Kultur

Kunst og kampvilje

I dag er det langt mellom de store demonstrasjonene. Men på 70-tallet fikk de avgjørende betydning. Under Alta-aksjonen hadde kunsten en sentral plass.

Alta-aksjonen gjorde noe med det norske samfunnet og ga samene en ny selvbevissthet.