Kultur

– Det svekker prisen, helt klart

Forfatter og filmkritiker Erlend Loe leder årets Amanda-jury i vurderingen av 33 filmer for Amandaprisen 2017. Nå er hans nære samarbeidspartner og venn Kim Hiorthøy blitt nominert til seks priser av juryene Loe leder.

– Jeg vet ikke hva som har foregått der. Har Loe trukket seg ut av juryen eller vært med på avstemmingene av filmene til Hiorthøy? Her er det helt avgjørende hvor ryddig de har opptrådt i juryarbeidet, hevder Geir Kamsvåg, redaktør i filmmagasinet Cinema.

– Vi er en bransje der alle kjenner alle, og man har bekjentskaper på kryss og tvers, men det er klart at når du har laget flere bøker sammen og feriert sammen, da har det gått fra bekjentskap til vennskap. Der går grensa, sier Kamsvåg, som mener dette er skadelig for Amanda-prisen.

– Det svekker jo prisen, helt klart, mener han.

Går en grense

– I Norge er kunst – og kulturfeltet lite og veldig Oslo–sentrert. Det er helt uunngåelig at folk ikke kjenner hverandre, og overgangene mellom bekjentskap og vennskap kan være uklare, sier Jakob Lothe, professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo og forfatter av boka «Etikk i litteratur og film».

Han presiserer likevel at det må gå en grense.

– Det er den det gjelder som best kan trekke denne grensen. Derfor ligger det et personlig ansvar på hver enkelt. Dersom man kommer i en situasjon at man er venn med en som er nominert og man innser at dette kan påvirke arbeidet i juryen, har man selv et ansvar for å takke nei til å sitte i juryen. Det er mitt synspunkt.

– Ikke et problem

På Amandapris-utdelingens hjemmesider heter det blant annet at «Jurymedlemmer kan ikke selv være knyttet til filmer i sine kategorier.» Leder i Amandakomiteen og direktør i Den norske filmfestivalen i Haugesund, Tonje Hardersen, er uenig i at Loes vennskap til filmskaperen som er nominert til seks priser, svekker hans habilitet som juryformann.

– Vi har ikke sett på det som et problem. For å være inhabil skal du ha en potensiell økonomisk fordel av det som skjer i nominasjonen av en film. Hvis man er direkte involvert i en produksjon, blir man ikke spurt om å sitte i juryen. Vi setter ikke vennskap som et inhabilitetskriterie.

– Vet du hvordan arbeidet med disse nominasjonene har foregått?

– Hvordan jurydiskusjonene har foregått har ikke jeg innsikt i. Juryene er autonome i sine avgjørelser, men må selvsagt forholde seg til reglementet til Amandaprisen.

– Lov å si nei

Geir Kamsvåg er uenig i at inhabilitet stopper ved økonomisk interesse.

– I det øyeblikket folk i bransjen begynner å stille spørsmål om habilitet, så er det et problem. Loe kan ha opptrådt helt korrekt på alle vis, men med en gang bransjen begynner å stille spørsmål og snakke, så er ikke det bra. Det er alltid hyggelig å bli spurt om å sitte i en jury, men det er lov å si nei også.

Evig problematikk

Juryformannen selv har ventet på at spørsmålene omkring hans vennskap til Hiorthøy ville dukke opp. Han mener spørsmålet om inhabilitet er en evig problematikk i mange sammenhenger, ikke bare i kulturfeltet.

– Folk kjenner hverandre, og kjenner noen som kjenner noen. Jeg vet ikke hvor man skal trekke grensen for å være i stand til å sette sammen fungerende juryer eller komiteer. Personlig passet jeg på ikke å nevne Kims film i noen av kategoriene – før noen andre i juryene hadde nevnt den. Det var min viktigste forholdsregel. Men jeg forstår godt at spørsmålet kommer opp. Det er både viktig og riktig. Som en «fun fact» kan jeg nevne at da Kim ba meg om å se en versjon av klippen av filmen hans, så sovnet jeg underveis. Det var ubehagelig, men Kim har sagt at han har tilgitt meg for det, sier Loe.

– Jeg kjente Kim godt for mange år siden. Nå er det sikkert ti år siden han og jeg har vært på tomannshånd. Yngvild Flikke, som også satt i juryen, har nok mye mer med Kim å gjøre enn jeg har i dag. Og Petter Rosenlund som satt i den ene juryen, er broren til filmfotograf Rosenlund, som har filmet «Kongens Nei». Hvem Jakob Oftebro og de andre i juryen kjenner og ikke kjenner ,vet jeg ikke.

– Hvordan har arbeidsprosessene i utvelgelsene av nominerte filmer foregått?

– Jeg ba jurymedlemmene nominere tre filmer i hver kategori, som utgangspunkt for felles diskusjon under jurymøtene. Disse forløp nokså friksjonsløst. Alle nominasjoner og vinnere ble valgt ut med stor enighet.

– Ble det noen gang vurdert at du skulle ut på gangen i diskusjoner omkring «The Rules For Everything»?

– Jeg vurderte aldri det. Hvis det hadde vært et problem, ville det ha vært underlig å spørre meg om å være juryleder.

– Dersom ingen hadde nevnt denne filmen i en diskusjon der du kunne tenkt deg å nominere den, ville du da gjort det selv?

– I enkelte kategorier, ja. I andre ikke.

– Amandakomiteen vil ikke definere vennskap som et kriterium for inhabilitet. Kan aldri vennskapelige forhold være et problem i slike sammenhenger som denne?

– Jeg tenker nok at ekteskap blir i tetteste laget. Vennskap ikke. Familie kan diskuteres. Men her vil det nok alltid være mange gråsoner. Mange bransjer er små, og det blir spesielt tydelig i land med få mennesker i, som Norge. Jeg kjenner ikke til historikken rundt dette i Amanda-juryene fra tidligere, men tror det skjer i varierende grad i de fleste komiteer i landet.

– Er bransjen så liten at det er vanskelig å unngå inhabilitet?

– Her er jeg ganske sikker på at svaret er ja. Jeg tror også at den nylig avdekkede nyheten om at kulturrådsmedlemmer gir støtte til sine Facebook-venner, er mindre problematisk enn den ble utgitt for å være. Forslagene om å få folk uten kompetanse og venner i kulturbransjen inn i komiteene er korttenkt, og kommer fra folk som neppe vet hva det vil si å leve av og med kultur gjennom et helt liv.

Loe legger til at han tror venner behandler hverandre strengt i komiteer, og trolig strengere enn folk de ikke kjenner.

Eget ansvar

Professor Jakob Lothe presiserer at vennskap ikke nødvendigvis gjør deg inhabil.

– Men vennskap kan jo være gjensidig forpliktende. Du strekker deg langt for å hjelpe en venn, så det kan bli problematisk for en juryrolle om du skal bedømme en venns arbeid. Den formen for støtte som et godt vennskap innebærer, kan komme i konflikt med den nøytrale vurderingen for en pris, for eksempel. Det kan være unngåelig, men er ikke uproblematisk. Du vil evaluere innsatsen til en venn som du kanskje har vært med å hjelpe på en eller annen måte, og som du trolig vurderer annerledes enn en du ikke kjenner i det hele tatt.