løpet av høsten. Vi kom litt skeivt ut i debatten når vi påstår at alle nasjonale kulturinstitusjoner ligger i Oslo og alle de andre er regionale. Så er det hyggelig at de stoler på at kulturministeren er den eneste som tør å prioritere kultur, jeg tror andre også er det, kommenterer kulturministeren.