Kultur

Betalte ikke artistene før konkurs

Flere av Norges mest kjente artister fikk aldri betalt etter årets Norwegian Wood-festival. Nå er festivalen konkurs.

Bilde 1 av 3

– Det er første gang på 25 år at deLillos ikke har fått betalt, konstaterer Carsten Jøssund, manager for gruppa.

Tirsdag denne uka slo Norwegian Wood-festivalen seg selv konkurs, med en utestående gjeld til leverandører på 4.7 millioner kroner.

Nå viser det seg at flere av de store artistene som opptrådte på festivalen ikke har fått utbetalt avtalt honorar.

– Disse aktørene hører ikke hjemme i Festival-Norge, skriver Lars Lillo-Stenberg i en SMS til Dagsavisen.

For en artist som deLillos, på en festival som Norwegian Wood vil honoraret for en konsert som dette erfaringsmessig ligge på minst 250.000 kroner.

Les også: Norwegian Wood er konkurs

Fikk ikke svar

Lillebjørn Nilsens mangeårige bookingmanager Helge Westbye opplyser at dette er første gangen Lillebjørn Nilsen ikke har fått betalt for en konsert. «Vi har prøvd å kontakte Norwegian Wood ved en rekke anledninger etter festivalen, men ingen har besvart våre henvendelser», opplyser Helge Westbye i en SMS til Dagsavisen.

– Klovner i Kamp har ikke fått honorar fra Norwegian Wood. Det har vi aldri opplevd før med Klovner i Kamp. Det er svært sjelden i dette markedet at vi ikke får betalt, sier Mari Rustøy, bookingagent hos Artistpartner.

– Vi har ikke fått en krone fra Norwegian Wood. Det er første gang jeg har opplevd å ikke få betalt i Norge, sier Kjell Kalleklev. Han representerer Anneli Drecker, som opptrådte på Norwegian Wood-festivalen, og driver Kalleklev Management, en hovedaktør innen jazz og klassisk i Norge.

– Jeg registrerer at det er flere artister som har fått betalt. Dette kan se ut som forfordeling av kreditorer, og det kan være i strid med loven, mener Kalleklev.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Støttet av kommunen

Årets Norwegian Wood-festival fikk 500.000 i støtte fra Oslo kommune. Fjorårets festival fikk 750.000 i støtte fra kommunen, selv om festivalen ble nedskalert fra tre dager i Frognerparken til en dag i Bjørvika. På Oslo kommunes kulturbudsjett for 2018 ble Norwegian Wood ikke innstilt på noen støtte. Festivalen har tre år på rad ikke levert regnskap til kommunen i henhold til fristen.

Les også: – Dette er det vondeste jeg har vært med på

Konkurs

Tirsdag ble konkursbegjæringen innlevert Asker og Bærum tingrett. Festivalen ble første gang arrangert på Bærums Verk i 1992 av Jørgen Roll, som var mangeårig festivalsjef inntil 2014, og hovedeier av driftsselskapet Norwegian Wood inntil høsten 2016. Da overtok eiendomsinvestorene Per Karsten Ims og Tom Oscar Collett aksjemajoriteten i selskapet. Vinteren 2017 ble Svein Bjørge ansatt som daglig leder for festivalen (se neste side), og satte på kort tid sammen et festivalprogram med bare norske artister. Svein Bjørge er en erfaren aktør i norsk festivalbransje og driver også Steinkjer-festivalen og Tons Of Rock-festivalen. Flere av artistenes representanter forteller at de hadde tillit til Svein Bjørge, og derfor spilte på festivalen uten å kreve honoraret eller deler av det utbetalt på forskudd, noe som er vanlig i bookingmarkedet.

Bjørnar Paulsen er daglig leder i Atomic Soul Booking, som representerte Kari Bremnes, Jaga Jazzist og Susanne Sundfør på årets Norwegian Wood.

– Vi har fått fullt oppgjør, dette krevde vi utbetalt før festivalen. Det er jeg glad for. I ettertid har vi fått flere henvendelser fra band og artister som ikke fikk betalt fra Norwegian Wood. Det skjer svært sjelden at artister ikke får betalt, forteller Bjørnar Paulsen.

«En del av artistene fikk utbetalt honoraret blant annet fordi de praktiserer strengere betalingsvilkår enn oss. Hittil har vi aldri opplevd det nødvendig. Slike erfaringer fører til at man blir mer mistenkelig på bransjens pålitelighet. Og det er synd», skriver Lars Lillo-Stenberg til Dagsavisen.

– deLillos var de første og de siste som spilte på Norwegian Wood. Vi har hatt et tett forhold til Norwegian Wood. Vi spilte da Norwegian Wood var i Bærums Verk, og vi var de siste på scenen i Frognerparken. Nå må vi melde oss blant kreditorene, konstaterer deLillos-manager Carsten Jøssund.

Eier beklager

Norwegian Wood-eier Per Karstein Ims er uenig i at kreditorene er blitt ulikt behandlet.

– Etter årets festival var det ikke penger til å betale alle artister og leverandører, sier Per Karsten Ims, som i 2016 overtok som hovedeier og styreleder for Norwegian Woods driftselskap.

– Dette er trist og beklagelig. Vi har prøvd å finne løsninger og få tilført selskapet kapital, men det har ikke lykkes.

– Vil alle artistene få betalt?

– Nå som selskapet er konkurs, er det opp til bostyrer å vurdere om det er verdier som kan fordeles mellom leverandørene.

– Anneli Dreckers management mener dette kan være forfordeling av kreditorene?

– Jeg kan ikke se at det har skjedd noen forfordeling. Artistene hadde ulike avtaler for utbetaling av honorar på forskudd eller etterskudd. Dermed skjedde utbetalingene forskjellig avhengig av de ulike avtalene.

– Booket festivalen artister uten å ha penger til å betale forskudd?

– Vi hadde ikke penger før festivalen til å betale ut alt, uavhengig av forventede inntekter. Vi styrte etter et nøkternt budsjett for billettsalg. Vi skjønner ikke helt hvorfor salget ble så dårlig.

– Lillebjørn Nilsens manager forteller at han har rettet en rekke henvendelser til Norwegian Wood uten å få svar?

– Jeg har ikke fått noen henvendelse fra ham som jeg kan se. Vi har jobbet med å få oversikt over alle kreditorer. Det er strenge krav til likebehandling. Vi har jobbet for å få til en løsning der vi kunne gjøre opp gjelden med kreditorene, men til slutt gikk det ikke, sier Ims.

– Var det gammel gjeld eller  bare resultatet av årets festival som gjorde  at dere begjærte oppbud?

– Det var årets resultat. Da vi gikk inn i selskapet ved årsskiftet, var alle tidligere lån skrevet ned til null. Vi har 4.7 millioner i gjeld etter årets festival. Vi gikk inn i dette i 2016 med et håp om å gjenreise Norwegian Wood. Vi ser i ettertid at vi hadde for lite tid.