Kultur

Felles kunstnerløft

Mye tyder på at landets kunstnere kan glede seg til bedre levekår og økonomi i 2017, om KrF og Venstre får det som de vil i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Det store slaget om neste års kulturkroner på statsbudsjettet står akkurat nå, i de pågående forhandlingsmøtene mellom regjeringspartiene Høyre/Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre. Med en deadline førstkommende søndag er de fire partiene nå i selve innspurten av forhandlingene om hvor store påplussingene blir på kulturminister Linda Hofstad Hellelands kulturbudsjett. Etter det Dagsavisen forstår, jobber både KrF og Venstre spesielt hardt for at kunstnernes økonomi og levekår skal styrkes. Dette kravet har de gode sjanser for nå fram med, for uten dem blir det ikke noe budsjettflertall for regjeringen.

Klare svakheter

– Vi i Venstre ser det som svært viktig å styrke kunstnerøkonomien, og vil plusse på bevilgningene til blant annet kunstnerstipendene og Skuespiller- og danseralliansen, bekrefter Venstre-leder og kulturpolitisk talskvinne Trine Skei Grande. Hun viser til Venstres alternative statsbudsjett, som nå ligger på bordet når hun nå forhandler med regjeringspartiene sammen med KrF.

Grande lar det skinne igjennom at kulturdelen slett ikke er den vanskeligste biten i budsjettforhandlingene. Men hun syns kulturministerens budsjettforslag lider av klare svakheter.

– Helleland har ikke tatt noen tydelige grep, som løfter kulturen, mener Grande.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Støtter Venstre

Det samme mener KrFs kulturpolitiske talsmann Geir Bekkevold.

– Hun bare viderefører ting, uten å ta høyde for lønns- og prisvekst. I praksis fikk kunstnerne en reell nedgang i sine levekår med hennes forslag, sier Bekkevold, som er 1. nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– I fjor ga vi og Venstre tydelige signaler om at vi ønsket en opptrapping av kunstnerøkonomien over tre år. Derfor ble vi veldig skuffet da Helleland bare foreslår en videreføring av nivået i fjor, sier Bekkevold.

Han er med når forhandlingsresultatet etter planen foreligger på søndag. Men i realiteten er både hovedprioriteringene og størrelsen på bevilgningene da avgjort. Alt komiteen kan gjøre, er å eventuelt omprioritere mellom postene.

– Ingenting er avgjort før forhandlingsresultatet foreligger, understreker Bekkevold, som likevel er klar på at KrF helhjertet støtter Venstre i kravet om at kunstnernes levekår og økonomi må styrkes.

– Kunstnerøkonomien er kjempeviktig for KrF, sier han.

Les også: Lanserer Kulturløftet 4