Kultur

Ydmyke forlag

– Vi setter pris på kritikken, sier de fire forlagene bak de åtte lærebøkene som kritiseres for mangelfull framstilling av nazismen og holocaust.

– Det er veldig interessant og bra at forskere leser læreverkene vi utgir, og det er utelukkende positivt at slike viktige historiske spørsmål blir forsket på og at fremstillinger gjennomgås kritisk. Dessuten er det fint at Dagsavisen videreformidler forskningen, sier Anders H. Nes, redaktør for Gyldendal undervisning, til Dagsavisen.

Representanter for Aschehoug, Fagbokforlaget og Cappelen Damm føyer seg til koret. «Viktig», «bra», «fint» og «nyttig» er deres respons på kritikk av lærebøkene de gir ut.

Les kritikken her: Lærer om nazisme uten jødehat

Åtte lærebøker

Harald Syse er formidler ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Han har studert åtte norske lærebøker i historie for ungdomstrinnet og videregående, for å se hvordan de framstiller nazismen og antisemittismen. Verkene han har undersøkt er «Portal» og «Kosmos 9» fra Fagbokforlaget, «Tidslinjer 2» og «Matriks 9» fra Aschehoug, «Mennesker i tid 2», «Alle tiders historie» og «Historie Vg3» fra Cappelen Damm, og «Perspektiver» fra Gyldendal.

Som Syse fortalte i Dagsavisen i går, er han lite imponert bøkene.

– De viser ikke elevene hva nazismen faktisk gikk ut på. Nazismen bygde på en apokalyptisk antisemittisme, en tro på at nazismen lå i kamp mot jødisk ånd, verdensmakt og blodsfellesskap. Når elevene ikke lærer dette, skjønner de heller ikke hvorfor det ble så viktig for nazistene å utrydde alle jødene i Europa, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tar kritikken til seg

– Dette er viktige temaer, og det er viktig hvordan ting framstilles i verkene. Så dette ønsker vi selvfølgelig å se nærmere på, sier redaktør Anders H. Nes i Gyldendal videre.

– Syses arbeid vil bli lest med stor interesse av våre redaktører og forfattere. Vi ønsker å formidle nyere forskning og appellere til elevenes kritiske sans, og vi tar denne kritikken med oss inn i vårt framtidige arbeid, sier forlagssjef for undervisning i Aschehoug, Anne Mette Engvik.

Gyldendals «Perspektiver» er et verk for videregående.

– Det er alltid en avveining mellom dybde og progresjon, hvor mye det er plass til i en lærebok. Verket omtaler nok nazismen og antisemittismen flere steder enn i de linjene Syse viser til i sin artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift. Men jeg ser hans poeng i at vi kunne vært tydeligere. Vi tar det med oss når vi eventuelt skal revidere verket, sier redaktør Nes.

Ekstraressurser på nett

Øyvind Martinsen, som er forlagssjef i Cappelen Damm undervisning, sier at han og redaktørene av «Alle tiders historie» og «Historie Vg2/Vg3» leste også Harald Syses innlegg med stor interesse.

– Historiefaget for videregående skole er et sammenhengende fag som går over to år. Noe av stoffet han etterlyser om bakgrunnen for antisemittismen i Europa, står i lærebøkene for Vg2, i tidligere kapitler i bøkene for Vg3, i arbeidsbøker til lærebøkene eller på lærebøkenes nettsteder. Men vi tar selvsagt Syses synspunkter med i det videre arbeidet, sier Martinsen til Dagsavisen.

Forlagssjef for Fagbokforlaget undervisning, Trond Petter Hinrichsen, nevner også forlagets ekstraressurser på nett som et supplement til forlagets lærebøker i historie, «Portal» for videregående og «Kosmos» for ungdomsskolen.

– Syse kommer med tydelig kritikk som jeg ikke skal gå i rette med. Allment og overordna er jeg glad for at det forskes på læremidler, på innholdet i dem. Selv om kritikken er ubehagelig, sier han.

Grundig jobb

Ifølge Hinrichsen er det svært mange mennesker involvert i å lage en lærebok.

– Vi jobber veldig systematisk, med forfattere, redaktører og en lang rekke konsulenter fra historiske fagmiljøer. Men vi må gjøre mange valg. Disse bøkene er skrevet tidlig på 2000-tallet. Forskningen Syse viser til, er i det vesentlige nyere. En eventuell revidert utgave av bøkene vil nok ta opp i seg noen av perspektivene, sier han.

Forlagssjef Øyvind Martinsen i Cappelen Damm er enig med Harald Syse i at læreplanene ikke er tydelige nok:

– Syse har merket seg at læreplanene, som er departementets og Stortingets ansvar, ikke direkte krever at holocaust skal gjennomgås. Vi er enige i at dette er kritikkverdig. Det er få emner det brukes mer tid på i norsk skole enn bakgrunnen for nazismen, andre verdenskrig og holocaust. Den nylige debatten i Dagsavisen om Karl Ove Knausgårds analyse av Hitler i bind 6 av «Min Kamp», og Harald Syses artikkel, viser at dette er spørsmål som stadig får nye innfallsvinkler, sier han.

Mer fra Dagsavisen