Kultur

Vil heller ha kultur enn klikk

Helt feil strategi å kutte ut kulturjournalistikk, mener redaktør: – Det er for lett å si man trenger øremerkede midler.

– For meg er det viktigere å diskutere formen og funksjonen til kulturstoffet, enn antall årsverk, støtteordninger og spaltemillimeter. Øremerkede midler er sikkert fint, men jobben for å utvikle god kulturjournalistikk, det seg være på nett eller papir, er og blir avisenes ansvar.

Det sier sjefredaktør i Bergensavisen (BA), Sigvald Sveinbjørnsson. Han er ikke enig i at kulturjournalistikken henger i en tynn tråd, og dermed må finansieres gjennom øremerkede midler, som Nordlys-redaktør Helge Nitteberg tar til orde for i en kommentar 1. juli.

«I en tid der finansieringen av journalistikk er under sterkt press, er kulturjournalistikken under enda sterkere press. Det blir mindre kulturjournalistikk i norske mediehus og den blir enklere. Dessverre» skrev Nitteberg.

Les også: Slår ring om kulturkritikken

Ikke like utfordrende

– Jeg synes det er for lett å si at man trenger øremerkede midler. Det viktigste er å lage stoff som leserne våre har behov og nytte for, og ikke nødvendigvis hva de vil ha. De må blir utfordret også.

Sveinbjørnsson mener kulturjournalistikkens hovedutfordring er at den i mindre grad enn annet stoff har klart overgangen fra et redigert papirprodukt, til den digitale strømmen som møter leserne på nettavisene.

– Det gjelder især kritikken som sjanger. Når du før kjøpte eller åpnet en avis, inkluderte det alle sakene.

Viktig verdi

Sveibjørnsson sammenligner en nettavis med en buffé:

– Du klikker og leser på det du er interessert i. Muligheten til å overraske, utfordre og gi leserne artikler de ikke trodde de ville være interessert i, har dermed forandret seg. Jeg tror det har rammet kulturjournalistikken.

– Du sier at kulturjournalistikken er viktig i en større helhet. Hvorfor satser dere da ikke selv mer på kritikk?

– Jeg har vært redaktør i BA siden midten av mai, så jeg er naturlig nok mest opptatt av hva vi skal gjøre, og ikke hva vi har gjort før min tid. Og det er for tidlig å si. Det sagt: En lokalavis uten kultur er like nitrist som en by uten kultur. Som Bergens eneste lokalavis, er kulturstoffet selvsagt svært viktig for BA.

Sveinbjørnsson er redd nettet gjør det enklere å se på transaksjoner, og tall, enn på det han tror er viktigst:

– Nemlig relasjonen som utvikles med leseren. Det tjener ingen om vi i mediene glemmer relasjonen oppi alle tallene.

Ønsker debatt

Debattredaktør Tone Sofie Aglen i Adresseavisen mener det er på tide med en debatt om den digitale kulturjournalistikken og har lest Nordlys-redaktørens kommentar med stor interesse.

– Jeg synes alle innspill som Nitteberg i Nordlys sitt, er viktige. Vi ser mye av den samme tendensen som mange melder om, at kulturjournalistikk generelt er dårlig lest digitalt. Det er noe vi bekymrer oss for.

Klikk – dårlig indikator

Daglig består kulturseksjonen i Adresseavisen av minst fire sider, og på rundt åtte i helgene. Det skaper allikevel bekymring at det leses lite kritikk digitalt, ifølge Aglen.

– Det er ikke nødvendigvis et samsvar mellom det som blir lite lest, og det som vi mener er viktig. Klikk er ikke alltid en god indikator, mener Aglen. Hun er opptatt av finansiering av journalistikken generelt.

– Det vi ser i kulturjournalistikken, er veldig overførbart til annen journalistikk. Vi er veldig søkende etter nye tanker og nye ideer. Men om det å støtte enkelte deler av journalistikken med øremerkede midler, er den riktige veien å gå, er jeg usikker på.

Må være utholdende

Aglen tror at selv om man ikke ser umiddelbare resultater, må man som redaksjon være utholdende.

– Vi kan ikke la annonseinntekter og klikk være det vi måler oss selv etter. Men foreløpig tror jeg kulturjournalistikken på nett er umoden. Det er for tidlig å slå fast at det er noe leserne ikke vil ha.

– Er kulturjournalistikken relevant nok?

– Jeg mener vi har veldig kunnskapsrike og dedikerte journalister. Jeg tror likevel vi har mye å gå på for å fenge leseren. Det er nok ikke det stoffområdet vi har jobbet mest med digitalt, men det er ikke så enkelt som at vi ikke er relevante. Vi bruker mye ressurser på kulturjournalistikken, og allikevel ser vi at det leses lite på nett. Kulturjournalistikken digitalt har nok større utfordringer, enn at det ikke er relevant.

Høyt forventningspress

Aglen kjenner tydelig på at kulturlivet har veldig høye forventninger til pressen i større grad enn andre deler av samfunnslivet.

– Det er vanskelig å prioritere hvor man skal være til stede, spesielt på kveldstid. Vi ønsker å prioritere kulturnyheter og lokal kultur.

– Har dere gått ned på kritikken og kulturjournalistikken?

– Vi har ikke kutta noe spesifikt, og kjører kritikk ukentlig. Men det er ingen tvil om at dette er området der vi føler det er et stort gap mellom forventninger og det vi klarer å levere.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Nyeste fra Dagsavisen.no: