Kultur

Trekker seg fra festivalsamarbeid

Eieren av konkursrammede Norwegian Wood har fått fem års leiekontrakt for ny festival i Bærum fra 2018. Samarbeidet mellom aktørene har allerede havarert.

Av Bernt Erik Pedersen

«Disse aktørene hører ikke hjemme i festival-Norge», erklærte Lars Lillo-Stenberg til Dagsavisen, da Norwegian Wood-festivalen sist uke slo seg selv konkurs, uten at deLillos og en rekke andre artister fikk betalt for å ha opptrådt.

Les også: Betalte ikke artistene

Festivaltopper

Norwegian Wood-eier Per Karsten Ims er involvert i en rekke andre norske festivaler. Like før sommerens Norwegian Wood-festival vedtok Bærum kommune å inngå femårig leieavtale med Per Karsten Ims for festivaldrift på området Kadettangen ved Kalvøya.

Festivalen skulle være et samarbeid mellom Ims, Svein Bjørge, som var daglig leder for årets Norwegian Wood, og Toffen Gunnufsen, daglig leder for Skral Festival i Grimstad.

Nå har Svein Bjørge trukket seg fra samarbeidet om neste års festival. Han er selv blant kreditorene i boet etter Norwegian Wood-festivalen, etter at han ikke fikk utbetalt lønn for halvåret han jobbet for Norwegian Wood.

– Jeg ønsker ikke noe nærmere samarbeid med Per Karsten Ims, i lys av det som skjedde med Norwegian Wood, sier Svein Bjørge til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

4,7 millioner

Per Karsten Ims gikk inn som eier i Norwegian Wood mot slutten av 2016, etter at festivalens tidligere leder og eier Jørgen Roll gjennomførte gjeldsforhandlinger med kreditorene for å unngå konkurs, og trakk seg ut av Norwegian Wood-selskapet. Da Norwegian Wood-festivalen gikk til skifteretten i Asker og Bærum tirsdag, var det med en underdekning på 4,7 millioner kroner til leverandørene.

«Nordens ledende»

Planene for samarbeidet om festival på Kadettangen ble presentert i media høsten 2016. «Toffen Gunnufsen og Svein Bjørge, to av landets fremste festivalarrangører, vil gjøre Kadettangen til Nordens ledende konsertarena» skrev Aftenposten.

Bjørge var også med på å starte opp Hove-festivalen sammen med Gunnufsen i 2007, som siden gikk konkurs. På Kadettangen skulle Svein Bjørge og Toffen Gunnufsen ifølge søknaden sette opp hver sin festival påfølgende dager i månedsskiftet juni/juli 2018. «Country Island» for en mer voksen målgruppe og «Kadettfestivalen» rettet mot ungdom.

– Jeg har vært i dialog med Bærum kommune om at jeg utsetter roots-delen av festivalen til 2019. Framover vil jeg finne andre samarbeidspartnere på eiersiden, sier Svein Bjørge.

Les også: Skylder kommunen penger

Kadetten

– Jeg fikk beskjed fra Svein Bjørge i høst om at han ikke ville arrangere roots-delen av festivalen neste år. Vi kjører festivalen Kadetten som planlagt. Vi har tre-fire større navn klare og starter billettsalg neste uke, sier Toffen Gunnufsen til Dagsavisen.

Da Skral Festival ble relansert i 2015, med Toffen Gunnufsen som daglig leder, gikk Per Karsten Ims inn som hovedeier.

– Jeg har full tillit til Per Karsten Ims. Han har vært en god eier i Skral. Han tok ansvar og garanterte driften etter at vi hadde et dårlig år i 2016, understreker Gunnufsen.

Skral festival gikk drøyt 3,5 millioner i minus i 2016. Ifølge Gunnufsen fikk festivalen et overskudd i år. Gunnufsen var involvert i planleggingen av årets Norwegian Wood på et tidlig stadium, men trakk seg ut da det ble klart at festivalen bare skulle booke norske artister. Han kommenterer den manglende betalingen slik:

– Jeg betaler vi alle artister på forhånd. Det er standard i bransjen. Artister som har gått med på å få betalt i etterkant, løper en risiko. Da må de finne seg i å bli sidestilt med de andre kreditorene.

Parken

Per Karsten Ims er også involvert i festivalen Piknik i Parken, som har vært arrangert i Frognerparken de siste tre årene, av firmaet Trøbbelskyter. Der har Ims vært styreleder og hovedaksjonær siden 2015. Ims samarbeidet også med Svein Bjørge i festivalen Tons Of Rock, der Ims gikk inn som eier etter en aksjeemisjon i 2015. Han er nå ute av selskapet, ifølge Bjørge.

Ims har også gått inn som styreleder i selskapet Oslo Fjord Festival, som arrangerte en todagers festival i Bjørvika sommeren 2015. Oslo Fjord Festival er heleid av selskapet som står bak Kulturhuset i Oslo.

«Det er ønskelig med festivaler på Kadettangen og kommunen vil vurdere hver søker. Kadetten popfestival går som planlagt i begynnelsen av juli 2018», kommenterer kommunalsjef for idrett og kultur Jannike Hovland i Bærum kommune.

Mer fra Dagsavisen