Kultur

Mer til barnekultur

Kulturskolen er blant vinnerne i Oslos kulturbudsjett for 2018.

Kulturbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen.

– Oslo trenger å styrke den kulturelle grunnmuren i årene som kommer. I løpet av 18 år med borgerlig styre har denne grunnmuren forvitret. De lange ventelistene er et klart tegn på at kulturskolen trenger et løft, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

For 2018 foreslår byrådet å opprette 500 nye elevplasser ved Oslo kulturskole. Byrådet vil øke rammetilskuddene med tre millioner fra 2018 som trappes opp til fem millioner fra 2019.

Kulturskolen i Oslo har 6.850 elever, og det er lange ventelister til plassene.

Les også: Stopper Norwegian Wood-støtte

Lavinntekt

Særlig i bydeler med høy andel av lavinntektsfamilier og høy andel minoritetsspråklige barn er deltagelsen i kulturskolen lav, påpeker byrådet.

– Oslo har en av de laveste dekningsgradene i landet på kulturskolen. Det er ingen grunn til at det skal være sånn. Barn i Oslo må få samme muligheter til å gå på kulturskolen, sier kulturbyråden.

– Enger-utvalget har vært kritisk til at nasjonale kulturløft ikke har nådd ut på grasrotnivå. Vi følger opp dette med blant annet satsingen på kulturskolen, sier kulturbyråden.

Fra 1. januar 2017 ble kulturskolen i Oslo overført fra Utdanningsetaten til Kulturetaten.

– Vi gjør dette grepet for å knytte kulturskolen tettere til kulturlivet i Oslo. Nå jobber vi også med å legge fram en sak for bystyret i 2018 om kulturskolen, sier Hansen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Gledelig

– Dette er gledelig, sier Olav Kjøk, rektor ved Oslo kulturskole.

– Det er bra at byrådet vil satse på flere elevplasser. Det er også viktig at byrådet nå vil legge fram en sak om kulturskolen i bystyret neste år. Det gir mulighet til å diskutere hva politikerne vil med kulturskolen, sier Kjøk.

Les også: En milliard til Tøyenbadet

Over 16 millioner

Tilsammen økes driftstilskudd til kunst og kultur med over 16 millioner til drøyt 202 millioner kroner for neste år. Kulturbyråden har økt tilskuddene til kultur for barn og unge med over fem millioner kroner, til bla: Tigerstadsteatret, Miniøya, Nordic Black Theatre, Litteraturhuset, barneteatret Kloden og en rekke andre aktører.

– Vi styrker bevilgningene for satsing på kultur for barn og unge både til frie aktører i kulturfeltet og kommunens egne virksomheter. Dette er i tråd med en bevisst satsing mot barn og unge i Oslo kommune, sier byråden.

Les også: Penger til Hausmania