Kultur

Savner offensive produsenter i filmbransjen

Anette Trettebergstuen (Ap) savner en mer offensiv holdning fra produsentene til kjønnskvotering i filmbransjen. Nå håper hun den nye kulturministeren er mer vennlig innstilt til kjønnskvotering.

– Jeg er ikke overraska over at det kommer kritikk, sier Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet, etter at direktør i Virke Produsentforeningen, Torbjørn Urfjell, mente man bør gjennomføre andre tiltak enn såkalt radikal kjønnskvotering, fordi kvotering skaper for lite fleksible rammer for norsk film i Dagsavisen 10. april.

Dette er Trettebergstuen uenig i.

– All likestillingspolitikk som har kommet opp gjennom åra har vært kontroversiell og møtt motstand når det har blitt gjennomført. Nå har vi forsøkt det Urfjell sier i lang tid, med å la det gå tid, og å ha egne mentorprogrammer. Det fungerer ikke. Rett og slett.

Les også: – Filmbransjen vil tjene på likestilling

Handler om kvalitet

– Når jeg har vært i kontakt med produsenter, så opplever jeg at de fleste er opptatt av dette her, men jeg hadde håpet Urfjell som leder hadde tatt en mer offensiv holdning. Når man ser det går for sakte og ting ikke har fungert, skulle man tro alle parter var interessert i å prøve sine forslag, sier Trettebergstuen.

– Det handler om kvalitet på kunsten, rett og slett. Faglig forbigåelse er det som skjer i dag. Det er sånn at menn kvoterer menn. Man vet at faglig sterke kvinner forbigås av menn, både i filmbransjen og generelt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

NFI for utydelige

Trettebergstuen står i bresjen for å fremme et forslag på fem konkrete kulturpolitiske punkter som skal opp i Stortinget i juni. Her er blant annet et mål å erstatte dagens 40/60-mål med et mål om 50/50 fordeling av kvinner og menn.

– Tallene de siste åra viser at vi trenger sterkere tiltak, og det er det vi nå foreslår. Vi kan ikke sitte og se på at statlige filmpenger blir brukt så skjevt. Det brukes 800 millioner kroner på norsk film- og TV-dramaproduksjon i året. Det skulle bare mangle at flere kvinner får slippe til. Og de tallene er jo veldig dystre. Forslagene tror vi kan fungere.

– NFI har også satt seg mål om å nå 50/50-fordeling mellom kvinner og menn i 2020?

– Ja, det er fint, men vi opplever at handlingsplanen og tiltakene for målene ikke er tydelige nok. Det er også tilbakemeldingene vi får fra bransjen. Hadde vi sittet i regjering, hadde vi vært tydelige ovenfor NFI med hvilke tiltak de skulle prøve ut.

Les også: Alexandra Gjerpen: – Mitt utseende var ikke på moten

Tydelig signal

– Det er jo Stortinget som vedtar målsettinger. Men siden Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for å måle likestillingsmålet i 2005, har ikke regjeringa fulgt dette opp. Da ser vi at vi må gå mer detaljert til verks.

– Nå har vi fremmet forslag og håper vi får gjennomslag. Jeg håper også den nye kulturministeren er litt mer vennlig innstilt enn de to forrige som sa at likestilling ikke er noe mål. Får vi ikke gjennomslag, er det i hvert fall et tydelig signal om at når Arbeiderpartiet kommer til makta, så er dette et mål.

Les også: Skuespillerne tror på kvotering

Nyeste fra Dagsavisen.no: