Kultur

50 ganger rundt ekvator

Nordmenns enorme reiselyst er i ferd med å knuse målene om store kutt i klimautslippene.

Bilde 1 av 2

De siste tiårene har vi reist bare mer og mer, både til hverdags og når vi har fri.

Dette innebærer at gjennomsnittsnordmannen nå reiser om lag 2 millioner kilometer i løpet av livet. Det tilsvarer 50 ganger rundt ekvator, eller 4.000 ganger tur/retur Oslo-Trondheim, går det fram av en ny rapport fra Framtiden i våre hender (FIVH).

De suverent mest populære transportmidlene medfører også store utslipp av CO2, går det videre fram av rapporten:

52 prosent av reisevirksomheten skjer med bil.

37 prosent skjer med fly.

– Vil ikke klare det

Det bør derfor ikke overaske noen at utslippene fra transportsektoren har økt. I perioden 1990-2015 var økningen på hele 25 prosent.

Samtidig står transportsektoren nå for nær en tredel av de samlede norske utslippene.

Denne utviklingen står i sterk kontrast til Stortingets mål om minst 40 prosent kutt i utslippene innen 2030, sammenlignet med 1990-nivået. Fortsatt ligger de norske utslippene over 1990-nivået.

FIVH ser ikke lyst på utsiktene til å lykkes.

«Norge vil ikke klare å innfri sine internasjonale forpliktelser og redusere klimagassutslippene med 40 prosent de neste 12 årene, ved å fortsette dagens politiske kurs», heter det i den nye rapporten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Nye virkemidler

Slik miljøorganisasjonen ser det, er det nødvendig med nye og drastiske virkemidler for å få ned utslippene fra transportsektoren.

– Det er åpenbart at det trengs en pakke av virkemidler for å oppnå de klimakuttene som trengs i transportsektoren, sier FIVH-leder Anja Bakken Riise.

– Når det gjelder flytrafikken ser vi at det skjer en positiv teknologiutvikling blant annet på elfly. Men Avinor planlegger å mer enn doble utenlandstrafikken innen 2040, uten å ha på plass løsninger som lar veksten skje på en bærekraftig måte. Vi mener de bærekraftige løsningene må på plass først, deretter kan man ta stilling til veksten. Husk at nordmenn allerede i dag flyr ti ganger så mye som en gjennomsnittlig europeer, fortsetter Riise.

For å bremse veksten i flytrafikken mener FIVH også at:

* Det må bli slutt på å subsidiere flytrafikken gjennom taxfree-ordningen.

* De planlagte milliardinvesteringene ved Gardermoen bør stoppes.

* Flyavgifter med «reell miljøeffekt» må innføres.

Når det gjelder den omfattende bilbruken, har politikerne allerede fattet flere ulike vedtak for å få ned utslippene.

33 km med bil daglig

«Vi er det landet i verden med flest elbiler per person, og mye er gjort for å øke bruken av utslippsfrie biler, og for å redusere utslippene fra fossildrevne biler», påpekes det i den nye FIVH-rapporten.

Likevel går ikke de samlede utslippene fra den norske bilparken ned.

«Utslippene har tvert imot ligger ganske stabile de siste ti årene. Dette fordi antall biler og reiselengde per person øker jevnt», konstaterer FIVH.

I gjennomsnitt reiser nå hver nordmann nær 33 kilometer med personbil hver dag, nær tre ganger mer enn i 1970. Til sammenligning reiser vi daglig bare i overkant av 2 kilometer med buss og drøyt halvannen kilometer med tog.

I løpet av livet er det omtrent halvparten av de 50 «reisene rundt ekvator», som gjennomføres med personbil, mens flyet er transportmiddelet som brukes på i underkant av 18 disse reisene.

– Hvorfor er privatbilen så populær? Er dette uttrykk for et for dårlig kollektivtilbud?

– Når kollektivtilbudet er godt, velger mange å bruke det. Det ser vi for eksempel i Oslo. Men spesielt i distriktene må kollektivtilbudet bli bedre og billigere. Der er fossilbiler ofte det enkleste og mest effektive framkomstmiddelet. Det må blant annet bli billigere og enklere å reise med tog. Slik det er nå lønner det seg å velge bilen eller flyet framfor toget. Det må endres, svarer Riise.

Forsvinnende lite sykling

Av FIVH-rapporten går det også fram at sykkelen, selv etter langt over 100 år på norske veier, fortsatt bare står for ynkelige 0,2 prosent av alle de kilometerne vi reiser.

– Er det ikke da ganske meningsløst å satse mer på sykkelen for å få ned klimautslippene?

– Nei, sykkelen er en utmerket transportør, for eksempel til og fra jobb, til butikken og skolen. Men en av grunnene til at andelen sykkelreiser er liten, handler om at vi bruker sykkelen på korte avstander. Med elsykkel blir det enklere for flere å sykle lenger, svarer Riise.

Som Dagsavisen nylig fortalte, gjør den svenske regjeringen nå en innsats for å øke elsykkelbruken ved en ny støtteordning på hele én milliard kroner. De som kjøper elsykkel vil kunne få inntil 10.000 kroner hver.

Les saken her : 1 milliard kroner til elsykler

Slik reiser vi

Så mange ganger reiser hver og en av oss nordmenn «rundt ekvator» med ulike transportmidler i løpet av livet, ifølge FIVHs beregninger:

Personbil:  24,60

Fly: 17,71

Utenlandsreiser med bil, buss, båt og bane: 2,50

Buss: 1,61

NSB. 1,22

Leiebil: 0,72

Motorsykkel: 0,62

Sporvei/forstadsbane: 0,32

Taxi: 0,20

Annen sjøtransport: 0,19

Andre jernbaner: 0,17

Bilferger: 0,14

Sum alle typer reiser: 50

Én gang rundt ekvator tilsvarer i overkant av 40.000 kilometer.

Mer fra Dagsavisen