Kultur

– Prinsippene slår hverandre i hjel

Regjeringens forslag til ny åndsverklov setter et samlet Kunstner-Norge i kok. Nå har de også laget bok.

Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund mener åndsverkloven blant annet må bli mye tydeligere. Sammen med (f.v.) Marianne Kleven (Norske Filmregissører), Ingrid Kindem (NOPA), Elin Aamodt (GramArt) og Cathrine Louise Finstad (Grafill) stiller de tre krav til politikerne på vegne av et samla Kunstner-Norge.

– Nå tar regjeringen inn to nye prinsipper som slår hverandre i hjel, sier forbundsleder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund.

Han er en av flere representanter som på vegne av Kunstner-Norge kritiserer regjeringens forslag til ny åndsverklov, som skal regulere kunstnernes rett til alle kunstneriske uttrykk, som musikkuttrykk, scenekunst, tekst og bilder.

– Det ene prinsippet er at en rettighetshaver ikke har overdratt flere rettigheter enn det som står helt spesifikt i en individuell kontrakt. Det andre går ut på at en arbeidsgiver får overdratt alle rettigheter dersom det ikke er inngått avtale om noe annet, sier han.

– Det ene sier at arbeidsgiver trenger tydelig avtale, og det andre sier at arbeidsgiver ikke gjør det. Vi liker det første prinsippet, men ikke det andre.

Protest

I forbindelse med at forslaget om ny åndsverklov behandles i Stortinget 15. mai, har norske kunstnere gått sammen for å protestere, blant annet i form av en revidert utgave av åndsverkloven i bokformat.

Her har over 50 kunstnere bidratt med fotnoter, blant andre «Heimebane»-hovedrolleinnehaver Ane Dahl Torp:

«Vi skuespillere er vant til å vente på Godot – nå venter vi på en åndsverklov som verner om rettighetshaverne». Mens regissør og manusforfatter Joachim Trier mener at «Norge var blant de første i verden med en åndsverkslovgivning allerede i 1741, og siden har all norsk kunst vært skapt under disse grunnverdiene. Å utfordre åndsverklovens grunnleggende premiss nå er fullstendig historieløst.»

Norsk Skuespillerforbund, Norske Filmregissører, NOPA, GramArt og Grafill er aktørene bak samarbeidet, og i skrivende stund er det forhåndsbestilt rundt 700 bøker.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tre krav

Behandlingen av åndsverkloven skulle opprinnelig gjøres i 2017, men ble utsatt etter massive protester fra et samla Kunstner-Norge, gjennom kampanjen #utenmusikk.

Særlig ble paragraf 71 mye omtalt. Denne ønsker kunstnerne i dag å fjerne helt, som ett av tre krav som nå stilles til politikerne.

«Forslaget om overdragelse av opphavsrett i ansettelses- og oppdragsforhold møtte stor protest på denne tida i fjor, og med god grunn. Det vil uten tvil svekke kunstnernes reelle forhandlingsposisjon», heter det i presseskrivet signert Marthe Vee i NOPA, Cathrine Finstad i Grafill, Marianne Kleven i Norske Filmregissører, Anders Nielsen i GramArt, i tillegg til Alfsen i Skuespillerforbundet.

Ønsker tydelighet

– Vi ønsker at det skal være veldig tydelig hva man overdrar. Man skal ikke overdra alle rettigheter sammen med ansettelseskontrakten, bare det som arbeidsgiveren trenger i første omgang, sier Alfsen.

Han mener åndsverkloven må bli mye tydeligere.

De to andre kravene kunstnerne stiller til politikerne går ut på å gjøre det såkalte spesialitetsprinsippet om til en regel; at en oppdragsgiver ikke har rett til å bruke et verk fra en kunstner på andre måter, enn det som er fastsatt. Det siste kravet går på retten til et rimelig vederlag.

Gode avtaler viktigst

– Det er viktig å ha gode avtaler. En god avtale er en avtale hvor begge parter opplever at de får en rimelig andel av den verdien som er skapt, sier Alfsen.

– Etter mitt syn er det viktigste med åndsverkloven det at den skal bidra til at det blir laget gode avtaler.

Forhandlinger

– Komiteen er i forhandlinger om loven i disse dager, svarer Anette Trettebergstuen som representerer Arbeiderpartiet i familie- og kulturkomiteen som leverer sin innstilling.

– Resultater skal være klart om en ukes tid. Det er derfor for tidlig å uttale seg om enkeltelementene i den, sier hun.

Ifølge Aftenposten leveres innstillingen fra familie- og kulturkomiteen 8. mai.