Kultur

– Prioriterer du bort jobben din, faller du til slutt ut. Da trenger du en partner som er til stede.

Likestilling i karrieren henger sammen med likestilling i hjemmet, mener regissør Maria Bock. Talent Norge henter inspirasjon fra toppidretten for å løfte kvinner fram i film- og TV-bransjen.

– Vi ønsker reelle tiltak. Det er viktig for oss å se på hva vi kan styrke for å gi de unge kvinnene i Talent Norges satsinger en langvarig kunstnerkarriere, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

Under framleggingen av selskapets årsrapport tirsdag, la Mediaas Jørstad sammen med skuespiller og regissør Maria Bock fram rapporten fra forprosjektet til Talent Norges nye satsing på kvinnelige talenter i film- og TV-bransjen, det såkalte Kvinneløftet.

– Skal vi samarbeide med sentrale aktører, må vi gå systematisk til verks. Bransjen er positive til dette. Forholdene ligger med andre ord godt til rette for å påvirke strukturene.

Ansvarliggjøring

Bock som er leder for Kvinneløftet, mener det er viktig å ansvarliggjøre hver enkelt aktør.

– Vi er en del av historien som over århundrer har verdsatt menn høyere enn kvinner. Skal man gjøre noe med denne kulturen, må man endre samfunnsstrukturer, også de i kulturen. Da er det penger som rår. Og det at kvinner får tilgang på de, sier hun.

– De aktørene som sitter på mest makt i TV- og filmbransjen, er Norsk filminstitutt. De må ansvarliggjøres og bevisstgjøres det ansvaret de har. Man ser at for hver statlige krone som er bevilget til en film, så følger det en krone fra det private næringslivet. Filmen blir lettere realisert. Her går ting hånd i hånd. Det blir et viktig fokus.

Inspirasjon fra idretten

For å hente inspirasjon og lærdom, har Bock vært i dialog med ledere i bransjen som har gjort konkrete, bevisste valg for å fremme likestilling; rektor ved OsloMet, Curt Rice, direktør ved Svenska filminstitutet, Anna Serner – og hun har også intervjua toppidrettssjef i Norges idrettsforbund, Jarle Alex Aambø ved Olympiatoppen.

– Man har sett at for å utvikle talenter innen idretten, har det vært viktig å samle talentene og optimalisere dem. Med et godt nettverk er mye av grunnlaget er lagt, sier Bock.

Olympiatoppen har også kartlagt hvilke hindringer som kvinnelige rollemodeller innen idretten har møtt, og hvilke tiltak som har blitt gjort for å komme forbi disse.

– Det å ha en mentor, og en coach som kan hjelpe deg, er noe vi kan også hente inn i kulturlivet, konkluderer hun.

Likestilling hjemme

– For eksempel, kan en mentor hjelpe deg å se løsninger, om du får en familie. For familie er lik trøbbel, skal du ha en god karriere i kulturlivet, sier Bock, litt spøkefullt.

Men familieliv kan være avgjørende:

– Likestilling i karrieren henger sammen med likestilling i hjemmet. Bortprioriterer du jobben din hele tida, så faller du til slutt ut. Da trenger du en partner som er til stede der.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kvalitet og kjønn

Et annet viktig tiltak i arbeidet med å løfte fram kvinnene, er å ansvarliggjøre og opplyse beslutningstakere i kulturlivet om hva som påvirker dem i en beslutningsprosess, og gjøre konsulenter bevisste på hvordan de deler ut midler, fordelt på kjønn. Med andre ord, handler det om å fjerne verket fra kjønnet.

– Veldig ofte har man sett at menn blir vurdert etter deres potensial, mens kvinner vurderes etter hvor mye erfaring de har, sier Bock.

– Svenska Filminstitutet har for eksempel ikke kvotert inn kvinner, men har sagt at midlene skal deles 50/50 over en treårsperiode.

Argumentet er at bevilgning av penger ikke skal gå på bekostning av kvalitet.

– Man kan måle kvalitet etter et knippe definerte verdier. Anna Serner redefinerte begrepet ved Svenska filminstitutet. Da man så på hvilke filmer man skulle gi midler til, spurte man for eksempel om historien var blitt fortalt før, om hvorvidt filmen er original. Flere kvinners historier er unike, fordi de ikke er fortalt før. Det er en kvalitet i seg selv. Og det er flere kriterier for kvalitet. Poenget er å gjøre konsulenter bevisste på dette, når de deler ut midler.

Les anmeldelse av «Heimebane»: Borteseier for Torp, men Carew imponerer ikke

Utålmodige

Nå er Mediaas Jørstad og Bock utålmodige med å få satt i gang konkrete tiltak med Kvinneløftet.

– Helt konkrete rammer er ikke lagt enda, men fokuset fra forprosjektet viser at mentorordning og coaching er sentrale drivere for å få kvinner fram. Vi mener vi kan få til å påvirke de store strukturene og pengestrømmen fremover, sier Bock.

– Vi har trua på at dette faktisk vil skape ending. Og den skal skje nå, avslutter Mediaas Jørstad.

Nyeste fra Dagsavisen.no: