Kultur

Lanserer Kulturløftet 4

For Ap starter kulturvalgkampen 2017 allerede nå. Partiet lokker kunstnerne med 70 millioner ekstra til levekår, og lover et nytt kulturløfte til våren.

1 av 2

– Vi går til valg på å gi kulturen den plassen den fortjener, både i politisk oppmerksomhet og på statsbudsjettene. Til våren kommer vi med et «Kulturløftet 4». Men en pekepinn på hva som kommer der vil man tydelig kunne se i vårt alternative statsbudsjett som legges fram neste uke, sier Aps kulturpolitiske talskvinne på Stortinget, Anette Trettebergstuen, til Dagsavisen.

Heve statusen

Det første kulturløftet ble avgitt av de tre rødgrønne partiene Ap, SV og Sp foran stortingsvalget i 2005. Der lovet de å heve kulturens status kraftig som politikkområde, med et mål om å bruke minst 1 prosent av statsbudsjettet på kultur. Det andre kulturløftet ble avgitt av de samme partiene foran stortingsvalget i 2009. Også et tredje kulturløfte kom foran stortingsvalget i 2013.

– Men det fikk vi aldri gjennomført, for da ble det regjeringsskifte, sier Anette Trettebergstuen til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Plan for 2017

Hun lover at hennes parti i løpet av våren 2017 vil komme med et fjerde kulturløfte til velgerne. Der vil Ap komme med «en mer detaljert plan og et løfte til kulturlivet» om hva og hvordan Ap vil prioritere i neste stortingsperiode.

– Når vi nå legger fram vårt alternative statsbudsjett, vil det gi en pekepinn på hva vi vil prioritere om vi får makta i 2017. Der vil vi blant annet styrke kunstnernes levekår med nærmere 70 millioner mer enn det regjeringen gjør i dag, sier hun.

Styrke levekår

Aps alternative statsbudsjett legges fram torsdag neste uke. Der har de plusset på ordningene som styrker norske kunstneres levekår og økonomi. Det vil bli en pakke på nærmere 70 ekstra Ap-millioner til poster som «kunstnerstipend», «forfatterhonorar», og «visuell kunst». Pakken vil til sammen utgjøre 67,5 millioner mer enn det dagens regjering bevilger.

Reell nedgang

– Vi gjør dette fordi dette har vært et krav fra flere kunstnerorganisasjoner, og fordi vi mener kunstnernes levekår har blitt underprioritert altfor lenge, hevder Trettebergstuen.

– Både Enger-utvalget og Skarstein-utvalget har også pekt på dette, og ment at det trengs et skikkelig løft. Etter i alt tre borgerlige statsbudsjetter har bevilgningene til kultur har stått på stedet hvil. Det betyr at folk har fått en reell nedgang i sine kår. Når de ikke kompenseres for lønns- og prisvekst, da blir det kutt, mener Trettebergstuen.

– Dagens regjering har i realiteten lagt fram kutt-budsjetter, og har sviktet kunstnerne ved å la stipendene stå på stedet hvil. Det er ikke en eneste ny satsing på noen virkemidler som kan gjøre noe med kunstnernes levekår i årets statsbudsjett. Det er alvorlig, mener Trettebergstuen.

– Vi varsler nå om at vi vil prioritere kunstnernes levekår, og det kommer vi også til å gjøre dersom vi får makta i 2017, sier Trettebergstuen.

Ser problemet

– Dette er helt riktig vei å gå, sier billedkunstner Marianne Hurum, som lenge kjempet for å bedre kunstneres levekår mens hun satt som leder for Unge Kunstneres Samfund (UKS). Aps kulturfraksjon på Stortinget har hatt kontakt med både UKS og andre kunstnerorganisasjoner, for å få vite hva de ønsker.

– Det ser ut til at Ap har lest rapportene om hvordan det står til med kunstnernes levekår, og at de ser hvor skoen trykker for oss kunstnere. De tar konsekvensene av fakta, som blant annet er at de statlige stipendene ikke har fulgt normal lønns- og prisvekst, sier Hurum.

– Tidligere utgjorde kunstnerstipendene 80 prosent av normalinntekten, nå er den på omtrent 40 prosent. Det står dårlig til, og det har Ap sett, mener Hurum, som ikke er fornøyd med hvordan dagens regjering og kulturminister Linda Hofstad Helleland prioriterer.

– Regjeringen viser gjennom statsbudsjettet at de ikke viser vilje til å svare på de viktigste utfordringene for dagens kunstnere. «Vi må få flere bein å stå på», sier de, men det har de fleste av oss kunstnere allerede. Vi lever i en slags lappeteppe-økonomi. Hvis noen tror det går an å leve på et kunstnerstipend uten inntekter ved siden av, så tar de feil, sier Hurum.