Kultur

TV-vitenskap kan forsvinne helt

Om Lillehammer legger ned film- og fjernsynsvitenskap, står Norge igjen uten et studietilbud som dekker TV spesielt.

– Vi har ett eneste studium og ett eneste forskningsmiljø i Norge som setter et så stort fokus på TV. NTNUs studium heter filmvitenskap. De befatter seg ikke med TV, sier Martin Øsmundset.

Han er kinosjef i Ås, assisterende programsjef ved Filmfestivalen i Haugesund, og masterstudent ved film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Dessuten en av initiativtakerne bak Facebook-siden «Bevar film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer», samt oppropet for å bevare studiet.

Les også: Filmvitenskap kan forsvinne

Fjernsyn ulikt film

Som Dagsavisen skrev forrige uke, har et par år med lavere studenttall, og dermed minkende statlige overføringer, ført til at HiL nå vurderer å legge ned hele film- og fjernsynsvitenskapsstudiet. Da gjenstår kun NTNU i Trondheim. Men NTNU tilbyr altså kun filmvitenskap.

– I en tid hvor vi ser mer TV enn noen gang, er det fryktelig lite gjennomtenkt å kvitte seg med de eneste fagpersonene som kan reflektere over det hver enkelt av oss bruker mange timer på hver dag. TV er et eget fagfelt med egne teoretikere og et eget begrepsapparat. NTNU underviser ikke i dette. På samme måte som vi ikke kan fjerne litteraturvitenskap fordi filmvitenskap gjør samme nytta, kan vi ikke kvitte oss med fjernsynsviterne fordi filmviterne kan erstatte dem. De to fagmiljøene ved NTNU og HiL supplerer hverandre, sier Øsmundset.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Styremøte torsdag

Høgskolen avholder i dag et ekstraordinært styremøte ved Avdeling for samfunnsvitenskap, som film- og fjernsynsvitenskap sorterer under. Der skal de ifølge HiLs nettsider «diskutere situasjonen» ved studiet. Ifølge Martin Øsmundset skal de dessuten fatte et vedtak, som styret ved HiL neppe vil motsette seg. Han er lite imponert over HiLs innsats så langt.

– HiL har gjort en katastrofalt dårlig jobb med å rekruttere studenter til film- og fjernsynsvitenskap. Når de ikke klarer å nå ut til potensielle studenter med at studiet i det hele tatt eksisterer, blir det i overkant lettvint å strupe det for å kvitte seg med problemet. Jeg har vanskelig for å tro at det ikke finnes mange unge mennesker som har interesse av å se, diskutere og skrive om film og TV. I fjor manglet HiL femten studenter for at førsteåret skulle være lønnsomt. Jeg er sikker på at jeg kunne skaffet de femten som mangler ved å besøke tre videregående skoler, sier han.

Markedsføring en vits

Siden Dagsavisen skrev om saken første gang, har støttesida Øsmundset var med å lage på Facebook fått nesten tusen medlemmer, mens oppropet er signert over 700 ganger.

– Det burde være et tankekors for HiL-ledelsen at Facebook-siden for å bevare studiet fikk flere likes på én dag enn studiets offisielle Facebook-side har klart å oppnå i løpet av fire år. Beklager å si det, men markedsføringen er en vits, sånn den ser ut i dag, sier Øsmundset.

Etter styremøtet i dag blir det allmøte for ansatte, studenter og andre interesserte.

Nyeste fra Dagsavisen.no: