Kultur

Fant nyfascist-ideolog i hyllene

Rasisme-forskeren ble overrasket over å finne den høyreekstreme italienske ideologen Julius Evola – i hyllene på Tanums flyplassbokhandel på Gardermoen.

Bilde 1 av 3

– Man kan stille seg spørsmålet: Hvorfor dukker dette opp i en bokhandel? Hvem har tatt initiativet?

Dette sier Sindre Bangstad, forsker på rasisme og hatytringer, ansatt ved institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning på Universitetet i Oslo.

Han reagerte med forbauselse da han for en måned siden skulle på konferanse, og var innom Tanums bokhandel på Gardermoen. Utstilt i hyllene der fant han boka «Ride The Tiger: A Survival Manual for the Aristocrats of the Soul» av den omstridte italienske forfatteren og ideologen Julius Evola (1898-1974). Evola ble blant annet kjent som inspirator for nyfascistiske terrorgrupper i Italia på 70- og 80-tallet. I mellomkrigstiden utga han antisemittiske og rasistiske skrifter som påvirket innføringen av raselovene i Italia under Mussolini.

Julius Evolas bøker er på listen over høyreekstrem litteratur i rapporten fra britiske Hope Not Hate, omtalt i Dagsavisen tidligere denne uka. Hope Not Hate undersøkte tilbudet av høyreekstrem, antisemittisk og Holocaust-fornektende litteratur i britiske nettbokhandler, og kom opp med et hundretall titler som var lett tilgjengelig gjennom de store bokhandlerkjedene. Dagsavisen fant de fleste titlene tilgjengelige også i store norske nettbokhandler som Bokkilden.no, Akademika.no og ark.no. «Å bruke hodet for en bokhandler er en selvfølge. Her har man ikke fulgt med eller hatt oversikt. De store bokhandlerkjedene bør holde seg unna å distribuere bøker fra åpent nazistiske og antisemittiske forlag», kommenterte leder for HL-senteret Guri Hjeltnes til Dagsavisen fredag.

– Fascistisk tankegods

Flere av de norske bokhandlerne har forklart at utvalget i nettbokhandlene er basert på automatisk genererte lister fra internasjonal leverandør av data til bokbransjen, og at det er vanskelig å kontrollere utvalget i nettbokhandlene. Sindre Bangstad fant imidlertid Julius Evola utstilt i hyllene på Gardermoen, ved siden av bøker om Europa og europeisk politikk. I Hope Not Hate-rapporten fremheves Julius Evola som «fortsatt en hovedinspirasjon for den nasjonalistiske alt-right-bevegelsen, og for europeiske fascist- og nazist-grupper».

– Evola er i dag en av de sentrale inspirasjonskildene for identitær-bevegelsen. En av strategiene til denne bevegelsen er å selge inn fascistisk tankegods under andre navn. Evola egner seg særdeles godt her, siden han også har en del titler som ikke er eksplisitt fascistiske, og som dermed kan selges inn som en inngangsport til de mer militante fascistiske og raseteoretiske deler av hans forfatterskap, sier Sindre Bangstad, som bl.a. sto bak boken «Hva er rasisme», 2015, med Cora Døving.

– Sjokkerende

Flere av Evolas bøker er tilgjengelig på Tanums nettbokhandel, blant annet «Metaphysics of War» og «Revolt Against The Modern World», skrevet i mellomkrigstiden. Da ble Evola ansett som for ekstrem selv for de italienske fasciststyret, forklarer Elisabetta Cassina Wolff, førsteamanuensis i historie ved UiO, og forfatter av flere bøker om italiensk politikk.

– Evola sto enda lengre til høyre enn fascistene. Han mente Mussolini var for demokratisk. Han var en stor beundrer av SS, sier Wolff. Hun har skrevet flere forskningsartikler om Evolas påvirkningskraft, bl.a. «En ensom ridder mot en moderne verden: Julius Evola og høyreradikalisme i etterkrigstidens Europa», i antologien «Høyreekstremisme – ideer og bevegelser» (2012). Wolff reagerte sterkt da hun nylig fikk tilsendt bilde av Evola-boka blant utvalget på Tanum Gardermoen.

– Det er sjokkerende at denne boka er å finne i bokhyllene på Gardermoen, som om dette skulle være en koselig roman til å lese på flyet, sier Wolff.

– Evola er blant de fremste ideologene for høyreradikalisme, anti-demokrati, rasisme og antisemittisme. «Ride the Tiger» kan betraktes som en ideologisk manual for krigere mot den moderne verden. Dette forklarer hvorfor Evola blant annet er betraktet som viktig inspirator for italienske terrorister på 1970-tallet, sier Wolff. I sin siste forskningsartikkel om Julius Evola konkluderer Wolff at han bærer «et moralsk og historisk ansvar» for fascistiske terroristaksjoner i Italia på 70- og 80-tallet. Hun påpeker også at Evolas ideer om opprør mot moderniteten, nasjonalisme og kulturell rasisme i dag finner bred tilslutning i nye nasjonalistiske bevegelser.

Nyfascistisk frontfigur

Julius Evola-titlene gis ut på forlaget Arktos. Det drives av svenske Daniel Friberg, som i den antirasistiske avisen Expo beskrives som «frontfigur for den svenske nyfascistiske bevegelsen». Blant andre Evola-titler fra Arktos er «A Handbook For Right Wing Youth». Den er tilgjengelig fra bokkilden.no og akademika.no, sammen med en rekke andre titler fra Evola og Arktos-forlaget.

Tanum-kjeden eies av Norges største forlag Cappelen Damm. Bokkilden.no eies av Gyldendal og Aschehoug gjennom Den norske Bokklubben.

– Jeg er ikke for sensur. Jeg leser og studerer Evola selv. Men en bokhandler skal vite at denne forfatteren ikke er en hvilken som helst høyreintellektuell. Han var aktivt engasjert i nazismen. Denne litteraturen må gjøres tilgjengelig, men på kritisk vis, slik at vi kan undersøke den og få fram hvorfor denne litteraturen er farlig, understreker Wolff.

Tanum-kjeden har ikke svart på Dagsavisens henvendelser i denne saken.