Kultur

– Norsk kultur er ikke truet

Blir det Sp som får kulturministeren etter valget, lover de å styrke norsk kultur over hele landet. Men Sps Marit Arnstad er ikke med på at norsk kultur og norske verdier er under angrep.

Bilde 1 av 3

– Nei, norsk kultur og norske verdier er ikke truet eller «under angrep», slik jeg ser det. Jeg føler at den debatten, slik føres av kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), har sporet litt av, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til Dagsavisen.

– Det er ikke mangel på gode kulturuttrykk, kulturelle opplevelser og kulturell utvikling rundt om i Norge. Ta bare her hjemme i Trøndelag: Her kan du reise fra konsert til konsert og fra festival til festival hele sommeren gjennom. At norske verdier og kultur skal være truet på noe måte, det har jeg veldig vanskelig for å forstå, sier Arnstad, vel vitende om at hennes partifelle Ola Borten Moe nylig gikk ut i VG sammen med Helleland i et forsvar nettopp for «norske verdier».

Kulturvalgkamp

Kulturvalgkampen 2017 er i gang, og opposisjonspartienes kulturpolitikere ruster seg til kamp om hvem som skal overta kulturministerposten etter Linda Hofstad Helleland. Ap har en plan om å lansere sitt nye kulturløfte torsdag neste uke, men også Sp går til valg på et nytt kulturløfte. Arnstad og Sp ligger så godt an på meningsmålingene at de fort kan havne i regjering og få kulturministerposten, en post de ikke har hatt siden Åslaug Haga hadde den vinteren 1999–2000. Denne gangen er det den lokale kulturen rundt om i landet som trenger et løft, mener Sp, som også vil at pengestøtten skal trappes opp til at minst en prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål.

Lokalt løft

Sps kulturløfte blir det fjerde i rekken, og omtales som «Kulturløftet IV» i partiprogrammet for 2017–2021. Det første kulturløftet ble lansert foran stortingsvalget i 2005, i tett samarbeid med Ap og SV. I år går de tidligere rødgrønne partnerne til valg hver for seg. Men både Ap og Sp vil trappe opp kulturstøtten til en prosent av statsbudsjettet, og også Ap har programfestet at det trengs et lokalt kulturløft.

– Vi mener det trengs et nytt kulturløft, og at midlene i stor grad bør rettes inn mot det lokale kulturlivet, sier Arnstad.

– Vi tenker på kulturskolene, de organisasjonseide kulturbyggene, vi tenker på lokale og regionale teatergrupper. Forbindelsen mellom kultur og frivillighet bør også styrkes. Dette er en viktig retning for et nytt kulturløfte, mener hun,og understreker at spesielt kulturskolene er viktige for å sikre rekrutteringen.

- Veldig passiv

Også Sps kulturpolitiske talskvinne Anne Tingelstad Wøien understreker overfor Dagsavisen at det nå er viktig å «bygge den lokale grunnmuren» ute i Kultur-Norge. «Bibliotek, kor, korps og ungdomsklubber har ikke fått tatt særlig stor del i kulturløftene tidligere. Derfor er det vår prioritering nå», skriver Wøien i en sms til Dagsavisen.

– Dagens kulturminister har vært veldig passiv på disse områdene. Det lokale og regionale nivået har blitt forsømt, mener Arnstad.

– Vår kulturpolitikk vil ha mye tydeligere ambisjoner og dermed sterkere forpliktelser, sier Arnstad,

– Jeg er spesielt kritisk til Hellelands grep med å putte alle pengene i en pott og så åpne for stor konkurranse om de samme midlene. For oss er det et mål å løfte inn de ulike regionenes kultursatsinger og styrke de viktigste formålene. I dag er det vel bare Festspillene i Bergen som får trygghet gjennom egen bevilgning på statsbudsjettet, sier Arnstad.

– Dere vil øke støtten til kulturen. Men kulturministeren sier ofte at det ikke blir bedre kultur bare med å pøse på med mer penger?

– Kulturen vedtas ikke, den skapes. Men de som skaper kulturen trenger en bunnplanke. Det kan medføre stor økonomisk risiko å skape kultur, mener Arnstad, som også har fått med seg kulturministerens Facebook-utspill før jul. Kledd i bunad oppfordret Helleland alle til å være stolte av norsk kultur, som: «Kvikk Lunsj og brunost. Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen. Dugnad og grøt».

– Norsk kultur er så mangfoldig. Å peke på noen slike enkeltmarkører som viktigere enn andre, det lyder i mine ører merkverdig, sier Arnstad.