Kultur

Unicef: – Skuffende av mediene

UNICEF Norge mener medienes organisasjoner er skuffende passive, og er kritisk til boka om Lommedalen-saken.

Politiet ved hytta på Beitostølen, der den 13-årige jenta fra Lommedalen ble funnet død  nyttårsaften i fjor.

– Det er skuffende at ikke pressens egne organisasjoner selv vil ta tak i dette, sier Kristin Oudmayer i UNICEF Norge.

Som fagansvarlig i FNs organisasjon for barns rettigheter har hun gått ut mot hvordan mediene har dekket den såkalte Lommedalen-saken, der en 13-årig jente ble funnet død på familiens hytte nyttårsaften 2015. Politiet har nå tatt ut tiltale mot moren for grov omsorgsvikt.

Da saken ble kjent i januar, gikk UNICEF ut og ba både medier og enkeltpersoner være varsomme i omtale av saken. Barn som hadde gått på skolen sammen med den avdøde jenta, ble omtalt i sterke ordelag i sosiale medier som mobbere.

Kommentar: En forsterket tragedie (Hege Ulstein)

«Bør granske»

Regionavisen Budstikka nylig publiserte forrige helg en omfattende reportasje om saken, i forkant av at journalist og forfatter Jon Gangdal utga dokumentarboken «Angelica – en varslet tragedie».

«Pressens organisasjoner bør granske dekningen av Lommedalen-saken», oppfordret Dagsavisens kommentator Hege Ulstein sist uke. Oudmayer skrev også en kritisk kronikk om mediedekningen på nettstedet medier24.com.

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag har alle vist til Pressens Faglige Utvalg (PFU) som instans for behandling av saken. PFU har allerede avvist å behandle flere klager i saken, fordi de ikke er gitt samtykke til PFU-behandling av den siktede moren.

«Det er ikke alle saker som PFU fanger opp. Det er en svakhet ved systemet», uttalte mangeårig fagmedarbeider i presseetikk ved Institutt for Journalistikk, Gunnar Bodahl Johansen, til Dagsavisen, og fastslo:

«Jeg er enig i at mediedekningen av denne saken bør granskes. Men så lenge den ikke kan behandles som klage i PFU, faller saken mellom to stoler».

Unicef Norge har ved to anledninger henvendt seg til Oslo Journalistklubb (OJ), lokalavdelingen av Norsk Journalistlag, og bedt om at fagforeningen tar opp Lommedalen-saken på et eget møte eller seminar. Journalistklubben arrangerer jevnlig debattmøter om journalistfaglige og pressetiske temaer. Først tok UNICEF kontakt rett etter saken ble kjent i januar. Så i april, etter at avisen Budstikka på lederplass karakteriserte TV 2s dekning av saken som «en presseetisk hjerneblødning».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Avslo

«Det er ingen enkel jobb å være journalist på disse sakene. Vi ønsker å bidra til å heve journalistenes kompetanse, gi de flere ting å reflektere over i kampens hete og mens rødlyset blinker», skrev UNICEF til OJ. OJ avslo å gå videre med å arrangere møte om Lommedalen-saken.

«Selv om temaet skaper mye engasjement, er det vanskelig å se ett klart og nytt journalistfaglig tema å basere en debatt på», skrev OJ til UNICEF.

– OJ kontaktes nå og da av organisasjoner som ønsker å arrangere debatter og samlinger sammen med oss. Det er hyggelig, men man må respektere at OJ arrangerer det vi mener er best og viktigst for våre medlemmer der og da, uten at det tas som at vi ikke bryr oss, svarer Baard Zachariassen, leder i OJ, til Dagsavisen.

– Det er nedslående at Oslo Journalistklubb ikke ser viktigheten av å løfte fram dette problemområdet slik at journalistene kan bli bedre, sier Oudmayer.

– Vi er ikke ute etter å ta noen. Vi ønsker at journalistikken skal være så god og objektiv som mulig. Pressen selv har i sitt regelverk at barn har rett til beskyttelse. Vi ønsket å bidra med vår kompetanse i en vanskelige sak som omhandler barn.

– Barn skal ikke måtte trenge å forsvare seg i mediene. Dette ble tidlig et eksempel på hvordan en tragisk sak rammer mange barn som ikke har mulighet til å komme med sin versjon. Vårt perspektiv i dette er å ivareta barns rettigheter. Det ble en polarisering særlig i sosiale medier, med utgangspunkt i medienes overskrifter. Det er alvorlig å se at barn blir omtalt som barnemordere, og skjellsordene hagler i kommentarfeltene, mot forsvarsløse barn. Da er det viktig at vi som ivaretar barns rettigheter hever stemmen, og vi skulle ønske at flere gjorde det sammen med oss, sier Oudmayer.

Les også: Foreldre ved Angelicas skole ville stoppe boken

– Rettslig problematisk

Sist uke fortalte Dagsavisen om møter mellom foreldre til barn i Lommedalen, forfatter Jon Gangdal og forlaget Aschehoug, som opprinnelig skulle gi ut boka. «Det er rettslig svært problematisk å utgi en bok der identifiserbare barn utpekes til mobbere», uttalte foreldrenes advokat Kyrre Eggen til Dagsavisen lørdag. Også UNICEF Norge er kritisk til bokutgivelsen.

– Boka til Jon Gangdal reiser mange interessante spørsmål om temaet mobbing. Men det er for tidlig å gi ut en slik bok før alle rettsundersøkelser er ferdige, og før saken er kommet opp til doms. En slik bok er med på å påvirke folks oppfatning av saken. Vi vet hvordan dette rammer barn i Lommedalen.

– Boka er en ensidig fremstilling av Angelicas historie, fra perspektivet til en person som er siktet for å ikke ha gitt den omsorgen som et barn trenger. Da sitter jeg igjen med spørsmålet om i hvilken grad dette virkelig er Angelicas historie, og om hvem som ivaretar Angelicas rettigheter etter hennes død. Det er tildels svært nærgående skildringer i boka av Angelica i svært sårbare situasjoner. Er hun rettsløs etter sin død? spør Oudmayer.

Les også: Foreldre slår tilbake mot Gangdal

Budstikka innklaget til PFU

Det blir PFU-behandling av den såkalte Lommedalen-saken. Før helgen ble det levert inn klage på Budstikka, for reportasjen «Da Lommedalen mistet en av sine», publisert i avisen 19. november.

Nettstedet medier24.com skrev før helgen at det var levert inn klage, og at den avdøde jentas mor har samtykket til at klagen skal behandles i PFU.

PFUs sekretariat opplyser til Dagsavisen at det er er mottatt en klage på reportasjen fra en tredjepart, og at PFU venter på formelt samtykke fra moren. For at en klage skal kunne behandles i PFU, kreves det formelt samtykke fra den klagen gjelder. PFU har tidligere opplyst til Dagsavisen at det kom fire klager på mediedekningen av Lommedalen-saken umiddelbart etter nyttår.  Da kom det imidlertid ikke samtykke fra moren til klagebehandling. Det er seks måneders foreldelsesfrist i PFU, slik at  disse klagene ikke lenger kan behandles.