Kultur

Nye toner fra Helleland

Linda Helleland mener det ikke vil ha noen konsekvenser om hun fjerner den omstridt paragraf 71, og vil nå lytte til Stortinget. De har avvist paragrafen som har skapt støy i det norske kunstnermiljøet.

Av Sofie Prestegård og Bernt Erik Pedersen

Det var NRK som først meldte om at Stortinget avviser den omstridte paragrafen. Norske artister har protester kraftig mot forslaget til ny åndsverklov denne uka, og det er spesielt paragraf 71, som har skapt støy.

Paragraf 71 sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold.

Det heter også at der hvor «verket skapes på bestilling og opphaveren er uten økonomisk risiko for resultatet av det som skapes» skal opphavsretten overføres til arbeidsgiveren.

– Ettersom det ikke er regjeringens mening å endre praksis eller politikk på området, er det heller ikke vanskelig å støtte at paragraf 71 ikke vedtas, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland på Facebook fredag ettermiddag.

– Med andre ord; ingen endring skjedd - slik også regjeringens intensjon har vært, skriver kulturministeren videre.

Så hvis regjeringens intensjon var å ikke endre noe hvorfor kom da denne paragraf 71 på bordet?

Ifølg Kulturdepartementet var intensjonen å lovfeste det som i dag er sedvane.

– Ikke praksis

Denne virkelighetsbeskrivelsen deler ikke Hans Ole Rian, leder i Musikernes Fellesorganisasjon MFO.

–  Jeg hører Kulturdepartementet prøver å si at dette er en rettsligjøring av praksis, men dette er ikke praksis, sier Rian til Dagsavisen.

Han leder landets største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger, med over 8.000 medlemmer.

Rian finner Hellelands retrett besynderlig.

–  Det er overraskende at en minister kommer på banen mot sitt eget lovforslag etter at hun har levert lovforslaget til Stortinget, sier Rian, som har vært blant de mest aktive kritikerne av forslaget til ny paragraf 71 i åndsverkloven.

– Men det er veldig bra at hun nå går tilbake på dette. Det viser at det nytter å protestere når det kommer lovforslag som åpenbart ikke er fornuftige. Jeg er glad for at kulturministeren nå signaliserer at hun ikke ønsker dette lovforslaget likevel, sier Rian videre.

Les også: Åndsverkloven som forsvant i det blåblå

Opprop

Odd Nordstoga har forklart konsekvensene av paragraf 71 slik:

– Da vil jeg som komponist og musiker ikke eie min egen musikk. Hvis jeg for eksempel skriver musikk på oppdrag fra NRK vil de eie rettighetene til musikken videre og kunne bruke den som de vil. Jeg ønsker ikke at noen skal kunne kjøpe meg på den måten, sier Odd Nordstoga til NRK.

Norske artister lanserte derfor en kampanje kalt #utenmusikk denne uka, hvor de fjernet lyden på musikkvideoene sine.

Ravi, Bjørn Eidsvåg, Enslaved, Karoline Krüger, Hellbillies, Anne Lise Frøkedal, Marit Larsen, CC Cowboys, Karin Park, Ingrid Olava og Kaja Gunnufsen er blant dem som har vært med på kampanjen.

Organisasjoner som Norsk Komponistforening, Forbundet Norske filmregissører, Den norske Forfatterforening, Norsk Filmforbund og Norske Billedkunstnere er blant forbundene som har skrevet under på et opprop mot paragrafen.

Les også: Sakene hun må løse i 2017

– Skremmende

Det er som svar på et spørsmål fra partifelle Svein Harberg at Helleland gir uttrykk for at det ikke vil få store konsekvenser om Stortinget ikke vil vedta denne paragrafen. Harberg har sendt spørsmål om saken, som leder av kulturkomiteen på Stortinget.

Svaret kommer som en lettelse på KrFs medlem i komiteen, Geir Jørgen Bekkevold:

– Jeg hadde et møte på morgenen i dag med Linda Hofstad Helleland om denne saken.  Der var jeg var tydelig på at hvis man har kommet med et lovforslag som kun har hatt som hensikt å presisere gjelden praksis, og som skaper så mye støy, så er det like greit å droppe hele paragrafen. Jeg er veldig glad for at hun nå har gitt beskjed om at hun gjør nettopp det, og ikke legger noen prestisje i det, sier Bekkevold til Dagsavisen.

Også SV mener det er bra at regjeringen har snudd.

– Det er bra at regjeringen tok til vettet og fjernet en paragraf som ville fått katastrofale konsekvenser for norsk kulturliv, hevder førstekandidat for SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski.

– At paragrafen ble foreslått i utgangspunktet er likevel et skremmende tegn på at denne regjeringen ikke står på kunstnernes side.  Vi vil følge nøye med på den videre behandlingen av loven og stå sammen med kunstnerne i kampen for rimelig vederlag i den videre behandlingen av loven i Stortinget, sier Kaski.