Kultur

Stortinget vedtar TV-framtida

I dag vedtar Stortinget at norske TV-seere i framtida skal ha minst to allmennkanaler: NRK, og trolig et «nytt», statsstøttet TV 2. Nå er det opp til kulturministeren å lyse ut avtalen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland kan snart lyse ut ny TV-avtale. Her får hun Mediemangfoldsutvalgets rapport i mars.

Stortinget skal i dag behandle regjeringens stortingsmelding om kommersielle allmennkringkastere, og den kommer trolig til å bli enstemmig vedtatt uten dissens eller større merknader.

Partiene i kulturkomiteen er helt enige om hovedbudskapet, nemlig at staten skal støtte en kommersiell allmennkringkaster med opp mot 15 millioner euro, i første omgang i en periode på 3–5 år.

Dette vedtaket vil gi startskuddet til at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kan lyse ut en ny avtale der de fleste venter at TV 2 vil være den viktigste søkeren. Dette kan skje før Stortinget tar sommerferie.

En gedigen nedtur

I departementet vil man jobbe for å få ferdig utlysningen før sommeren, bekrefter Kulturdepartementets informasjonssjef overfor Dagsavisen, og viser til statssekretær Bård Folke Fredriksens tidligere uttalelse om dette til Kampanje.com. Der sa han at man «tar sikte på» å kunngjøre avtalen før sommeren. Dette kan bety at en tildeling kan skje før stortingsvalget i september.

– Noe annet ville være en gedigen nedtur, mener Aps mediepolitiske talsmann, Arild Grande.

– Regjeringen har tatt seg altfor god tid. Vi syns også dette blir en utvannet avtale i forhold til det Stortinget ønsket, og støtten burde vært større. Men vi slutter oss til vedtaket nå fordi vi mener det er viktig å få dette på plass så fort som mulig, sier Grande.

– Så kan heller en ny kulturminister begynne å jobbe med rammevilkårene etter valget til høsten, legger han til, og lar det skinne igjennom at han selvsagt håper på at Ap har fått kulturministeren til da.

– Dette er uansett en stor mediepolitisk dag for norske TV-seere. I dag sikrer Stortinget at NRK får reell konkurranse, og at seerne i framtida får to allmennkringkastere, noe som vil gi dem et godt og bredt TV-tilbud, mener Grande.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Konkurranse for NRK

Kulturkomiteen skriver i sin innstilling at en kommersiell allmennkringkaster først og fremst skal opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK, og at riksdekkende nyheter skal bli produsert og sendt utenfor Oslo.

En kommersiell allmennkringkaster må også ha kulturprogrammer og et norskspråklig tilbud til barn og unge, mener komiteen, som i likhet med Mediemangfoldsutvalget ser at det er usikkert om markedet alene vil finansiere dette. Derfor altså kompensjonen på opp mot om lag 15 millioner euro årlig, noe som i dag tilsvarer rundt 137 millioner norske kroner – et beløp Ap mener egentlig er for lavt.

Les også: Gir TV 2 135 millioner for å bli i Bergen

Flere søkere

Det ventes at TV 2, som tidligere hadde lisens som kommersiell allmennkringkaster, kommer til å søke. Men Ib Thomsen (Frp), ordfører for denne saken i Stortinget, håper det blir flest mulig søkere, ikke bare TV 2.

– Dette er ikke ensbetydende med at TV 2 får denne, men dette er i alle fall søkbare midler. Jeg håper det blir mange søkere. Jeg blir forundret om ikke VGTV søker, sier Thomsen til Dagsavisen.

Les også: Ikke imponert over kulturministeren