Kultur

Stopper kutt i filmmidler

Hun påkalte seg filmbransjens vrede da regjeringen kuttet 16 millioner til filmfondet. Nå har Grande ført tilbake midlene i revidert nasjonalbudsjett.

Bilde 1 av 2

– Jeg hadde lovet å gjøre dette, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

I dag legger regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2018. Her har kulturminister Trine Skei Grande tilbakeført det omstridte kuttet på 16 millioner kroner til Norsk Filmfond, som kom etter budsjettforhandlingene mellom V, KrF og regjeringspartiene i høst.

Midlene fra Norsk Filmfond utgjør hoveddelen av de tilgjengelige midlene som NFI fordeler til filmformål – utvikling, produksjon og formidling. For 2016 var de statlige overføringene til filmfondet på 505 millioner kroner.

Kuttet på 16 millioner i overføringene til filmfondet som ble vedtatt av Stortinget i høst, utgjør en liten andel av det totale filmmidlene. Men en rekke aktører i filmbransjen mente likevel at dette ville få betydelige konsekvenser. Bransjeorganisasjoner påpekte at millioner tilsvarer bl.a.:

* Hele talentordning Nye Veier

* All støtte til norske filmfestivaler

* Markedsstøtte til en film som «Kongens nei».

«Dette er et arbeidsuhell som vi skal gjøre alt vi kan for å rette opp ved neste korsvei» skrev Venstre-leder Grande på sin Facebook-side i debatten som oppsto da kuttet ble kjent. Både V og KrF uttalte at de ville forsøke å reversere kuttet i revidert statsbudsjett for 2018.

Les også: Demonstrerer mot filmkutt

«Sjokkerende»

En rekke store aktører i filmfeltet tok initiativ til demonstrasjon utenfor Stortinget da budsjettforslaget ble framlagt i oktober. De protesterte også mot Trine Skei Grandes omtale av kuttet.

– Det er sjokkerende at en ansvarlig politiker kan forklare dette som «et arbeidsuhell» uttalte Marianne Kleven, leder i Norske Filmregissørers forbund, til Dagsavisen.

– Dette var et arbeidsuhell, gjentar Trine Skei Grande, nå som kulturminister.

– Da vi behandlet budsjettet fikk vi beskjed om at dette kuttet ikke ville merkes, siden det er snakk om såpass store summer til filmfondet. I en budsjettprosess må vi forholde oss til beskjeder og faktagrunnlag vi får fra regjeringspartiene. Siden ble det klart at det foreslåtte kuttet ville få store konsekvenser, sier Grande.

Les også: Mye rom for Munch

Demonstrasjonen og de sterke reaksjonene var med på å få Grande til å reversere kuttet, forteller hun.

– Det er viktig at folk sier fra. Demonstrasjonen var en av flere grunner til at vi ble oppmerksomme på følgene av dette kuttet. Det var viktig for at vi skulle få nok trøkk til å kunne endre dette, sier Grande.

– Hovedgrunnen til at det er viktig å snu dette kuttet, er at Norge skal være hovedland på bokmessen i Frankfurt 2019. Norge skal være fokusland også under filmfestivalen i Berlin 2019, og på den tyske jazzmessen Jazzahead 2019. Norsk film er en viktig del av den store satsingen på norsk kultur internasjonalt, som skal promotere Norge og norske kunstnere. Det å gå inn i et slikt stort prosjekt med et svekket filmfelt blir feil, sier Grande.

Om hvor midlene er tatt fra, sier hun:

– Kulturdepartementet har fått en god skjerv av det økte handlingsrommet som ligger i revidert nasjonalbudsjett.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ingen seier

Anette Trettebergstuen (Ap) tok opp filmkuttet i Stortingets spørretime før jul, og daværende kulturminister Linda Helleland Hofstad (H) forsvarte budsjettkuttet.

– Dette er et meningsløst kutt som nå blir rettet opp. Man skal være forsiktig med å framstille dette som en seier. Det skulle bare mangle, kommenterer Anette Trettebergstuen, første nestleder i familie- og kulturkomiteen, og kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

– Det som skjer, er at man gjenoppretter status quo, for et filmfond som våre budsjettforslag ville løftet med 100 millioner over de siste årene.

– Så registrerer jeg at det fortsatt ikke er noen vilje hos Venstre til å ta ansvar for dette kuttet. Å fremstille det som et arbeidsuhell er for dumt. Er dette gjort i blinde? Det er ikke slik budsjettforhandlinger foregår.

– Dette burde vært rettet opp allerede i budsjettbehandlingen. Dette har allerede skapt store problemer for filmmiljøet i det halve året som er gått. Nå håper jeg disse uverdige kuttrundene mot filmfeltet er over, sier Trettebergstuen.

Les også: – Helt uforståelig filmkutt

Mer fra Dagsavisen